Nie pozwól, by trawa Cię przerosła. Otwarte spotkanie edukacyjne

Rodzice, a także nauczyciele w codziennej pracy stykają się z problemem używania substancji psychoaktywnych, a także zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży.

 

Wychodząc z założenia, iż lepiej zapobiegać niż leczyć, Fundacja “Samsara” opracowała program mający na celu budowanie świadomości lokalnej społeczności o tym, jak ważny jest zdrowy styl życia i zachowania prozdrowotne. Spotkanie inaugurujące początek projektu i roku szkolnego, odbędzie się 18 września 2017 roku, o godz. 9:30, w sali kinowej Centrum Sportu
i Kultury w Garwolinie.

Wychowanie młodego człowieka na umiejącego dokonywać dobrych dla siebie i swojego zdrowia wyborów, to nie lada sztuka. Potrzebna jest do tego pełna współpraca rodziców i nauczycieli, by uświadamiali, na jakie niebezpieczeństwa jest narażony
w otaczającym go świecie, a także sami znali symptomy, które mogą im podpowiedzieć, że dziecko wymaga ich wsparcia. Właśnie dlatego edukacja mająca na celu zbudowanie świadomości jest tak ważna dla lokalnej społeczności.

- Biorąc udział w spotkaniach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym mam dostęp do najnowszej wiedzy oraz nowych metod pracy pomagających przeciwdziałać występowaniu uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Postanowiłam z zespołem zaufanych
i doświadczonych specjalistów przygotować i zrealizować program zawierający ten zakres wiedzy w naszej społeczności lokalnej, w Garwolinie. – mówi
Anetta Stobiecka–Donicz, pomysłodawczyni projektu. Dodaje: W ramach projektu przewidzieliśmy także zajęcia skierowane do specjalistów pracujących z dziećmi lub młodzieżą, by dać im nowe narzędzia, metody pracy. A wszystko po to, byśmy wspólnie budowali nasze życie
 w oparciu o świadomowe, zdrowe nawyki.

Podczas inauguracyjnego spotkania odbędzie się debata z udziałem liderów młodzieżowych, dedykowana młodzieży od lat 15 i pracownikom oświaty oraz instytucji
i placówek pracujących w obszarze profilaktyki, interwencji i terapii. Wyświetlony zostanie także głośny film “Spring Breakers” obrazujący świat, w którym głównym mottem jest dobra zabawa, bez ograniczeń, zasad i nadzoru rodziców; pokazujący konsekwencje nieświadomego życia i zagrożeń, jakie za sobą niesie.

- Wraz z nowym rokiem szkolnym uruchamiamy cykl zajęć mających na celu pomoc dzieciom i młodzieży w zmierzeniu się z zaistniałym problemem poprzez udział
 w indywidualnym programie terapeutycznym CANDIS, programie FRED – wczesnej interwencji profilaktycznej,
programie TUKAN, indywidualnej terapii pogłębionej uzależnień czy konsultacji psychiatrycznej. Rodzicom dajemy dostęp do krótkoterminowej terapii par wspierajacej leczenie uzależnień, a także do porad prawnych. – mówi Anetta Stobiecka-Dronicz. Dodaje: Równolegle uruchamiamy program “Poznaj samego siebie” dedykowany pracownikom oświaty oraz instytucji interwencji i placówek pracujących
 w obszarze profilaktyki wskazującej, interwencji, terapii, rodzicom oraz przedstawicielom władz lokalnych. Jego inauguracja odbędzie się 20 września 2017 roku. W ramach tego programu realizowany będzie Powiatowy Zjazd Profesjonalistów, program korekcyjny TUKAN, a w ramach niego: warsztaty dla młodzieży, grupa wsparcia dla rodziców, konsultacje indywidualne i terapia rodzinna,  dla młodzieży trening społecznego poznania i neuropoznania, trening umiejętności społecznych, warsztaty dla młodzieży ze skłonnością do zachowań agresywnych, szkolenie z Dialogu Motywującego dla profesjonalistów, warsztaty witrażu tiffaniegi  i ceramiki, nauka i doskonalenie pływania, jednodniowa wycieczka dla laureatów konkursu.

