Neurologiczne podstawy intuicji

Większość z nas doświadczyła w swoim życiu niejasnego uczucia wiedzy na jakiś temat, choć nie pamiętaliśmy, żebyśmy kiedykolwiek zdobywali na ten temat jakiekolwiek informacje.

 

Większość z nas doświadczyła w swoim życiu  niejsanego uczucia wiedzy na jakiś temat, choć  nie pamiętalśmy, żebyśmy kiedykolwiek zdobywali na ten temat jakiekolwiek informacje .  Zjawisko to znane jest jako "instynktowne przeczucie"  jednak większość ludzi zna je pod nazwą "intuicja". Dokładnie jednak  zjawisko to jest opisywane jako ukryta pamięć rozpoznwania, która odbija nam prawdziwą rzeczywistość.  Ukryta pamięć rozpoznawania pojawia się z informacji, których nigdy tak naprawdę nie przyswoiliśmy, a które zostały przetworzone z wiadomości jakie już wcześniej posiadliśmy. 

Wg. naowych badań nasze "instynktowne przeczucia" mogą pomóc w odzyskiwaniu wspomnień wyraźnie zakodowanych, dlatego proste decyzje podejmowane z udziałm intuicji mają pozytywne skutki. Badania opublikowane w Nature Neuroscience mówiż, że są dowody mówiące za tym, że odzyskiwanie ukrytych wspomnień ma wyraźnie nerwowe podłoże i mechanizmy. 

Z badań nad pacjentami którzy mają amnezję wiemy, że ukryte wspomnienia mogą wpływać na zachowanie  pacjentów, ponieważ mogą oni uczyć się wykonywać nowe umiejętności samochodowe, pomimo posiadania ciężkich deficytóww innych formach pamięci. Stąd okres ukryta pamięć odnosi się do zjawiska wskutek czego wcześniejsze doświadczenia, o których pacjęci  nie są poinformowani, mogą wspierać wykonywanie konkretnych zadań.


Ken Paller z Northwestern University i Joe Voss zUrban-ChampaingUniversity w Illinois postanowili podjąć dalsze badaia nad wpływem ukrytej pamięci nad podejmowaniem dcyzji, w  ich badaniach została użyta elektroencefalografia (EEG), by sprawdzić jaka działalność mózgowa jest powiązana z tym zjawiskiem.

Uczestnicy badania mieli za zadanie czytać słowa umieszczane przed nimi i wyobrażać sobie rzeczy, które one oznaczały. Następnie pokazywano im fotografie, przedstawiające te rzeczy, ale nie wszytkie nazwane przedmioty były przedstawione na fotografiach. W trakcie kolejnych faz eksperymentu mierzono aktywność elektryczną mózgu. Była ona większa u osób, którym polecono wyobrazić sobie to, co oznaczały słowa, niż u tych, którzy mieli tylko zapamiętać te słowa. Większą aktywność mózgu stwierdzono następnie u badanych, gdy słyszeli oni słowa, których znaczenie zilustrowane było wcześniej fotografią, niż gdy wizualizacja słowa nastąpiła tylko w ich wyobraźni. Autorzy komentują wyniki eksperymentu w ten sposób, że pamięć wydarzeń prawdziwych jest bogatsza w szczegóły ich dotyczące (w tym wypadku obrazów przedstawionych na fotografii, a nie tylko wyobrażonych), stąd większa aktywność mózgu, gdy przywołuje się je z pamięci, niż gdy pamięć odtwarza rzeczy wyobrażone. Pamięć "fałszywa", dotycząca wydarzeń wyimaginowanych, jest bardziej "mglista", może dlatego czasami trudno przez chwilę uzmysłowić sobie, że przypomniało nam się coś, czego naprawdę nie przeżyliśmy.
 
Naukowcy za pomocą czapki do której przyczepione było 59 elektrod zbadali elektryczną działalność mózgu osób, które brały udziałw eksperymencie.  To pokazuje, że każdy typdecyzji - ten oparty napamięci wyraźnej jak i na ukrytej - jest wyraźnie związany  z  wzorem fal mózgowych (wyżej). Podczas testów, w których decyzjeopierały się na wyraźnych wspomnieniach, została odnotowana nagła wzmożona aktywność  jednego klastra elektrod, zaczynając ok 400 milisekund od początku bodźca. 

Natomiast testy wymagające ukrytej pamięci (testy,podczas których uwaga zostałapodzielona) wiążąsię ze spadkiem  aktywności innego klastra elektrod,która zaczyna się przy około 200 milisekundach od początku bodźca. 


Nad pamięciąukrytą będaprowadzone jeszcze badania, ale te już wykonanesugerują, że w rzeczywistości wiemy więcej niż sądzimy, że wiemy ze względu na pamięć ukrytą, której jesteśmy nieświadomi i to co nazywamy intuicją faktycznie  może  odgrywać dużą rolę w podejmowaniu decyzji. 


 

 

Źródło: http://otwarty-umysl.com