Myśliwce

Ranking współczesnych samolotów myśliwskich (Wykresy dobrej jakości są w załączonym PDF-ie.)

 

Próba analizy porównawczej parametrów liczbowych samolotów myśliwskich

1.    Spis treści

1.       Spis treści 2

2.       Wprowadzenie 3

3.       Sposób oceny 9

4.       Data oblatania 10

5.       Liczba silników_ 12

6.       Prędkość pozioma 12

7.       Pułap_ 14

8.       Zasięg 14

9.       Masa własna 14

10.     Udźwig 14

11.     Ciąg na jednostkę masy startowej 14

12.     Rozpiętość 14

13.     Długość 14

14.     Wysokość 14

15.     Ocena końcowa 14

16.     Prędkość wznoszenia 14

17.     Ocena łączna z uwzględnieniem prędkości wznoszenia 14

18.     Uwagi końcowe 14

18.1.     MiG-29. 14

18.2.     Offset 14

 


2.    Wprowadzenie

Być może byłoby dobrze posłuchać głosu rozsądku i zachować stoicki spokój oraz dystans do sprawy, bo i w tym przypadku, tak jak i we wszelkich poprzednich razach wszystko skończy się tylko na biciu piany. Ale może też być i tak, że jednak mimo wszystko uniwersalny samolot myśliwski i wsparcia działań lądowych dla Wojska Polskiego zostanie zakupiony. Daje to dobrą okazję, aby przyjrzeć się bliżej tej klasie załogowych obiektów latających i pokusić się o dokonanie pewnej próby oceny.

Maszyny wybrane do oceny wraz z wybranymi, niektórymi charakteryzującymi je wielkościami liczbowymi i krótkimi opisami tekstowymi zostały przedstawione w Tabela 2.1 Przedstawienie ogólne. Do maszyn współczesnych zostały dołączone wcześniejsze. Dzięki temu listy maszyn uporządkowane według jakości charakteryzujących je parametrów liczbowych nie są nienaturalnie obcięte u dołu. Lepsze maszyny zyskują tło, na którym mogą się lepiej zaprezentować. A Czytelnik możliwość dokonania krótkiego rysu historycznego. Wielkości liczbowe, oprócz daty oblatania, są przedstawione w postaci graficznej na wykresie 2.1 Przedstawienie ogólne. Maszyny i wielkości zostały uporządkowane, a jednostki dobrane tak, aby wykres 2.1 Przedstawienie ogólne był najbardziej czytelny. Maszyny zostały przedstawione w kolejności: General Dynamics F‑111F, McDonnel Douglas F‑15E Eagle, Mikojan‑Gurewicz MiG‑25 „Foxbat”, Grumman F‑14A Tomcat, Suchoj Su‑27 „Flanker"‑B, Lockheed Martin/Boeing F‑22 Raptor, McDonnel Douglas‑Northrop F/A‑18C Hornet, McDonnel F‑4E Phantom II, Panavia Tornado GR.1 IDS, English Electric Lighting F. Mk 6, Convair F‑106 Delta Dart, Mikojan‑Gurewicz Mig‑29M „Improved Fulcrum‑A”, Republic F‑105D Thunderchief, Lockheed F‑117A Nighthawk „Wobblin' Goblin”, Dassault Mirage F.1, IAI Kfir C7, Dassault Mirage 2000‑5, Lockheed F‑104G Starfighter, Dassault Mirage IIIE, Saab‑JA37 Viggen „Młot Tora”, Mikojan‑Gurewicz MiG‑21BIS „Fishbed”, General Dynamics F‑16A Block 50 Fighting Falcon, Saab‑35 Draken J35J, Eurojet EJ200 EFA 2000 Eurofighter, Convair F‑102 Delta Dagger „Deuce”, Northrop F‑5E, SPECAT Jaguar GR Mk. 1, Mikojan‑Gurewicz MiG‑19SF „Farmer”, Dassault Rafaele C, Saab‑JAS39A Gripen, Suchoj Su‑17M4 „Fitter‑K”, Mikojan‑Gurewicz MiG‑27, North American F‑100D Super Sabre, Hawker Siddeley Sea Harrier GR Mk. 3, McDonnel Douglas‑BAe Harrier II AV‑8A.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

