Niecodzienne odpowiedzi na "How are you?"

Rozpoczynanie rozmowy od takiego zwrotu, jak How are you? jest chyba najbardziej utartym rytuałem językowym. Standardowych odpowiedzi jest kilka.

Rozpoczynanie rozmowy od takiego zwrotu, jak How are you? jest chyba najbardziej utartym rytuałem językowym. Standardowych odpowiedzi jest kilka.

 

Użytkownicy języka angielskiego zazwyczaj poruszają się w obrębie tych paru kurtuazyjnych zwrotów:

- I’m fine, thank you. And you?
- I’m good, thanks, and you?
- I’m all right thank you, how are you?
- I’m doing fine, thank you very much, and how are you?
- Fine, thank you for asking!
- I’m fine, how about you?
- Hey, how are you?
- Fine, thanks.
- Good, thanks.
- Okay.

Niemniej wiele osób chcąc przerwać tę monotonną kurtuazję posługuje się bardziej kreatywnymi odpowiedziami. Postanowiłem zebrać niecodzienne reakcje, jakie można usłyszeć na pytanie How are you? Niniejsza lista zawiera ich 130:

1. I’m just peachy keen! Mam się fantastycznie wystrzałowo
2. I’m fine, mind your own business! Dobrze, pilnuj swojego nosa!
3. Excellent, but improving! Świetnie, ale się doskonalę!
4. Fair to middling, mostly middling. Tak średnio, z naciskiem na średnio.
5. I am good, but, more importantly: how are you? Dobrze, ale co ważniejsze, co u ciebie?
6. Even better than the real thing. Lepiej niż naprawdę.
7. The best I can be and half as good as you! Najlepiej jak potrafię i w połowie tak dobrze jak ty!
8. Employed! Zarobiony!
9. I am unbelievable Niewiarygodnie!
10. I am better than heaven today! Mam się dzisiaj lepiej niż raj!
11. Thankfully alive and still somewhat young and healthy, in this economy what more can I ask for? Na szczęście jestem żywy i poniekąd młody i zdrowy, przy takiej gospodarce czego więcej można chcieć?
12. I’m unbelievable! Niewiarygodnie!
13. Fine and dandy as long as no one else boogers up my day! Pierwszorzędnie, dopóki nikt nie spieprzy mi dnia!
14. Super Duper!!
Bombowo!
15. I am fantastic and feeling astonishingly glorious.
Fantastycznie i czuję się zdumiewajaco znamienicie
16. Happier than a cat in a room full of catnip.
Szczęśliwszy niż kot w pokoju pełnym kocimiętki
17. I am a little overstuffed. And you?
Nieco zapchany, a ty?
18. Just happy to be above ground.
Cieszę się, że nie jestem pod ziemią.
19. I am feeling happier than ever!
Szczęśliwszy niż kiedykolwiek!
20. Upright and still breathing. You?
Stoję i jeszcze oddycham, a ty?
21. I’m as happy as if I had good sense J
estem tak szczęśliwy jakbym był normalny
22. Cool as a cucumber
Idealnie spokojny
23. Bouncy and ready to go!
Żwawy i gotowy
24. Fabulantastic!
Superfantastycznie!
25. Splendidly Spectacular!
Okazale spektakularnie!
26. If I was doing any better I’d be twins
Jakby mogło być lepiej, to byłbym bliźniakami
27. So you say.
Tak twierdzisz.
28. Surviving.
Daje radę
29. Still kickin…
Jeszcze wierzgam…
30. I am fantabulous!
Mam się superbajecznie!
31. I’m functioning within homeostasis
Funkcjonuję w homeostazie.
32. Purely golden.
Całkowicie znakomicie
33. Doing great, but I’ll get over it
Świetnie, ale przejdzie mi
34. In the Newtonian or quantum mechanical sense?
W sensie newtonowskim czy mechaniki kwantowej?
35. If I were any better, there’d have to be two of me.
Jakby było lepiej, to byłoby mnie dwóch.
36. Hopefully not as good as I’ll ever be.
Mam nadzieję, że nie jest to szczyt moich możliwości.
37. Couldn’t be better
Nie może być lepiej
38. I’d be better if I won the lottery
Byłoby lepiej, gdybym wygrał w Lotka.
39. Happy to be above ground.
Na szczęście jestem na powierzchni ziemi.
40. I’m so good, my feet are six inches off the ground! Ś
witenie, bo nie leżę 2 metry pod ziemią.
41. Fine, since I’ve given up hope.
Dobrze od kiedy porzuciłem nadzieję
42. So good I should be illegal.
Tak dobrze, że powinni mnie zakazać
