JustPaste.it

Nusret Cephesi Şer'i Kadılarından ve Harici Cellladi Şeyh Ebu Mariya el Kahtani Önemli ve Çarpıcı Soruları ile IŞİD Kadı'sına Meydan Okudu

 

1.Şeyh Mariya : Peki Emirin Bağdadi Ebu Ömer ve Ebu Hamza Muhacir öldürülmeden önce nerede oturuyordu? O zaman işi neydi?

2.Şeyh Mariya : Soruma cevap verecek biri var mı? Meydan okuyorum. Halife'ye soru: Vefa el Yahya'yı kim öldürdü?

3.Şeyh Mariya: Abdunnasır el Afri ve Ebu Eymen el Cuburi'ye bir soru : Ebu Seyf el Emni ve Abdulcelil'i kim öldürdü?

4.Halifene söyle:Manaf Ravi'nin istihbarat tarafından esir alındığını postacı gelip söyleyince, Menaf Ravi'nin Ebu Ömer ve Ebu Hamza'nın yerini bildiğini,onlara evi terk etmeleri gerektiğini bildirmeni talep edince ne yaptı?

5.Ona(Bağdadi) de ki:Neredeydin ? İşin neydi? Ona bu haberin ulaştığı ancak Bağdadi mücriminin hareket etmediği konusunda lanetleşirim.Halifenin yanında mikrofon olduğu halde Hacı Bekir'in halifeye nasıl biat ettiğini sor.

ARAPÇA YAZISI

 

 Yazan : Nusret Cephesi Şer'i Kadısı Şeyh Ebu Mariya el Kahtani : @abo_hmza_g

Düzenleyen :@cihadgundemi_