L. p.

Naz­wa

Typ

Produkc­ja

Napęd

Prę­dkość

Pu­łap

Za­sięg

Masa

Udź­wig

Ciąg na jed­nost­kę ma­sy star­to­wej

 

Włas­na

NATO

 

Państ­wo

Przed­się­biorst­wo[1]

Da­ta ob­la­ta­nia

Sil­niki

Ciąg z dopa­la­niem

Po­zio­ma

Wzno­sze­nia

 

 

Włas­na

Star­to­wa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naz­wa

Licz­ba

Jed­nost­ko­wy

Cał­ko­wi­ty

 

 

 

 

 

 

 

 

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[kN]

[kN]

392611473cfd2f0e7e16265c104d4424.gif

cc500abadfc2ab6c781fc4124986b3a0.gif

[m]

[km]

[kg]

[kg]

[kg]

a29d3beb31837d5232b868c59e59b566.gif

1

EFA 2000 Eu­ro­figh­ter

 

 

Wiel­ka Bry­ta­nia, NRF, Wło­chy Hisz­pa­nia

 

27.03.1994

Eu­ro­jet EJ200

2

88.25985

176.5197

2100

 

13000

3600

9999

21000

11001

8.571428571

2

F/A‑18C Hor­net

bom­bar­du­ją­cy

USA

McDo­nnel Doug­las-North­rop

18.11.1978

F404-GE-400

2

78.7473995

157.494799

2000

305

15240

1500

10810

25400

14590

6.2005826

3

F‑100D Su­per Sabre

bom­bar­du­ją­cy

USA

North American

24.4.1953

Pratt & Whit­ney J57-P-21A

1

75.4131385

75.4131385

1390

 

14020

2400

9525

15800

6275

4.772983449367

4

F‑102 Del­ta Da­gger „Deuce”

prze­ch­wy­tu­ją­cy

USA

Con­vair

24.10.1953

Pratt & Whit­ney J57-P-23

1

76.5114833

76.5114833

1328

 

16460

1740

12565

14187

1622

5.3930699

5

F‑104G Star­figh­ter

wie­lo­za­da­nio­wy

USA

Lock­heed

7.2.1954

Ge­ne­ral Elect­ric J79-GE-11A

1

70.26464725

70.26464725

2200

 

16745

3200

6390

13054

6664

5.38261431362

6

F‑105D Thun­der­chief

bom­bar­du­ją­cy

USA

Re­pub­lic

22.10.1955

Pratt & Whit­ney J75-P-19W

1

117.875933

117.875933

2235

 

12560

3846

12474

23967

11.493

4.91825981558

7

F‑106 Del­ta Dart

prze­ch­wy­tu­ją­cy

USA

Con­vair

26.12.1956

Pratt & Whit­ney J75-P-17

1

108.98130145

108.98130145

2454

 

17375

1173

10728

18975

8247

5.7434151

8

F‑111F

wie­lo­za­da­ni­owy

USA

Ge­ne­ral Dy­na­mics

21.12.1964

Pratt & Whit­ney TF30-P-11

2

111.6977435

223.395487

2600

 

18290

4667

21535

45360

23825

4.924944598765

9

F‑117A Night­hawk„Wobb­lin' Gob­lin”

stealth trudno wykrywalny bombardujący

USA

Lock­heed

18.6.1981

Ge­ne­ral Elec­t­ric F404-GE-F1D2

2

48.08200495

96.1640099

1040

 

11100

2414

13608

23814

10206

4.038129247501

10

F‑14A Tom­cat

bom­bar­du­ją­cy i roz­poz­naw­czy

USA

Gru­mman

21.12.1970

Pratt & Whit­ney TF-30-P-4 12A

2

92.967042

185.934084

2516

167

19500

3300

17650

33724

16074

5.513405408611

11

F‑15E Eagle

tak­tycz­ny

USA

McDo­nnel Doug­las

27.07.1972

Pratt & Whit­ney F100-PW-229

2

129.44778

258.89556

2500

254

18290

4445

14515

36740

22225

7,066946

12

F‑16C Block 50 Figh­ting Fal­con

lek­ki wie­lo­za­da­nio­wy blis­kie­go wspar­cia bom­bo­wy

USA

Ge­ne­ral Dy­na­mics

20.1.1974

Pratt & Whit­ney F-100-PW-200

1

129.44778

129.44778

2173

 

