Nasze Prawa. Wstęp do artykułu o Asertywności.

Tytułem wstępu do artykułu "Ochrona granic. Asertywność." przedstawiam LISTĘ PRAW oraz kilka cytatów z literatury poruszających ten temat.

Tytułem wstępu do artykułu "Ochrona granic. Asertywność." przedstawiam LISTĘ PRAW oraz kilka cytatów z literatury poruszających ten temat.

 

Na początek warto uświadomić sobie swoje prawa.

MOJE PRAWA:

 1. Mam prawo do autentycznej, nieskrępowanej autoekspresji oraz poczucia swobody w dojrzałym i adekwatnym wyrażaniu siebie.
 2. Mam prawo mówić "tak" lub "nie" niezależnie od akceptacji innych.
 3. Mam prawo podejmować samodzielne decyzje i radzić sobie z ich konsekwencjami.
 4. Mam prawo prosić o to czego pragnę i zaakceptować fakt, że ktoś inny ma prawo mi odmówić.
 5. Mam prawo powiedzieć: "Nie interesuje mnie to".
 6. Mam prawo decydować, czy chcę ponosić odpowiedzialność za rozwiązywanie problemów innych.
 7. Mam prawo odmawiać bez poczucia winy.
 8. Mam prawo rozmawiać o kwestiach problemowych i oczekiwać wyjaśnień, zgadzając się, że mogę ich nie otrzymać.
 9. Mam prawo nie wiedzieć o czymś lub czegoś nie rozumieć.
 10. Mam prawo pytać i akceptuję, że mogę nie uzyskać odpowiedzi.
 11. Mam prawo zachowywać się nielogicznie i nie usprawiedliwiać się.
 12. Mam prawo nie tłumaczyć się.
 13. Mam prawo popełniać błędy.
 14. Mam prawo zmieniać zdanie.
 15. Mam prawo odnosić sukcesy.
 16. Mam prawo wyrażać swoje uczucia.
 17. Mam prawo wypowiadać własne zdanie, akceptując, że komuś może się to nie spodobać.
 18. Mam prawo do prywatności.
 19. Mam prawo do samotności i niezależności.
 20. Mam prawo zmieniać się i dążyć do poczucia własnej wartości.
 21. Mam prawo do asertywności.

Przepisz tę listę drukowanymi literami, możesz rozszerzyć ją o własne prawa dodając kwestie ważne dla ciebie, umieść w widocznym miejscu i bądź asertywny.

I jeszcze kilka cytatów z książek:

"Asertywne zachowanie:

 1. Umożliwia autoekspresję;
 2. Cechuje respektowaniem praw innych osób;
 3. Jest uczciwe;
 4. Jest bezpośrednie i stanowcze;
 5. Zrównuje obie strony i pozwala każdej z nich osiągnąć korzyści;
 6. Jest werbalne, włączając w to sam komunikat (uczucia, prawa, fakty, opinie, żądania, granice);
 7. Jest niewerbalne, włączając w to styl komunikatu (kontakt wzrokowy, głos, postawa, wyraz twarzy, gesty, dystans, wyczucie czasu, płynność, słuchanie);
 8. Jest adekwatne do osoby i sytuacji, nie będąc uniwersalnym;
 9. Jest odpowiedzialne społecznie;
 10. Jest wyuczone, a nie wrodzone."

Alberti R., Emmons M.: Asertywność

 

Przykład prostej definicji asertywności sformułowanej przez Nathaniela Brandena:
"Asertywność oznacza szanowanie własnych pragnień, potrzeb, wartości i poszukiwanie właściwych form wyrażania ich w życiu."

Branden N.: 6 filarów poczucia własnej wartości

Patricia Mansfield:
"W nie zafałszowanym i asertywnym świecie nie zawsze uda ci się zdobyć dla siebie to co zechcesz, ani też nikt nie spojrzy na świat twoimi oczami. Ludzie bynajmniej nie będą się z tobą zgadzać i niekoniecznie będą cię lubić. Związki partnerskie czy przyjacielskie nie zależą od wzajemnej zgody na wszystko, w co partner wierzy i co robi."

Mansfield P.: Jak być asertywnym

Prawa Asertywności z książki Jan Ferguson:

"Wiem, że mam prawo:

 1. PROSIĆ O TO, CZEGO CHCĘ
 2. WYRAŻAĆ SWOJE ZDANIE I UCZUCIA, ORAZ OKAZYWAĆ EMOCJE
 3. NIE BYĆ DYSKRYMINOWANYM
 4. PODEJMOWAĆ DECYZJĘ I PONOSIĆ ICH KONSEKWENCJE
 5. DECYDOWAĆ, CZY CHCĘ SIĘ ANGAŻOWAĆ W CZYJEŚ PROBLEMY
 6. POPEŁNIAĆ BŁĘDY
 7. DOSTAWAĆ TO ZA CO PŁACĘ
 8. ZMIENIAĆ SWOJE DECYZJĘ
 9. DO PRYWATNOŚCI
 10. ODNIEŚ SUKCES"

Ferguson J.: Asertywność doskonała

 

Źródło: http://www.neoidee.com/pl/nasze_prawa_wstep_do_artykulu_o_asertywnosci