Nowoczesne technologie w biznesie

Prawidłowy przepływ informacji ma istotne znaczenie dla zarządzania przedsiębiorstwem i utrzymywania relacji biznesowych.

 

Aby usprawnić komunikację wewnętrzną i kontakt z partnerami biznesowymi, wykorzystywane są nowoczesne technologie informatyczne i telekomunikacyjne. Jednym z popularniejszych i częściej stosowanych rozwiązań jest Ethernet jako podstawa budowy sieci komputerowych.

Ethernet to ogólny zbiór technologii wykorzystywanych do transmisji danych. Po raz pierwszy węzły podłączone do jednego medium zostały zastosowane w 1976 roku, jako sposób przesyłania sygnałów w sieciach przy wykorzystaniu specyficznego okablowania. Efektem takiego zabiegu jest zapewnienie ciągłego przepływu komunikatów, w wyniku wysyłania i odbierania za pomocą tego medium określonych sygnałów dźwiękowych.

Ethernet jest w zasadzie obowiązującym standardem sieciowym stosowanym przez wiele firm. Zdaniem TKtelekom jakość usług świadczonych w technologii Ethernet warunkują parametry transmisji i przepływność łącza.  Istotne znacznie ma również zachowanie wszelkich wymaganych standardów bezpieczeństwa, które umożliwiają stosowanie zintegrowanych i zaawansowanych aplikacji biznesowych. Często są wykorzystywane przy wdrażaniu multimedialnych środków komunikacji niezbędnych dla usprawniania relacji biznesowych.

Z tego typu rozwiązań korzysta coraz więcej przedsiębiorstw nastawionych na intensyfikacje procesów biznesowych poprzez usprawnienie komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej. Ponieważ Ethernet zapewnia transmisje o dużej przepływności, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo przesyłanych danych, wykorzystywany jest zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak i tych mniejszych. Pozwala bowiem na ciągły przepływ informacji i tym samym utrzymanie stałego połączenia między poszczególnymi komórkami firmy.

Istnieje możliwość budowy własnych struktur technologii Ethernet poprzez stworzenie właściwych struktur informatycznych. Jednak opcją często wybieraną jest outsourcing, który pozwala korzystać z sieci transmisyjnej firmy świadczącej usługi teleinformatyczne. Pozwala to przenieść część obowiązków poza przedsiębiorstwo. Usługodawca oferuje zwykle pomoc specjalistów, którzy zadbają o prawidłowe zastosowanie, utrzymanie i zarządzanie siecią transmisyjną. Budowa własnej sieci wymaga ponadto dużych nakładów kosztów i wysokiej jakości sprzętu. Firmy świadczące usługi z zakresu transmisji danych posiadają odpowiedni sprzęt sieciowy i teletransmisyjny, dostosowując przepustowość sieci, bez konieczności wdrażania wymaganej do tego technologii.

Pomoc wykwalifikowanych specjalistów jest konieczna przy wdrożeniu i obsłudze technologii  Ethernet. Opracowują oni optymalne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa i z uwzględnieniem jego struktur organizacyjnych. Dostosowując system zabezpieczają łącza przed zewnętrznymi problemami. Prowadzą jednocześnie stały monitoring jakości przepływu informacji w celu zapewnienia usług wysokiej jakości.

 

Źródło: http://www.tktelekom.pl/