15240

3218

8437

19187

10750

6.746639912441

13

F‑22 Rap­tor

prze­ch­wy­tu­ją­cy

USA

Lock­heed Mar­tin/Boe­ing

29.09.1990

Pratt & Whit­ney F119-PW-100

2

155.7

311.4

2335

 

15240

3220

14365

27215

12850

11.44221936

14

F‑4E Phan­tom II

bom­bar­du­ją­cy

USA

McDo­nnel

29.05.1958

Ge­ne­ral Elect­ric J79-GE-17

2

79.62019135

159.2403827

2390

66.66666667

18975

1450

13770

27565

14195

5,6942744

15

F‑5E

lek­ki tak­tycz­ny

USA

North­rop

10.4.1950

Ge­ne­ral Elect­ric J85-GE-21B

2

22.2414822

44.4829644

1740

 

15800

2860

4347

11192

6845

3.97346711925

16

Harr­ier II AV‑8B

bom­bar­du­ją­cy

USA, Wiel­ka Bry­ta­nia

McDonnel Doug­las-BAe

9.11.1977

Rolls-Royce Pe­ga­sus 11-61 (F402-RR-408A)

1

105.91182

105.91182

1100

 

3335

 

6335

14060

7725

7,5328464

17

Ja­gu­ar GR Mk. 1

 

Franc­ja, Wiel­ka Bry­ta­nia

SPECAT

23.3.1969

Rolls-Royce/Tur­bo­mé­ca Adour Mk. 104

2

35.7942725

71.588545

1700

 

12000

2900

6985

15700

8715

4.559779936306

18

Kfir C7

 

Iz­ra­el

IAI

1973

Ge­ne­ral Elect­ric J79-1JE

1

83.356525

83.356525

2300

 

17700

1186

8000

16500

8500

5.051910606061

19

Ligh­ting F. Mk 6

prze­ch­wy­tu­ją­cy

Wiel­ka Bry­ta­nia

Eng­lish Elec­tric

04.08.1954

Rolls-Royce Avon 301R

2

72.72

145.44

2415

254.2

19820

1650

12719

20412

7693

7.125220459

20

MiG‑19SF

„Far­mer”

prze­ch­wy­tu­ją­cy

ZSRR

Mi­ko­jan-Gu­re­wicz

18.9.1953

Tu­ma­n­ski RD-9BF

2

32.361945

64.72389

1450

 

17900

1200

5760

9100

3340

7.112515384615

21

MiG‑21BIS

„Fish­bed”

prze­ch­wy­tu­ją­cy

ZSRR

Mi­ko­jan-Gu­re­wicz

9.1.1956

So­juz-Gaw­ry­łow-R-25-300

1

73.549875

73.549875

2175

 

17500

1470

5843

10400

4557

7.072103365385

22

MiG‑25

„Fox­bat”

prze­ch­wy­tu­ją­cy

ZSRR

Mi­ko­jan-Gu­re­wicz

06.03.1964

Tu­man­s­kij R-31

2

109.87

219.74

3120

 

24000

2200

20000

36200

16200

6.070165746

23

MiG‑27

 

 

ZSRR

 

 

 

 

 

 

1880

 

 

 

 

 

 

 

24

Mig‑29M

„Im­proved Ful­c­rum‑A”

bom­bar­du­ją­cy

ZSRR

Mi­ko­jan-Gu­re­wicz

06.10.1977

Kli­mo­w/Sar­ki­sow RD-33

2

81.395195

162.79039

2450

 

17000

2200

11900

22000

10100

7.399563181818

25

Mi­ra­ge 2000‑5

prze­ch­wy­tu­ją­cy

Franc­ja

Da­ssault

10.3.1978

SNECMA M53-P2

1

95.124505

95.124505

2300

 

18300

3520

7500

18300

10800

5.198060382514

26

Mi­rage F.1CT

bom­bo­wy

Franc­ja

Da­ssault

23.12.1966

SNECMA Atar 9K-50

1

70.60788

70.60788

2340

 

