JustPaste.it

Naród wybrany dopiero się pojawi

Wszystkie narody pretendują do grona narodów wybranych. Każdy ma szczególne cechy wyróżniające go spośród innych ale wszystkim wspólna jest etyka-zasady społecznej współpracy.

Wszystkie narody pretendują do grona narodów wybranych. Każdy ma szczególne cechy wyróżniające go spośród innych ale wszystkim wspólna jest etyka-zasady społecznej współpracy.

 

 

Naród wybrany dopiero się pojawi

Wszystkie narody pretendują do grona narodów wybranych. Każdy ma jakieś szczególne cechy wyróżniające go spośród innych ale wszystkim wspólna jest etyka - zasady społecznej współpracy.

Podstawy etyki są różne w poszczególnych systemach religijnych łączących narody, co ogólnie opisałem w rozdziale pt. Etyka a środowisko w książce pt. Człowiek i klimat. Jednak daje się zauważyć, że brak uniwersalnej etyki, która mogłaby połączyć wszystkie narody, jest coraz bardziej dojmujący i powoduje w globalnym świecie coraz większe konflikty.

Znawcy religii światowych mówią, że potrzebna jest synteza wierzeń, która stworzy nowy globalny system religijny umożliwiający ludziom porozumienie i ponadnarodową współpracę, a także umożliwiający rozwój nauki.

Naród który pierwszy przystąpi do takiego tytanicznego wysiłku stworzenia ogólnoświatowej religii, będącej pełną szacunku do narodowych odmienności syntezą, będzie narodem wybranym. Jest prawdopodobne, że tym wybranym narodem zostanie polskie społeczeństwo, któremu ofiarowałem wstęp do dyskusji - studium podstawowych problemów światowych- książkę pt. Człowiek i klimat- link: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/4855 wraz z artykułami ją uzupełniającymi opublikowanymi na portalu Eioba.pl-link: http://www.eioba.pl/bogdangoralski/articles.

Warunkiem tego jest rozpoczęcie przez polskie środowisko naukowe dyskusji nad tezami  zaprezentowanymi w moich pracach, które są propozycjami w kierunku ustanowienia nowego i umożliwiającego powszechny pokój światowego ładu.

 

Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 godzina 6:13                       Bogdan Góralski