43. much better… according to my psychiatrist
Dużo lepiej… tak twierdzi mój psychiatra
44. I am so excellent, if there was a law against it I would be arrested.
Tak świetnie, że gdyby było odpowiednie prawo, to by mnie zamknęli
45. Peachy
wspaniale
46. Not dead yet!
Póki co żyję
47. Living the dream!
Jak marzenie!
48. Fabulous!
Bajecznie!
49. I’m about as excited as a parking spot!
Jestem podniecony jak miejsce parkingowe!
50. Just dandy!
Pierwszorzędnie!
51. Well and fine and good.
Dobrze, w sam raz i w porządku.
52. I must be OK because my name was not in today’s obituaries!
Musi być OK, bo moje imię nie pojawiło się w dzisiejszych nekrologach
53. I can’t complain… I’ve tried, but no one listens.
Nie narzekam… Próbowałem, ale nikt nie słucha
54. I am wonderfully giddy.
Cudownie oszałamiająco
55. Worse than yesterday but better than tomorrow
Gorzej niż wczoraj, ale lepiej niż jutro
56. I am better than yesterday and not as good as I will be tomorrow.
Lepiej niż wczoraj, ale nie tak dobrze jak jutro
57. Flying high, man, flying high
Latam, człowieku, latam
58. Old enough to know better
Mam już tyle lat, że wiem, że może być lepiej
59. And how’s your dog?
A co u twojego psa?
60. Still among the living!
Nadal wśród żywych!
61. I am sailing on the sea of love.
Dryfuję po morzu miłości
62. Blood pressure 120/80, respiration 16, CBC and Chem Panels normal.
Ciśnienie 120/80, oddychanie 16, liczba krwinek i biochemia w normie
63. If I were any better, Warren Buffett would buy me. J
akby było lepiej, to Warren Buffett (jeden z najbogatszych ludzi) kupiłby mnie
64. I am still breathing.
Nadal oddycham
65. I am unique and me.
Jestem niepotarzalny, i ja (też)
66. How goes it?
Jak tam?
67. As good as a kipper in the sea.
Tak dobrze, jak śledź w morzu
68. Living and learning
Człowiek uczy się całe życie
69. I’m Super dee duper.
Bombowo!
70. I’m Bouncier than the Easter Bunny!
Żwawszy niż zając wielkanocny
71. I am absolutely fine!
Absolutnie dobrze
72. I am fine as a frog’s hair.
Znakomicie niczym sierść żaby
73. Ebullient and full of alacrity.
Żywiołowo i żwawo
74. This is my lucky day!
To mój szczęśliwy dzień!
75. Great – Every day above ground is a great day!
Świetnie- każdy dzień na powierzchni jest świetny
76. I still am.
Nadal jestem.
77. Massive!
Grubo!
78. Amazing and happy
niesamowicie i szczęśliwie
79. I am better today than yesterday, which is better than the day before that!
Lepiej niż wczoraj, co znaczy, że lepiej niż przedwczoraj
80. If I was doing any better, vitamins would be taking me! J
akby było lepiej, to witaminy by mnie zażywały!
81. I am not doing so well today, my cat went on the roof, my car door will not open and my head hurts other than that I am great
Nie jest najlepiej, kot wlazł na dach, drzwi w samochodzie nie otwierają się, a głowa mnie boli.. poza tym jest świetnie
82. Worn out from doing good things
Zmęczony czynieniem dobra
83. I am as rich in spirit as Michael Jackson was famous.
Jestem tak pełny dobrego humoru, jak Michael Jackson był sławny
84. Delicous. You?
Pysznie, a ty?
85. Fuzzy as a peach! Kędzierzawy jak brzoskwinia!
(fuzzy to też niewyraźny)
86. I am dandy, thank you for asking! How are you today?
Cudownie, dzięki, że pytasz. A ty jak się masz dzisiaj?
87. Wonderful
Cudownie
88. I’m not unwell thank you
Nie jest niedobrze, dziękuję
89. Better than most, not as good as some
Lepiej niż większość, ale nie tak dobrze, jak niektórzy
90. Feeling lucky and living large
Szczęśliwie i żyję dostatnio
91. Freaking Fantastic
Szalenie fantastycznie
92. Better than yesterday!
Lepiej niż wczoraj!
93. If I was any better, I’d be you
Jakby było lepiej, to byłbym tobą
94. If I were any better, I’d have my own page on Wikipedia.
Jakby było lepiej, to miałbym swoją stronę na Wikipedii
95. If I were any better, Energizer would give me my own drum.