20000

900

7400

16200

8800

4.358511111111

27

Mi­ra­ge IIIE

wie­lo­za­da­nio­wy

Franc­ja

Da­ssault

18.11.1956

SNECMA Atar 9C

1

60.80123

60.80123

2200

83.3

17000

1200

7050

13700

6650

4.438045985401

28

Ra­fa­ele C

wie­lo­za­da­nio­wy lekki

Franc­ja

Da­ssault

04.7.1986

SNECMA M88-2

2

75.0208725

150.041745

2000

 

16500

1850

9060

19500

10440

7.694448461538

29

Saab‑37 Dra­ken J35J

prze­ch­wy­tu­ją­cy

Szwec­ja

SAAB

25.10.1955

Vol­vo RM6C

1

76.7860695

76.7860695

2125

175

16000

2750

7420

12500

5080

6.142885

30

Saab‑JA37 Vig­gen „Młot To­ra”

wie­lo­za­da­nio­wy, bom­bar­du­ją­cy, roz­poz­naw­czy

Szwec­ja

SAAB

08.02.1967

Vol­vo Flyg­mo­tor RM8B

1

125.0347875

125.0347875

2200

 

18000

2000

11800

20000

8200

6.2517394

31

Saab‑JAS39A Gri­pen

wie­lo­za­da­nio­wy lek­ki

Szwec­ja

SAAB

9.12.1988

Vol­vo RM12

1

80.610663

80.610663

2000

 

18000

1800

6620

12500

5880

6.44885304

32

Sea Harr­ier GR Mk.3

pio­no­we­go star­tu bom­bar­du­ją­cy

Wiel­ka Bry­ta­nia

Hawker Si­dde­ley

21.10.1960

Rolls-Royce Pe­ga­sus Mk. 103

1

95.6344508

95.6344508

1186

 

15240

835

5580

11884

6304

8.047328407943

33

Su‑17M4

„Fit­ter‑K”

bom­bo­wy

ZSRR

Su­choj

2.8.1966

Sa­turn/Lyul­ka AL-21F-3

1

109.9325465

109.9325465

1850

 

15200

2550

10640

19500

8860

5.637566487179

34

Su‑27

„Flan­ker”‑B

wie­lo­za­da­nio­wy

ZSRR

Su­choj

20.05.1977

Sa­turn/Lyul­ka AL-31F

2

122.6811915

245.362383

2500

330

18500

3720

16380

33000

16620

7.435223727273

35

Tor­na­do GR.1 IDS

sztur­mo­wiec wie­lo­za­da­nio­wy

NRF, Wiel­ka Bry­ta­nia, Wło­chy

Pa­n­a­via

14.8.1974

Tur­bo-Union RB-199 Mk 103

2

74.726673

149.453346

1482

 

15250

1482

14500

27950

13450

5.347168014311

 

2

3

20

21

22

23

24

25

L. p.

Na­zwa

Uz­b­ro­je­nie

Wymiary

Państ­wa użyt­ku­ją­ce

Uwa­gi

 

Włas­na

NATO

 

Roz­pię­tość

Dłu­gość

Wy­so­kość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[-]

[-]

[-]

[-]

[m]

[m]

[m]

[-]

[-]

1

EFA 2000 Eu­ro­figh­ter

do 6500kg bro­ni włącz­nie z mak­sy­mal­nie oś­mio­ma r­akie­ta­mi ty­pu Sky Flash, ASRAAM, AMRAAM lub Side­win­der oraz jed­nym pok­ła­do­wym dział­kiem szyb­ko­s­trzel­nym kal. 27mm Mau­ser

10.95

15.96

5.28

za­mó­wie­nia 593, pierw­sze dos­ta­wy ma­ją być zre­a­li­zo­wa­ne w ro­ku 2002

zwin­ny; kil­ka mniej waż­nych funk­c­ji ak­ty­wu­je się na dźwięk gło­su pi­lo­ta

2

F/A‑18C Hor­net

dział­ko 20mm Mar­tin Ma­riet­ta M61A1 Vul­can, dwie ra­kie­ty ste­rowane AIM-9L Side­win­der i ła­du­nek środ­ków bo­jo­wych o ma­sie 8165kg

