JustPaste.it

List of reasons why "secret voting" only serves anyone but voter and extremlly marginal part of vote


Suurimaks mureks ei ole tänapäeval enda salastatus vaid tõe tõestatavus ja selle säilitamine ajalooliselt pikas määravas mahtudes ning inimesele lühiajaliselt endale tõestatavas ja kättesaadavas formaadis. 

 

 

Alusmaterjal millele põhinevalt lisamaterjali koguda (ei mingis kindlas järjestuses ega moodusel, see siin on "draft" dokument millega seotud on sadu teisi infopunkte kuid millede osas on siin mitmeid erinevaid märkeid) :

 

Behavioural Dynamics Institute (BDI) - Strategic Communication Laboratories /
Black Cube (BC Strategy Ltd)/ The Internet Research Agency (IRA) 
see on ainult väike osa rahvusvhaeliste kampaaniate tegudest / 
NSO_Group - Quadream - Q Cyber Technologies / Advanced Impact Media Solutions - TeamJorge 
(üle 40 maa juhte paika pannud ja väidab end kaugeltki mitte suurim olema) /
 SCL Group & Cambridge Analytica Ltd (üks ohutuim neist kes tehti meedias põhisüüdlaseks 
sest keeldus pättidega edasisest süvakoostööst) / DarkMatter Group Ru-Araablastelt (Soomes ka) / 
HackingTeam “Overview of Hacking Team customers” / - MegaPanzer - FinFisher - Vupen / TAO & ANT catalog - Equation Group - The Shadow Brokers -
 WARRIOR PRIDE - Regin - DIBCIA - iWar - K5(eesti) -/ 5D Operations - Kompromat - ISSCA & CARP - 
 New Gatekepers - Contaiment Policy & Poliitsõjatehnoloogia - NGW (Uue Generatsiooni Sõjatehnoloogia)
 Maskirovka - US Cyber War -  PSYWAR - Interneti manipulatsioon -  SEO - MISO & PSYOP -
 Tõe Järgne - (eelnevalt mainitud asutuste & operatsioonide loodud) 
 Kaja Kojad ja Fltri Mullid e. ajupesu tehased - Informatsiooni Tajumis Häired & Reaalsus-Väline Poliitika -
 IO - Informatsiooni Operatsioonid & EW Elektromagneetiline Sõda - Must propakanda -
 D&D Denial and Deception - OpSec (tõendite ja konkurentide kaardistamine ning likvideerimine
 CI Competative Intelligence - Astroturfind (juuretasandi võltsimine) - Front Grupid - 
 GONGO (Valitsuste ja luure loodud "kodanike algatused") - Poliitiline Masin & Hääletamine - 
 C2 plus ISTAR jms terminid - APT - Advanced Presistent Threat - S3 & TAO - CCC & R2D2 - I
 Nnternational Datasharing (inimeste privaatinfo kauplemine) -  BND Saksa Info Kauplemine - 
USA info Kauplemine - FRA Rootsi Infokauplemine (sh Eesti info) - Zero Day - Exploit Kit - 
Pegasus (Oluline puudutuse vaba avastamatu Nuhkvara loodud Google/Apple poolt koostöös NSO-ga, 
Valitsuste sh USA süva-häkkimiseks) - Pegasuse Uurimine - Pegasuse India pool (India siseministeerium
 ja luure teatvasti KGB le jäeti/anti nagu mitmel muul maal üle maailma eriti kellest Venemaa huvitunud) 
Hermit - GhostNet - Korporatiivsed Spioonid - Citisen Lab & Infosõja Monitor 
( salasisuga front gruppid kaitsmaks luurevõrke USA eest ) -  XCheck Facebooki erikontrolli lugu 
(selle sarnane mitte ametlik süsteem vene-india spioonidel META sees olemas oli ilma juhtkonna teadmata),
 Zero Click telefonide ja süsteemide nakatajad ilma, et kasutaja midagi avama/tegema peaks, 
müüakse tihti organiseeritud kuritegevusele ja valitsustele kellel on raha ja jultumust. -
ForcedEntry veel üks NSO tuntumaid luure programme. Gain & Clara Corporation - 
üks näide paljudest Apple vanadest varifirmade moraalsustest.
+ Hulgi tavapäraste suurinfuencerite luuretöötajatega firmad nagu Ogilvy / WPP plc, Social influence 
taustal toimetavad plaanid kes riigi ja asutuste vastu saavad töötada vastavalt tellimusele, 
Social proof, Valitsuse muutus Infuencer Project, Influence-for-hire mõjutusagendid igal alal,
Avalik Arvamus, Virtual influencer vastutuse vabad mõjutusagendid, Influence of mass media, 
Havana syndrome 
 enamuse selle osas peab olema rohtu inimeste kaitseks, ja meil on ka. - meeles pidada, et need on igasuguste tipp asutuste ja oma jälgede peitmise ja sogamise meistrite 
poolt juba puhtaks pestud artiklid ja need väikesed osad vähesest avastatust mida legaalselt 
Wikipedia avalikustada saab, sellest mis on taoliste artiklite puhul vaieldamatult tõestatud, 
seega tasub nüüd arvestada selle jäämäe tipu väikese nähtava osa(mis ise on juba suurem kui pähe mahub) 
tegelikku suurust, sügavust ja riugaste võimalikuse olemust 
- kõik oleneb millise nendest mainitud asutuste otsa mingil ajal milliste tellimustega inimene satub.
 ja kui satub paju neid kes millise iganes valimiskorra tulemusi tahab kahtluse alla sättida, 
eelmainitud ime tehnloogiliste võimaluste ja väär-reaalus-loome ning väikerahvaste vastaste koostöö
kaudu, siis seda võimet ei tasu üleliia alahinnata ka nii võimekal riigil kui meie - kui me ise eksime.
See, et eksimuse tõendeid kohe esile pole toodud, vaid nendest ainult räägitakse mõjutusagentide kaudu, 
ei tähenda, et neid poleks võimalik luua piisavalt, et ajutise kriisiga saavutada näib küll algselt,
 et midagi muud aga tegelikult täpselt seda mida tarvis järgmiseks sammuka 
mis ei sammu meie riigiplaanidega ühte rütmi. 