Programy FRED oraz CANDIS znajdują się na liście rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. FRED jest programem wczesnej interwencji profilaktycznej, natomiast CANDIS skierowany jest do osób już używających
i uzależnionych od konopi, a także ich rodzin i bliskich, by pomóc im radzić sobie z tym problemem.

Przy realizacji projektów wezmą udział doświadczeni i cenieni lokalnie specjaliści. Anetta Stobiecka – Donicz do współpracy zaprosiła m.in. Mariolę Białecką – psychologa, terapeutę behawioralno-poznawczego; dr. n. med. Katarzynę Biernacką – psychologa, neuropsychologa, terapeutę behawioralno-poznawczego; Jadwigę Stobiecką trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalistę terapii uzależnień; Joannę Kozłowską – psychologa, specjalistę terapii uzależnień; Małgorzatę Osiak – pracownika socjalnego; Rusłana Oniszczuka psychologa, specjalistę terapii uzależnień; zaś zajęcia
z pływania poprowadzą instruktorzy ze szkoły pływania Swim&You. Za konsultacje prawne odpowiadać będzie adwokat Agnieszka Śliwecka, a za konsultacje psychiatryczne - Marcin Wałecki, psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
i dorosłych.

Programy “Nie pozwól, by trawa cię przerosła” i “Poznaj samego siebie” są współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałaniu Narkomanii. Udział w więkoszości zajęć jest bezpłatny. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.samsara.org.pl.

Fundacja Samsara powstała z inicjatywny Anetty Stobieckiej – Donicz i Jadwigi Stobieckiej. Celem jest działalność na rzecz lokalnej społeczności poprzez propagowanie prozdrowotnych nawyków i edukację na temat zagrożeń wynikających z  ryzykownych zachowań (profilaktyka i interwencja). Do współpracy założycielki zaprosiły grono profesjonalistów pracujących w obszarze profilaktyki, psychoterapii
i edukacji, w tym Mariolę Białecką i Katrzynę Biernacką wchodzące w skład Zarządu fundacji. Realizowane programy skierowane są do całych rodzin, a także do specjalistów (pracowników oświaty, instytucji i placówek) i przedstawicieli władz lokalnych, by dostarczyć im najnowszą wiedzę, nowe formy
i metody pracy.

Anetta Stobiecka – Donicz - psychoterapeuta, terapeuta uzależnień, pedagog z pasją. Specjalizuje się
w psychoterapii, pomocy rodzinom w przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu problemów alkoholowych
 i narkotykowych. Wiedzę i doświadczenie zdobywała m.in. kończąc 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” czy studia podyplomowe “Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja UW oraz “Psychologia Społeczna w Zarządzaniu Rozwojem Organizacji” na SWPS w Warszawie. Posiada szereg ceryfikatów potwierdzających jej wiedzę m.in. certyfikat w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie PARPA, certyfikat w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych PARPA czy certyfikaty realizatora programu CANDIS i FreD goes net. By pracować na najwyższym poziomie, nieustannie się dokształca.
W ramach podnoszenia kompetencji w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień ukończyła szkolenia uprawniające do realizowania programów: FreD Goes Net, TUKAN, Program Wzmacniania Rodziny 10-14, CANDIS, Krótkoterminowa Terapia Par wspierająca leczenie uzależnienia, Program Ograniczania Picia Alkoholu. Ukończyła także Studium Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie I i II stopień. Aktualnie uczestniczy w ostatnim roku szkolenia "Systemowe rozumienie rodziny: podejście systemowe w terapii rodzin" atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Żyjąc i pracując w Garwolinie, czerpie wiedzę od polskich i międzynarodowych autorytetów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a także Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym. Jej zasługi potwierdza otrzymany Medal Komisji Edukacji Narodowej. Zdobytą wiedzę przenosi na grunt lokalny, pomagając społeczności w tworzeniu świadomego, mądrego i zdrowego życia. Jest członkiem m.in.: Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Garwolinie czy Powiatowego Zespoły d/s Koordynacji Realizacji Narodowego Programu Ochrony zdrowia Psychicznego. Do współtworzenia Fundacji SAMSARA zaprosiła swoją mamę Jadwigę Stobiecką i córkę Paulinę Donicz (studentkę medycyny).