11.43

17.07

4.66

8: Aust­ra­lia, Ka­na­da, Fin­land­ia, Ku­wejt, Hisz­pa­nia, Ma­lez­ja, USA, Szwaj­ca­ria; ok. 1400 i na­dal pro­du­ko­wa­ny

tan­ko­wa­nie w lo­cie, b. zwrot­ny, skła­da­ne skrzy­d­ła, za­awan­so­wa­na elekt­ro­ni­ka, wy­ko­nu­je za­da­nie bo­jo­we nie­z­w­łocz­nie po star­cie, wers­ja F/A-18E o prze­dłu­żo­nym ka­dłu­bie ce­lem zwięk­sze­nia za­się­gu ob­la­ta­na 29 lis­to­pa­da 1995r.

3

F‑100D Su­per Sabre

czte­ry dział­ka 20mm i ła­du­nek bomb oraz ra­kiet do 3400kg, urzą­dze­nie LABS do zrzu­ca­nia nuk­le­ar­nej bro­ni pok­ła­do­wej

11.82

14.36

4.95

5: Da­nia, Franc­ja, USA, Taj­wan, Turc­ja; 2294

sys­tem do tan­ko­wa­nia w po­wiet­rzu, wal­czył w Wiet­na­+mie

4

F‑102 Del­ta Da­gger „Deuce”

3 po­cis­ki ra­kie­to­we Fal­con AIM-4 na­pro­wa­dza­ne śla­dem ter­micz­nym i je­den Fal­con z gło­wi­cą nuk­le­ar­ną AIM-26 lub 3 po­cis­ki na­pro­wa­dza­ne ra­dio­lo­ka­cyj­nie i 3 ra­da­ro­wo, ty­pu po­wiet­rze-po­wiet­rze; do 24 ra­kiet nie­kie­ro­wa­nych 70mm

11.26

20.84

6.46

3: Grec­ja, USA, Turc­ja; 1003

111 to TF-102AS dwu­miejs­co­we wers­ja szko­le­nio­wa; wal­czył w woj­nie wiet­nam­s­kiej

5

F‑104G Star­figh­ter

dział­ko 20mm i ła­du­nek bomb do 1815kg

6.86

19.69

4.15

15: Bel­gia, Da­nia, Grec­ja, Hisz­pa­nia, Ho­lan­dia, Ja­po­nia, Jor­da­nia, Ka­na­da, NRF, Nor­we­gia, Pa­kis­tan, USA, Taj­wan, Turc­ja, Wło­chy; 2567

bu­do­wa­ny przez Bel­gię, Wło­chy, Ho­lan­dię, NRF, Ka­na­dę i Ja­po­nię; w dal­szym cią­gu eksp­lo­ato­wa­ny we Wło­szech

6

F‑105D Thun­der­chief

dział­ko20mm i ła­du­nek bomb do 6350kg

10.59

19.61

5.97

830egz.

nas­tęp­ca Thun­der­streak, wal­czył w Wiet­na­mie

7

F‑106 Del­ta Dart

ra­kie­ta AIR-2A al­bo AIR-2B i do czte­rech ra­kiet zdal­nie kie­ro­wa­nych AIM-4F al­bo AIM-4G

11.67

21.56

6.18

342egz.

wskaź­nik pro­jek­cyj­ny (HUD)

8

F‑111F

ła­du­nek bomb do 11340kg i ra­kie­ty do uży­cia w woj­nie elek­tro­nicz­nej

19.2

22.4

5.23

2: Aust­ra­lia, USA; 562

dwu­oso­bo­wy; za­sięg po­da­ny bez uzb­ro­jenia; wal­czył w Wiet­na­mie

9

F‑117A Night­hawk„Wobb­lin' Gob­lin”

2261kg. Głów­nym wy­po­sa­że­niem są la­se­ro­we wy­rzut­nie BLU-109 nis­kie­go i GBU10/GBU27 śred­nie­go po­zio­mu kie­ro­wa­nia bomb. Moż­li­wość uz­b­ro­je­nia w 2 ra­kie­ty AIM-9L Sid­ewin­der

13.21

20.09

3.78

64egz.

