Narodowi socjaliści z ONR

Tłumaczą, że nie mają nic wspólnego z faszyzmem, czy nazizmem, ale rzeczywistości nie da się oszukać.

 

Ubierają się bardzo podobnie do hitlerowców, często zdarza im się zamawiać słynne pięć piw. Nie lubią Żydów i cudzoziemców.

3577017d4e1e44a160b90aed5891a5c6.jpgOrganizacja ma profil jawnie narodowo socjalistyczny. Zacznijmy od kwestii gospodarczych, jakie wyrażone zostały w programie tej organizacji.

Na stronach internetowych związanych z ONR możemy znaleźć taki oto fragment:

 Naród Polski winien być właścicielem bogactw naturalnych kraju i jedynym ich gospodarzem. Naczelnym celem gospodarki narodowej jest zapewnienie bytu każdemu Polakowi, a całemu narodowi niezależności gospodarczej, niezbędnej do posiadania niepodległości politycznej. Wytwórczość polska, uniezależniona od koniunktury światowej, zaspokoić powinna wszystkiej istotne potrzeby gospodarstwa narodowego.[1]

 Cytat ma przesłanie czysto socjalistyczne. Przede wszystkim wynika z niego pogarda dla własności prywatnej, która jest fundamentem wolności osobistej. Owa pogarda wspólna jest wszelkiej maści socjalistom, od marksistowskich, po narodowych, z jedyną różnicą, że w miejsce kolektywu klasy robotniczej, narodowcy wstawili sobie słowo naród, lecz istota pozostaje w gruncie rzeczy taka sama. To ogół ma władzę nad twoją własnością, a nie ty.

Końcówka cytatu jasno przedstawia tendencje izolacjonizmu gospodarczego. Skutki takiego myślenia na temat gospodarki, do dziś boleśnie odczuwa Korea Północna.

 Nie tylko w gospodarce widzimy popędy socjalistyczne i podobieństwa do hitlerowców, pełno jest podobieństw w sprawach życia codziennego i edukacji.

 Adolf Hitler w swoim Mein Kampf napisał:

 Jest zatem obowiązkiem państwa czuwanie nad edukacją społeczeństwa i zabezpieczenie jej przed niekorzystnymi zjawiskami. Powinno ono także kontrolować prasę, szczególnie to, co ona robi, ponieważ jej wpływ na ludzi jest ogromny i najskuteczniejszy ze wszystkiego, gdyż jej oddziaływanie nie jest przejściowe, a stałe. Jego ogromne znaczenie tkwi w jednostajnym i ciągłym powtarzaniu swojej nauki. Obowiązkiem państwa jest pamiętać, że cokolwiek robi, musi być ukierunkowane na jeden cel i tylko jeden, nie można pozwolić na sprowadzenie jej namanowce przez tak zwaną " wolność prasy"[2] 

 Teraz zobaczmy co na ten temat mają do powiedzenia środowiska związane z ONR:

 Powszechna Organizacja Wychowawcza, współdziałając z rodziną, Kościołem i armią, stworzy nowy typ Polaka; da Narodowi jednolitość, niwecząc różnice klasowe i plemienne (…)Droga do duchowego zespolenia Narodu po przełomie, który poprzedzić musi budowę Wielkiej Polski, prowadzi przez wychowanie młodych pokoleń w jednolitym poglądzie na świat.[3]

 

dcda5bf2a74153fd6089013ef76a63dc.jpgCzyli nie ważna wolność, wszyscy mają myśleć jednolicie, tylko w jednakowy sposób i być w jeden określony sposób nauczani. Ciekawe co na to powie pan Janusz Korwin Mikke, który tak doniośle głosi wolność decydowania rodziców o wychowaniu swoich dzieci i jednocześnie chodzi na marsze z ludźmi nie tylko głoszącymi coś całkowicie przeciwnego, ale i niezwykle podobnego do pomysłów Adolfa H.

Aż nadto moje słowa potwierdza ten fragment zasad programu ONR:

 Powstanie, przeto Powszechna Organizacja Wychowawcza, obejmująca całą młodzież, a współpracująca z Kościołem, rodziną i armią. Powszechna Organizacja Wychowawcza będzie wychowywać młode pokolenia w jednolitym duchu ideowo-politycznym[4]

 W Niemczech Hitlera też była taka organizacja młodzieżowa. Nazywała się Hitlerjugend. W tej organizacji dzieci były indoktrynowane wedle zasad narodowego socjalizmu, wszystko było zespolone z armią i pod jej potrzeby. Cała młodzież musiała należeć do organizacji. Wszystko zupełnie jak w pomyśle narodowców z ONR.

 Pisząc o ludziach z ONR i hitlerowcach, nie sposób ominąć kluczowy element wspólny, czyli antysemityzm:

 Posłużmy się fragmentem programu polskich narodowców:

 Żydzi z Polski będą usunięci, a majątki ich odebrane drogą ustaw.
Usunięcie Żydów z Polski będzie poprzedzone zwróceniem Narodowi Polskiemu Jego dorobku przez całkowite wywłaszczenie żydów. Etapem pierwszym będzie bezwzględne odsunięcie żydostwa od życia polskiego. Planowe i radykalne usunięcie żydów z Polski - to ostatni etap polityki w sprawie żydowskiej.

Żydzi pozbawieni będą praw politycznych, prawa udziału we wszelkich polskich związkach społecznych, prawa służby w armii polskiej. Będą pozbawieni prawa udziału w przedsiębiorstwach polskich, prawa zatrudniania Polaków i prawa pracy u Polaków. Szkoły polskie będą wolne od żydów, polskie życie kulturalne zostanie dla nich zamknięte. [5]

 Kto zdobył władzę w Niemczech przy pomocy podobnie brzmiącego programu i zbudował obozy koncentracyjne, w których ginęły miliony ludzi, chyba przypominać nie muszę.

 Podobieństwa zewnętrzne są widoczne gołym okiem, podobieństwa programowe również.

Wolność słowa to rzecz cenna, gdy mówimy o wolności, jednak tutaj należy pamiętać, że nie da się utrzymać żadnej swobody, bez sprzeciwu wobec wrogów wolności. Kiedy mamy do czynienia z organizacją, która w sposób jawny wzoruje się na schematach hitlerowskich, każdy logicznie myślący człowiek powinien wiedzieć należy robić i jak na takich ludzi reagować.