Naboje w broni strzeleckiej

Opisy najpopularniejszych typów naboi. Jak się okazuje, może ich być nawet kilkadziesiąt rodzajów.

 

34e1d53709e26bb541dd544374d7733c.jpg


a4d6ef1af4cbfda6ef6ca78c9f591f59.jpg
 
 We współczesnej broni strzeleckiej najczęściej wykorzystuje się naboje scalone centralnego zapłonu. W skład naboju scalonego centralnego zapłonu wchodzi pocisk, łuska, ładunek miotający oraz spłonka. Spotykane są również naboje bocznego zapłonu, naboje takie pozbawione są spłonki, jej rolę pełni piorunian rtęci umieszczony wewnątrz kryzy łuski. Naboje bocznego zapłonu najczęściej wykorzystywane są w broni sportowej. Zależnie od naboju łuska może posiadać kryzę wystającą lub wtok. W oznaczeniu naboju zazwyczaj podana jest średnica pocisku oraz długość łuski. Przykładowo nabój stosowany w karabinku AK (AK-47) posiada oznaczenie 7,62x39mm, teoretycznie oznacza to że pocisk posiada średnicę 7,62mm, natomiast długość łuski wynosi 39mm. Jest to jednak teoria, ponieważ rzeczywiste wymiary naboju są zazwyczaj inne. Nabój 7,62x39mm w rzeczywistości posiada pocisk o średnicy 7,85mm, natomiast długość łuski tego naboju wynosi 38,5mm.


podział nabojów

c4a5e53f19d5d6c9fe79d9bb45c33e7f.jpgnaboje rewolwerowe - są to naboje wykorzystywane w rewolwerach, naboje tego typu zazwyczaj posiadają łuskę z wystającą kryzą. Najsilniejszy nabój rewolwerowy to .500 SW, posiada on energię 3525J

naboje pistoletowe - są to naboje wykorzystywane w pistoletach i pistoletach maszynowych. Energia naboi pistoletowych zazwyczaj wynosi do 1300J. Zdarzają się również wyjątki np. energia naboju pistoletowego .50AE stosowanego w pistolecie Desert Eagle wynosi 1900J

naboje pośrednie - naboje tego typu posiadają energię większą od naboi pistoletowych, a mniejszą od naboi karabinowych. Energia naboi pośrednich zazwyczaj wynosi od 1300 do 2200J. Pierwszą seryjnie produkowaną bronią zasilaną nabojem pośrednim był amerykański karabinek samopowtarzalny M1 Carbine. Według terminologii z WAT broń zasilana amunicją pośrednią jest karabinkiem

naboje karabinowe - energia naboi karabinowych zazwyczaj wynosi od 2200J do 10000J. Naboje tego typu zazwyczaj posiadają łuskę z wtokiem, spotykane są również naboje karabinowe posiadające łuskę z wystającą kryzą. Według terminologii z WAT broń zasilana nabojem karabinowym to karabin

naboje wielkokalibrowe
- energia naboi wielkokalibrowych zazwyczaj wynosi od 10000J, naboje tego typu najczęściej posiadają średnicę od 12 do 20mm. Nabojami wielkokalibrowymi zasilane były karabiny przeciwpancerne. Obecnie amunicja wielkokalibrowa wykorzystywana jest w wielkokalibrowych karabinach wyborowych i wielkokalibrowych karabinach maszynowych

naboje poddźwiękowe - naboje tego typu posiadają zmniejszony ładunek prochowy, aby pocisk wystrzelony z broni zasilanej nabojem poddźwiękowym nie przekroczył bariery dźwięku. Stosowanie naboi poddźwiękowych ułatwia wytłumienie broni

naboje ślepe - naboje takie pozbawione są pocisku. Naboje ślepe wykorzystywane są do wystrzeliwania granatów nasadkowych oraz do pozoracji strzału

naboje szkolne - naboje pozbawione spłonki oraz materiału miotającego wykorzystywane do szkolenia

podział pocisków do broni kulowej

pociski pełnopłaszczowe - pociski tego typu posiadają metalowy płaszcz. Naboje z pociskami pełnopłaszczowymi są najbardziej popularne

pociski przeciwpancerne - pociski takie posiadają metalowy płaszcz oraz rdzeń. Zaletą pocisków przeciwpancernych jest duża przebijalność

pociski bezpłaszczowe
- pociski takie pozbawione są metalowego płaszcza, dlatego też grzybkują po uderzeniu w cel. Zaletą pocisków bezpłaszczowych jest duża moc obalająca, wadą niewielka przebijalność

pociski smugowe - pociski tego typu posiadają w tylnej części smugacz, jego zapalenie następuje podczas odpalenia naboju. Podczas loty pocisk zapalający zostawia za sobą smugę, która ułatwia prowadzenie ognia

pociski zapalające - pociski takie posiadają w głowicowej części masę zapalającą

pociski wskaźnikowe - pociski tego typu posiadają części głowicowej ładunek wybuchowo-zapalający. Naboje z pociskami wskaźnikowymi były zazwyczaj wykorzystywane do zwalczania balonów zaporowych oraz sterowców

pociski ciężkie - pociski tego typu posiadają większą masę od standardowych pocisków pełnopłaszczowych. Naboje z pociskiem ciężkim zazwyczaj wykorzystywane są w karabinach maszynowych i karabinach wyborowych

pociski dum dum - pociski tego typu posiadają naciętą czołową część płaszcza, dlatego też po uderzeniu w cel następuje deformacja pocisku. Ponieważ pociski dum dum zadają bardzo duże obrażenia konwencja haska zakazuje ich wykorzystywania do celów wojskowych


podział pocisków do strzelb

śrut - najbardziej popularna amunicja stosowana w strzelbach. Podczas strzału ze strzelby nabojem śrutowym z lufy wylatują śruciny, ich liczba zależy od rozmiaru śrutu. Śruciny zazwyczaj wykonane są z ołowiu, spotykany są również śruciny wykonane ze stali

breneka - duży ołowiany pocisk pozbawiony płaszcza. Zaletą Breneki jest duża moc obalająca, wadą niewielka przebijalność

pocisk gumowy - służy do tłumienia zamieszek, nie wywołuje dużych obrażeń

 

Źródło: http://www.opisybroni.republika.pl/