tan­ko­wa­ny w lo­cie; bom­by chro­nio­ne przed wyk­ry­ciem ra­da­rem w zamk­nię­tym lu­ku; sil­ni­ki bez do­pa­la­czy; trud­ny w pi­lo­tażu, skos po­wierzch­ni noś­nych 67°; w 1999r. jed­na sztu­ka zos­ta­ła ze­s­trze­lo­na nad No­wą Fe­de­rac­ją Ju­go­s­ło­wiań­s­ką

10

F‑14A Tom­cat

dział­ko 20mm wie­lo­lu­fo­we Vul­can; 6 ra­kie­t Phoe­nix AIM-54 lub 6 ra­kiet AIM-7‑Spa­rrow oraz 4 ra­kie­ty AIM-9 Side­win­der. Udź­wig bro­ni ty­pu po­wiet­rze-zie­mia do  6577kg; za­sięg ra­da­ru 290km

19.55

19.1

4.88

2: Iran (80), USA; 712

dwu­o­so­bo­wy, pok­ła­do­wy; mo­że tan­ko­wać w lo­cie; AIM-54 Hughes Phoe­nix: 456kg, $2mln, włas­ny ra­dar, za­sięg 160km; pro­dukc­ję za­koń­czo­no w 1992r.

11

F‑15E Eagle

20mm dział­ko M61A1 Vul­can, 4×AIM-9L/M. Side­win­der i 4×AIM-7F/M. Sparr­ow lub 8×AIM 120 AMRAAM; moż­li­wość za­ła­do­wa­nia dal­szych 11113kg uz­b­ro­je­nia; (po­da­ny za­sięg  do­dat­ko­wym zbior­ni­kiem FAST)

13.05

19.43

5.63

4: Ara­bia Sau­dyj­ska 188, Iz­ra­el 96, ­Ja­po­nia 162, USA; ok. 1496

do przech­wy­ty­wa­nia MiG-25  „Fox­bat”; wi­docz­ność z ka­biny lep­sza niż w MiG-29; tan­ku­je w po­wiet­rzu; dob­rze się spraw­dza w wal­ce wi­ra­żo­wej; dob­ra awio­ni­ka i sys­te­my ra­dio­loka­cyj­ne; zbu­do­wa­no ogó­łem 482 oraz 93 F-15D (wers­ja dwu­miejs­co­wa, 19 czerwc­a 1979r.)

12

F‑16C Block 50 Figh­ting Fal­con

sześ­cio­lu­fo­we dział­ko M61A Vul­can 20mm, ła­du­nek bomb do 5443kg, za­sob­ni­ki z bro­nią zdal­nie ste­ro­wa­ną na koń­cu skrzy­deł, po­ci­s­ki po­wiet­rze-po­wiet­rze lub po­wiet­rze- -zie­mia, za­sob­ni­ki ECM, roz­poz­naw­cze lub ra­kie­to­we, bom­by zdal­nie ste­ro­wa­ne lub zwyk­łe,jak rów­nież do­dat­ko­we zbior­ni­ki z pa­li­wem

9.45

15.02

5.09

18: Bah­rajn, Bel­gia, Da­nia, Egipt, Grec­ja, Ho­lan­dia, In­do­nez­ja, Iz­ra­el, Ko­rea Po­łud­nio­wa, Nor­we­gia, Pa­kis­tan, Por­tu­ga­lia, Sin­ga­pur, USA, Taj­lan­dia, Taj­wan, Turc­ja, We­ne­zu­ela; 3945 na­dal pro­du­ko­wa­ny

b. zwrot­ny; tan­ku­je w lo­cie; elekt­ro­nicz­ny sys­tem na­wi­gac­ji; mo­że peł­nić ro­lę lek­kie­go bom­bow­ca; koszt pro­dukc­ji $20mln.; za­sięg po­da­ny bez uzb­ro­je­nia

13

F‑22 Rap­tor

dzia­ło pok­ła­do­we szyb­ko­s­trzel­ne, ob­ro­to­we 6-lu­fo­we 20mm M61A2 Vul­can, czte­ry ra­kie­ty AIM-120 AMRAAM oraz czte­ry ra­kie­ty AIM-9 Side­win­der, prze­wo­żo­ne wew­nątrz 110000kg bro­ni po­wiet­rze-zie­mia

