Nobel za Teorię Gier.

...

Nagrodę z ekonomii wprowadzono w 1967 roku. Już wtedy było wiele wątpliwości jeśli chodzi upolitycznienie Nagrody Nobla. Dotyczyły one przede wszystkim Nagrody Pokojowej i Nagrody Literackiej.

Jean Paul Sartre odmówił przyjęcia Literackiej Nagrody protestując przeciwko jej upolitycznieniu. Ten protest nie zapobiegł destrukcji idei Alfreda Nobla.

Nagroda z Ekonomii miała od samego początku polityczny cel. Cel ten był konsekwentnie realizowany, aż do katastrofy jaką był kryzys 2008 roku.

Postaram się wytłumaczyć to w sposób zrozumiały dla laików.

Posłużę się dwoma analogiami: Geologią i Teorią Geocentryczną.

Przedmiotem badań geologii jest Ziemia. Geologia jest zbiorem nauk związanych z Ziemią. Zbiorem pomiarów i dociekań teoretycznych związanych z Ziemią.

Ekonomia jest to wszelkiego rodzaju działalność ludzi mająca na celu zaspokojenie potrzeb indywidualnych i zbiorowych. Mam nadzieję, że wszyscy zgodzicie się na taką definicję ekonomii.

Jeżeli tak, to ekonomia może być przedmiotem badań naukowych, ale nauką nie jest.

Podobny problem jest z medycyną. Nagrody Nobla z dziedziny medycyny nie są przyznawane wybitnym lekarzom, chirurgom, pediatrom, czy onkologom, tylko przedstawicielom nauk okołomedycznych. W taki sposób został ten problem rozwiązany w przypadku medycyny.

W przypadku ekonomii stało się inaczej. Dokonano pewnego rodzaju manipulacji. Ekonomiczne Nagrody Nobla były, w większości przypadków przyznawane za badania modelu liberalnego, a następnie modelu neoliberalnego. W miejsce realnego przedmiotu jakim jest działalność gospodarcza podstawiono teoretyczny model podobny do tego, co realizowano w USA i innych krajach o tzw. gospodarce rynkowej.

Polityczny cel tego zabiegu był więcej niż oczywisty: - Udowodnienie za pomocą prestiżowej nagrody, że jest to jedyny „naukowy” rodzaj gospodarowania.

Najpierw przyznano nagrody twórcom neoliberalizmu, a następnie całą serię nagród za wyjątki (odchylenia) od ruchów jedynie prawdziwej, za to niewidzialnej ręki.

Tegoroczna Nagroda też ma związek z takim odchyleniem od urojonego, utopijnego ideału. Rynek szpitalny potrzebuje chirurgów. Chirurdzy poszukują pracy. Niewidzialna ręka jest bezradna. Faceci potrzebują żon. Kobiety potrzebują mężów. A niewidzialna ręka??? Jak zwykle !!! I tak dalej i tym podobne.

Tych odchyleń jest bardzo dużo.

Model neoliberalny przypomina do złudzenia Teorię Ptolemeusza (Geocentryczną). Wielu laikom wydaje się, że Teoria Geocentryczna była błędna. Nic z tych rzeczy. Miejsce, z którego obserwujemy Wszechświat możemy umieścić w dowolnym miejscu. To Wszechświata nie zmieni. Oczywiście najbardziej naturalnym jest umieszczenie punktu obserwacyjnego we własnej głowie. Tak zarobił Ptolomeusz. Problem był w tym, że układ Geocentryczny sprawiał ogromne trudności obliczeniowe przy przewidywaniu przyszłości.

Przewidywanie przyszłości to jest to, czemu służy nauka. Żeby precyzyjnie przewidywać przyszłe ruchy planet przy pomocy Teorii Geocentrycznej należało wprowadzać bardzo skomplikowane rachunki (epicykle).

Mamy pełną analogię z modelem neoliberalnym, który również niewiele mówi o przyszłych wydarzeniach ekonomicznych bez wprowadzenia różnych dodatkowych założeń. Za te ekonomiczne epicykle przyznaje się kolejne Noble.

Mikołaj Kopernik powiedział tylko jedno. Jeżeli spojrzymy na Układ Słoneczny z centrum Słońca, zmienimy „środek układu współrzędnych”, to wszystkie obliczenia dotyczące ruchów planet stają się banalnie proste. Fizyka się nie zmienia, ale mamy teorię matematyczną, przy pomocy której przyszłość możemy przewidywać z wielką łatwością.

Z ekonomią neoliberalną jest jak z Teorią Ptolemeusza. Przez kilkadziesiąt lat z wielkim wysiłkiem udawało się jako tako kontrolować sytuację. Sztukując i klajstrując. W roku 2008 nastąpił ostateczny krach.

Żeby nie uprawiać cymbalizmu, czyli bezpłodnego krytykanctwa: - Jeden z tegorocznych laureatów jest matematykiem. Twórcą Teorii Gier. Teoria Gier to jest ta matematyka, która pozwala na przewidywanie przyszłości w zakresie procesów, które grami są lub gry przypominają. Lloyd S. Shapley nagrodzony w tym roku (2012) napisał swój artykuł 50 lat temu. Od tego czasu matematycy nie próżnowali. Ja również nie próżnowałem tworząc Teorię Gier. Właściwa matematyka już istnieje !!!

Wdrożenie jej nie będzie proste. Opór materii jest i będzie ogromny.

Fundamentalne prawo Teorii Gier mówi:KAŻDA ZMIANA, NAWET NAJBARDZIEJ KORZYSNTA DLA SPOŁECZEŃSTWA KOMUŚ SZKODZI.

Zresztą nie jest to prawo, które nie byłoby znane Starożytnym Słowianom. Starożytni Słowianie znali je w następującym sformułowaniu: - Każdy kij ma dwa końce, a proca nawet więcej.

  

Adam Jezierski

 

...