--


KIpa ja muud seotud asutusi kes teab nii mõndagi eelmainitud võtete koosluses kasutatavatest strateegiatest: 
https://twitter.com/LuureAmet/status/1728401789865660646

RAND Waltzman i materiale: 
(neid salaide on sadu, ajaga proovime need tuua eestikeelde, eesmärgiga arusaada kui suurelt, laialt nende tehnoloogiate kasutused erinevate suurriikide teada-olevad ja kahtlustatavad kasutused (vaadata eelmiste linkide loogilisi seoseid ja vähest uudistes nende sisu selgitavaid materiale seoses KGB planetaarsete haldus-süsteemidega ja USA suure hulga maakera ja alternatiiv ajajoonte simulatsioonidega läbi erineva ideoloogia ja ennetuste (ja erinevad moodused nagu NAFO, Q, AltAnon, "RT", "Lipu & Sümboli" kontod jms militaar ja luure meelemuutuse ja infosegamise projektid mida nendes plaanides ja operatsioonides kasutatakse, siin on vaja ühendada vanakooli tarkus neilt kes saavad aru mis süvatasemel ja kosmiliste alusplaanidega KGB tasemel asutused mõtlesid ja planeerisid koos ajulainete muutustega ja uuema aja tehnoloogia arhidektide ja  häkkerite teamdised, kes on lekitanud ja tõestanud rohkem kui küllaldaselt, kui süva tasemel iga inimese info ja suhtlus on teada - sh kõikide USA valitsusliikmete erasuhtlused ja toimetamised kõikide androidide ja apple seadmetega Google/Apple otsese vihje/ähvardusena USA kõrgeima autoriteediga (vastulauseks kui neid taheti survestama hakakta miks nende insenerid aitasid süva-häkk süsteeme luua mida NSO jms avalikuse frontide kaudu kasutatakse) House Intelligence Permant liikmetele (kelle All-All asutused on : DoD, CIA, NSA, Navy...)  ) )

 

- seega, info ja mälukustutuse ajastul, meelte segaduse tehnoloogiate ajastul ( mitte ainult https://figshare.com/articles/dataset/Thought-Monitoring_ideology_changing_tools_Mind_Control_Weapons_The_East_West_Controversy/22722544?file=40365859 siin toodud materiale (mis sogatud failist alles on) mida palgatud frontide ja väärharidusega spetsalistide poolt "fantaasiaks" kuulutatud )  on suurimaks probleemiks muutunud, 
Eestis oli 90 ndatel ka ainult üks "hull" kes on meediamaterialidesse jäetud sadadest inimestest kes selle sarnase infoga lekitamisega siis tegeles, nimelt Jüri Torop

 

characterassassination36f229vkixyaaglur.png

deception2f3buh4pxeauljqb.png

deception5f3rsgzcxeaa3jqi.png

deception11f3vzrifwsaac7h8.png

deception13f35rak8wyaarguf.png

deception14f4fshuoxkaamyy.png

deception15f4fsobvwcaauj7k.png

deception16f4keyptw0aar1e.jpeg

deception17f4owft8wuaammp7.png

2f_vsdodxmaanoem.jpeg

1f_vsysyxeaauuyn.png

3f_vsimeweaafare.png

4f_vsnhtwcaawnzq.png

5f_vsstxweaeobbj.png

20ffu5xvw4aaqvoc.png

6f_zhvm5xmaefmvh.png

5f85mwysweaawlem.png

10f_upzlxxuaa4di.png

9f_uptwew8aakep3.png

7f_upivqwwaaxrnv.jpeg

8f_upnsmxuaakaok.png

characterassassination34f2txru_w4aa8gth.png

characterassassination35f2yx7mkxiaaoicc.png

characterassassination33f2txmntx0aax177.png

characterassassination32f2hjtwnwqaanfm5.png

)