13.56

18.92

5

 

wek­to­ro­wa­ny ciąg sil­ni­ka do pra­wie 20°; $150mln/szt.; pow­ło­ki an­ty­ra­da­ro­we; zwrot­ny; 3 kom­pu­te­ry, sieć świat­ło­wo­do­wa; nas­tęp­ca F-15C; broń uk­ry­ta w ko­mo­rach; prze­kra­cza pręd­kość dźwię­ku bez do­pa­la­czy, pręd­kość prze­lo­to­wa 1900km/h

14

F‑4E Phan­tom II

dział­ko 20mm, 8 ra­kiet po­wiet­rze-po­wiet­rze i ła­du­nek bomb do 7250kg

11.68

19.2

5.03

12: Aust­ra­lia, Egipt, Grec­ja, Hisz­pa­nia, Iran, Iz­ra­el, Ja­po­nia, Ko­rea Po­łud­nio­wa, NRF, USA, Turc­ja, Wiel­ka Bry­ta­nia; 5197

 

15

F‑5E

dwa dział­ka 20mm i ła­du­nek bomb do 3175kg

8.13

14.86

4.06

33: Ara­bia Sau­dyj­s­ka, Bah­rajn, Bra­zy­lia, Chi­le, Et­io­pia, Fi­li­pi­ny, Hisz­pa­nia, Ho­lan­dia, Je­men, Jor­da­nia, Grec­ja, Hon­du­ras, In­do­nez­ja, Iran, Ka­na­da, Ke­nia, Ko­rea Po­łud­nio­wa, Li­bia, Ma­lez­ja, Ma­ro­ko, Mek­syk, Nor­we­gia, Sin­ga­pur, USA, Su­dan, Szwaj­ca­ria, Taj­wan, Taj­lan­dia, Tu­ne­zja, Turc­ja, Urug­waj, We­ne­zu­ela, Wiet­nam; po­nad 3787 (1187 T-38 i ok. 2600 F-5)

wal­czył na woj­nie w Wiet­na­mie; pro­du­ko­wa­ny na li­cenc­ji w Ka­na­dzie, Hisz­pa­nii, Ho­lan­dii, Ko­rei Południowej i na Taj­wa­nie

16

Harr­ier II AV‑8B

ła­du­nek bomb do 6000kg, jed­no lub dwa dział­ka 25mm i amu­nic­ja do nich w za­sob­ni­kach, osiem za­cze­pów pod skrzyd­ła­mi na sześć ra­kiet zdal­nie ste­ro­wa­nych po­wiet­rze-po­wiet­rze AIM-9 Side­win­der lub czte­ry kie­ro­wa­ne la­se­ro­wo po­ci­s­ki po­wiet­rze-zie­mia Ma­ve­rick

9.25

14.12

3.56

4: Hisz­pa­nia, USA, Wiel­ka Bry­ta­nia, Wło­chy; 451

pio­no­we­go star­tu i lą­do­wa­nia

17

Ja­gu­ar GR Mk. 1

dwa dział­ka 30mm i ła­du­nek bomb do 4536kg

8.69

15.52

4.89

6: Ek­wa­dor, Franc­ja, In­die, Ni­ge­ria, Oman, Wiel­ka Bry­ta­nia; 588

Indie na licencji wyprodukowały 91egz. pod nazwą Shamsher

18

Kfir C7

dwa dział­ka szyb­ko­s­trzel­ne 30mm, do 6085kg bomb, ra­kiet i po­cis­ków

8.22

15.65

4.55

5: Ek­wa­dor, Iz­ra­el, Ko­lum­bia, Sri Lan­ka, USA; ok. 250

wzo­ro­wa­ny na Mi­rage 5, Ne­sher i Da­gger; moż­li­wość tan­ko­wa­nia w po­wiet­rzu; do och­ro­ny przest­rz­eni po­wietrz­nej i do ata­ko­wa­nia ce­lów na­ziem­nych

19

Ligh­ting F. Mk 6

2 dział­ka ADEN kal. 30mm z 120 po­cis­ka­mi każ­de; 2 po­cis­ki Red Top lub Fire­streak re­a­gu­ją­ce na źród­ło ciep­ła; 2500kg do­dat­ko­we­go ła­dun­ku bro­ni

10.62

16.84

5.97

Arabi­a Sau­dyjs­ka, Ku­wejt

ra­zem z eg­zem­pla­rza­mi doś­wiad­czal­ny­mi i ek­s­por­to­wy­mi pow­sta­ło 338 ma­szyn

20

MiG‑19SF

„Far­mer”

trzy działka 30mm i ładunek bomb do 500kg

9.2

12.6

3.88

po­nad 15, w Chi­nach produkowano od­po­wied­nik na li­cen­cji; po­nad 7500

pro­dukc­ję zamk­nię­to w 1959r.