Jakby było lepiej, to Energizer dałby mi własny bęben (aluzja do reklamy baterii Energizer)
96. If I were any better, I’d have my own flag Jakby było lepiej, to miałbym własną flagę.
97. If I was any better I couldn’t stand myself… Jakby było lepiej, to nie zniósłbym siebie
98. How am I? The better question would be, “Why are you?” Jak się mam? Lepiej zapytać: “Dlaczego jesteś?”
99. Just ducky, quack, quack. you?
Rozkosznie, ko, ko, ko, a ty?
100. I’m feeling like me!
Czuję się sobą!
101. I’m great–I woke up this morning!
Świetnie – obudziłem się rano
102. I am doing so fabulous today! I can hardly control myself from dancing.
Czuję się tak świetnie! Ledwo powstrzymuję się od tańczenia.
103. As fine as a tree with oranges and grapes!
Tak świetnie, jak drzewo pomarańczowo-winogronowe
104. I am as fine as a hot brand new 2010 Camaro!
Tak doskonale, jak najnowszy model Camaro z 2010
105. I’m doing so well that I have to sit on my hands to keep from waving at everyone
Tak dobrze, że muszę siedzieć na dłoniach, żeby nie machać do wszystkich
106. Must be doing pretty since I woke up on this side of the grass instead of under it.
Musi być nieźle, bo obudziłem się po tej stronie trawnika, a nie pod nim.
107. All banana-breaded out!
Jak keks bananowy
108. Living the American Dream one Day at a time.
w jeden dzień spełnia się amerykański sen
109. Quite well. And how is it that you are?
Całkiem dobrze, a jak to jest z tobą?
110. Better than yesterday, not sure about tomorrow.
Lepiej niż wczoraj, ale zobaczymy, co przyniesie jutro
111. strange and getting stranger
dziwnie i robi się coraz dziwniej
112. Superfantastic!
Superfantastycznie!
113. Not too shabby!
Nie jest tak nędznie!
114. I’m in tip top shape, how are you?
Mam się idealnie, a ty?
115. I’m better than I deserve
Lepiej niż na to zasługuję
116. Just ducky!
Rozkosznie!
117. I’m still pleasantly pushing a pulse, thanks for asking. How are you?
Wciąż wyczuwam puls, dzięki, że pytasz, a co u ciebie?
118. Well I did just swallow a rather large and strange looking insect, but I hear they’re full of protein. So I guess I’m great.
Właśnie połknąłem sporego i dziwnego robaka, ale ponoć mają dużo protein, więc chyba jest świetnie
119. Well, I’m not in prison. I’m not in the hospital. I’m not in the grave. So I reckon I’m fairing along pretty well.
Nie jestem w więzieniu ani w szpitalu czy też w grobie, więc chyba jakoś sobie radzę
120. Totally Charged. Don’t get to close though, somtimes sparks shoot out my nipples.
Naładowany. Nie podchodź, bo czasami z moich sutków lecą iskry
121. Fine as frog hair and twice as fuzzy.
Niczym sierść żaby, ale dwa razy bardziej zakręcony.
122. I’m most content
Jestem w dużej mierze zadowolony.
123. FINE – fickle insecure neurotic and emotional, as usual
(dosł. Dobrze – kapryśny, niepewny, neurotyczny i pełen emocji, jak zawsze)
124. In the normal sense or the Cartesian sense?
W normalny sensie czy kartezjańskim?
125. I am doing great, in fact I can’t wait until tommorrow. I am getting better every day.
Świetnie, w sumie to nie mogę się doczekać jutra. Z dnia na dzień jest coraz lepiej.
126. I’m feelin’ like a good luck magnet today, everything is coming my way!
127. From what I hear, I am very good.
Czuję się jak  magnes, przyciągający szczęście, bo wszystko idzie po mojej myśli
128. Why? What did you hear?
A co? Co ci mówili?
129. I’m fine and dandy, sweet as candy!
Jest dobrze i wspaniale, słodko jak cukierek!
130. I’m better on the inside than I look on the outside!
W środku jest lepiej niż to wygląda na zewnątrz!

Powyższa lista z pewnością nie wyczerpuje tematu, więc jeśli znacie; używacie, słyszeliście inne niecodzienne odpowiedzi, to podzielcie się nimi w komentarzu do tego wpisu! Które najbardziej się Wam podobają?

 

Źródło: http://engleash.net/130-niecodziennych-odpowiedzi-na-how-are-you