Niedosłuch dziecka a ciąża

Wiele przyszłych mam nie jest świadomych zagrożeń wynikających z przebytych w czasie ciąży chorób, bądź bagatelizuje je, ufając, że nie zaszkodzą one dziecku.

 

Niestety, w wielu przypadkach niefrasobliwe postępowanie bądź nieświadomość zagrożenia mają zgubny wpływ na rozwój jednego z najważniejszych zmysłów u dziecka – słuchu.

Według statystyk, uszkodzenie słuchu lub głuchotę stwierdza się średnio u co 5 dziecka na 1000 urodzeń.

Głuchota lub uszkodzenie słuchu może mieć podłoże genetyczne, ale najczęściej do uszkodzenia słuchu dochodzi jeszcze w fazie życia płodowego.
Najważniejszymi czynnikami ryzyka wystąpienia u dziecka wady słuchu są czynniki dziedziczne, związane z z rodziną dziecka.  Niedosłuch dziedziczny występuje, jako cecha dominująca lub recesywna, co oznacza, iż w przypadku cechy dominującej wszyscy potomkowie rodzica obciążonego tą cechą, będą miały niedosłuch, zaś w przypadku cechy recesywnej wada może się nie ujawnić lub wystąpić w niepełnym zakresie.

Innymi czynnikami mającymi wpływ na zaburzenia słuchu u dziecka są czynniki związane z jego życiem płodowym, zaburzenia w przebiegu ciąży lub porodu jak przyjmowanie leków ototoksycznych, krwawienia i niedobory tlenowe, zaburzenia przemiany materii, używki. Wśród chorób matki w okresie ciąży, które mogą potencjalnie doprowadzić do uszkodzenia słuchu płodu, należy wymienić cukrzycę oraz schorzenia nerek matki. Choroby te mogą doprowadzić do zmian zwyrodnieniowych w narządzie słuchu dziecka.

Najbardziej niebezpieczne są uszkodzenia, które wystąpią w 3 pierwszych miesiącach ciąży, są to najczęściej zakażenia wirusowe (toksoplazmoza, listerioza, kiła wrodzona, opryszczka, półpasiec, ospa wietrzna, świnka, odra oraz najpoważniej uszkadzająca narząd słuchu - różyczka. Wśród innych  chorób matki w okresie ciąży, które mogą potencjalnie doprowadzić do uszkodzenia słuchu płodu, należy wymienić schorzenia nerek oraz cukrzycę. Choroby te mogą doprowadzić do zmian zwyrodnieniowych w narządzie słuchu dziecka. Uważa się, iż jeżeli uszkodzenie wystąpi we wczesnym okresie życia płodowego, może dojść do niedorozwoju narządu słuchu, w przypadku uszkodzeń, które następują później może wystąpić uszkodzenie narządu słuchu już prawidłowo rozwiniętego.

Również czynniki toksyczne, z którymi matka ma kontakt podczas ciąży mogą być przyczyną uszkodzenia słuchu u dziecka. Należy do nich wiele leków, w tym pewne grupy antybiotyków (np. streptomycyny, szczególnie dihydrostreptomycyny, kanamycycny, neomycyna, gentamycyny)., preparaty hormonalne, niedobór, ale również nadmiar witamin. Ucho wewnętrzne nienarodzonego dziecka uszkadza też chinina, thalidomid, sole metali ciężkich. Przed zażyciem jakiegokolwiek leku czy popularnych parafarmaceutyków dostępnych bez recepty w czasie ciąży, nawet takich, które w naszym mniemaniu wyglądają na pozornie nieszkodliwe, należy zawsze skonsultować się z lekarzem prowadzącym ciążę. Ogromne znaczenie mają także nikotyna i alkohol spożywane przez matkę w czasie ciąży.

Przyszłe mamy, zwłaszcza w końcowej fazie ciąży, powinny unikać hałasu, słuchania głośnej muzyki, ponieważ jak przyznają specjaliści z Beltone, firmy zajmującej się aparatami słuchowymi i leczeniem niedosłuchu właściwości tłumiące ścian brzucha i macicy zmniejszają się wraz z postępem ciąży.

Źródło: Beltone.pl