Niepełne ewangelie

Autor - Wiesław Matuch, 20-11-2007

58d5df34d1c9e253c1829f3a45759fe9.jpg

W Ewangeliach nie spisano wszystkiego co Jezus mówił.

 "Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany" (1 Kor 13, 13). Dlatego nie uważam, że w Piśmie św. jakiejkolwiek religii, nie ma całej prawdy. Nie ma jej w żadnej wiedzy ludzkiej, ani w żadnej wykładanej filozofii. Wszystko co rozumiemy jest fragmentaryczne, a często błędne. Nie ukrywam tego przekonania, że prawda jest obiektywna i nie jest jednorodna w poznawaniu. Historia społeczeństw udowadnia, że ujmowano ją zawsze odmiennie. Gdy chodzi o katolicyzm - nie Jezus narzucił nieodpowiedni sposób myślenia, a zrobiło to wyrastające chrześcijaństwo, które bardziej było zainteresowane władzą i podbijaniem innych niż ideałami jakie zaprezentował Chrystus poprzez swoje opowiadania, a których nawet nie spisano jak należy, bo oto jest napisane. "Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać" (Ew. Jana 21:25, Biblia Tysiąclecia).

Ewangelie nieobiektywne

Obecne Ewangelie nie reprezentują obiektywnej Prawdy. Jasna rzecz, są one niekompletne i bardzo wyjałowione. Bóg działa dzisiaj i dzisiaj nas oświeca, nie musimy sięgać tak daleko wstecz. Biblia nie jest dogmatem, jak nie jest dogmatem język Polski na tle ogromu innych języków. Stawianie kategoryczne na tym, że jedynie chrześcijaństwo zna prawdę, prowadzi bezpośrednio w fanatyzm, mało tego, podąża prosto do konfliktów. Czasy się zmieniają i prawda tak samo się zmienia, rośnie razem z nami, edukując nas wprost proporcjonalnie do naszych umiejętności rozumienia świata. Dziś należało by napisać nowe Ewangelie, poprawić te stare, które szerzą niewiedzę, a często nienawiść. Myślę, że ludzie wzrastając duchowo, piszą właśnie takie ewangelie. Dzielą się swoimi doświadczeniami i pojmowaniem świata.

Niejednorodna prawda

Nigdy się na to nie zgodzę, że prawda jest jedna jedyna. Nikt nie jest w stanie ogarnąć Wszechświatów i życia w nich, kto więc może stwierdzić, że zna prawdę? Kto poznał mikro świat, albo makro świat? Kto mówi, że zna prawdę - z całą pewnością jej nie zna. Nikt jej nie zna, nawet Apostołowie jej nie znali, ponieważ Jezus ukrywał przed nimi skarby wiedzy, gdyż nie byli jeszcze gotowi. Bądźmy zatem obiektywni i otwarci na działanie prawdy w dzisiejszych czasach.

Herezja nie istnieje

Nie zasłaniajmy się starym i mało wiarygodnym przekazem, zabobonami, błędnymi przekonaniami, herezją, która nigdy nie istniała i nie istnieje, przeciwnie - jest rozwój myśli, postęp. Herezja to wymysł czysto ludzki stworzony na potrzeby chwili. Jest różnorodność i rozwój. Czego należy unikać, to fanatyków i sekt. Moim zdaniem należy nieustannie szukać najczystszych i postępowych źródeł informacji o prawdzie.

 

Źródło: http://www.sm.fki.pl/SMN.php?nr=niepelne_ewangelie