Najczęściej popełniane błędy podczas wypełniania PIT-11

Wypełniając deklarację PIT-11 łatwo jest popełnić błędy. Wynikają one nie tylko z niewiedzy jak wypełnić tę deklarację, ale czasem także z nieuwagi i pośpiechu.

 

PIT-11 jest podstawowym dokumentem, który przekazuje się pracownikom w celu przygotowania przez nich zeznania rocznego. Jest to informacja o dochodach, oraz odprowadzonych (pobranych) zaliczkach. Ze względu na dużą ilość dokumentacji, niestety przy sporządzaniu dokumentów zdarzają się błędy. Jak uniknąć pomyłek i na co warto zwrócić uwagę wypełniając PIT-11?

Rutyna i brak dokładności

Błędy pojawiają się niekoniecznie dla tego, że płatnicy nie wiedzą jak rozliczyć PIT-11. Nadal największą ilość pomyłek w drukach to błędy formalne, takie jak pomyłki przy numerze NIP oraz PESEL. Większość działów finansowych czy pracowników księgowych skupia się bowiem na sprawdzaniu kwot i obliczeń nie weryfikując ponownie numerów identyfikacyjnych. Tego typu pomyłka może mieć jednak poważne skutki, dlatego zawsze należy przed wysłaniem dokumentacji sprawdzić ponownie całość.

Dodatkowo przed przekazaniem PIT-11 warto upewnić się, że dane pracowników czy podmiotu gospodarczego nie uległy zmianie. Znaczenie mają zmiany nazwiska, adresu itp. Pamiętać należy również o sprawdzeniu aktualnego wzoru formularza - w dolnym prawnym rogu druku w nawiasie.

Błędny podmiot, okres, forma

Należy pamiętać, że PIT-11 wystawia podmiot właściwy na dzień złożenia deklaracji. Nawet jeżeli w trakcie okresu, którego dotyczy PIT inny podmiot był płatnikiem składek. Natomiast w polu rok – pole 4 zeznania - należy wpisać poprzedni rok/okres (druk do końca lutego za okres poprzedniego roku), a nie moment wypełniania deklaracji.

W zależności od ilości zatrudnianych pracowników druki do Urzędu Skarbowego możemy przesłać w formie papierowej lub elektronicznej. Przedsiębiorcy zatrudniający poniżej 5 pracowników mogą pozwolić sobie jeszcze na formę papierową, większych obowiązuje wyłącznie forma elektroniczna.

Nieprawidłowy Urząd Skarbowy

Generalną zasadą jest składanie PIT-11 do Urzędu Skarbowego właściwego dla pracownika. Dlatego tak ważne jest prawidłowe określenie jego miejsca zamieszkania w chwili wypełniania / wysyłania deklaracji. Tutaj zauważyć należy, że pracownik ma prawo podać dodatkowy adres korespondencyjny, potrzebny np. do wysłania mu deklaracji.

Pomyłki może powodować różnica pomiędzy adresem zameldowania, który często widnieje w aktach pracowniczych, a deklarowanym przez pracownika adresem zamieszkania. Jeżeli pracownik zgłosił nam konkretny adres zamieszkania to jego należy się uwzględnić.

Błędy finansowe

Błędy finansowe pojawiające się w PIT-11 mogą mieć różne przyczyny powstania. Od błędu w obliczeniach przy wypełnianiu druków, po nieprawidłowości w wypłacanych zaliczkach na podatek . Czasami dochodzi również do sytuacji, kiedy płatnik nie zostaje błędnie poinformowany przez podatnika. Wyliczone koszty mogą być konsekwencją np. nieprawidłowego zarejestrowanego adresu zamieszkania (w tej samej lub innej miejscowości co zakład pracy).

Otrzymując PIT-11, że nie należy przepisywać bez weryfikacji danych i kwot i danych z dokumentu. W przypadku dostrzeżenia błędu pracownik ma prawo do korekty, ponadto powinien zgłosić je pracodawcy. Przedsiębiorca odpowiednią korektę składa i przesyła zarówno do odpowiedniego urzędu skarbowego jak i do pracownika - zgodnie z pierwotną procedurą udostępniania druku obu podmiotom.

jak rozliczyć pit-11