21

MiG‑21BIS

„Fish­bed”

dział­ko pod­wój­nie sprzę­żo­ne GSh-23 o szyb­ko­s­trzel­noś­ci 200 po­cis­ków, ka­li­ber 23mm; ła­du­nek bomb do 1200kg; czte­ry wie­sza­ki dla ra­kiet AA_2 „Atol”, ste­ro­wa­nych pod­czer­wie­nią lub ra­da­rem

7.15

15.76

4.1

49: Af­ga­ni­s­tan, Al­ba­nia, Al­gie­ria, An­go­la, Azer­bej­d­żan, Bang­la­desz, Buł­ga­ria, Chi­ny, Chor­wac­ja, Cze­cho­s­ło­wac­ja, Cze­chy, Egipt, Etio­pia, Fin­lan­dia, Gwi­nea, In­die, Iran, Irak, Je­men, Ju­go­s­ła­wia, Kam­bo­dża, Kon­go, Ko­rea Pół­no­c­na, Ku­ba, La­os, Li­bia, Ma­da­gas­kar, Ma­li, Mon­go­lia, Mon­te­ne­g­ro, Mo­zam­bik, Ni­ge­ria, NRD, Pa­ki­s­tan, Pol­s­ka, Ru­mu­nia, Sło­wac­ja, So­ma­lia, Sri Lan­ka, USA, Su­dan, Sy­ria, Tan­za­nia, Ugan­da, Wę­gry, Wiet­nam, Zam­bia, Zim­bab­we, ZSRR (po­nad 11950) ; po­za ZSRRpro­du­ko­wa­ny w Ch. R. L. (po­nad 2500) i In­diach (ok. 500); po­nad 11950

właś­nie wy­cho­dzi z uz­b­ro­je­nia WP, ra­kie­ta AA-2 „Atol” jest ko­pią za­chod­nie­go AIM-9 Sid­ewin­de­ra; wal­czył w woj­nie wiet­nam­s­kiej

22

MiG‑25

„Fox­bat”

4 po­cis­ki da­le­ko­sięż­ne po­wiet­rze-po­wiet­rze AA-6 „Ac­rid” lub dwa po­ci­s­ki AA-6 i dwa AA-7 „Apex”; za­sięg po­da­ny z do­dat­ko­wy­m zbior­ni­kiem pa­li­wa

13.95

23.82

6.1

Al­gie­ria, Azer­bej­dżan, Bia­ło­ruś, Buł­ga­ria, In­die, Irak, Ka­zach­stan, Li­bia, Sy­ria, Uk­ra­ina

wąs­ko spec­ja­li­zo­wa­ny: nisz­cze­nie wy­so­ko le­cą­cych bom­bow­ców i sys­te­mu urzą­dzeń ra­dio­lo­ka­cyj­nych prze­ciw­ni­ka; roz­po­z­na­nie

23

MiG‑27

 

 

 

 

 

 

 

24

Mig‑29M

„Im­proved Ful­c­rum‑A”

dział­ko 30mm GSz-301 oraz do 2ton środ­ków bo­jo­wych na 6 za­cze­pach; po­da­ny za­sięg z dod. pa­li­wem

11.36

17.37

4.73

25: Bułgaria, Czechy, Indie, Irak, Jugosławia, Jemen, Kazachstan, Korea Północna, Kuba, Malezja, Mołdawia, NRF, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Syria, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Węgry, ZSRR; po­nad 1450, na­dal pro­du­ko­wa­ny

ste­ro­wa­nie elek­t­ro­nicz­ne, Head Up Dis­p­lay; zwrot­ny; wer­s­ja K (mor­s­ka) tan­ko­wa­na w lo­cie; start i lą­do­wa­nie na nie­rów­nych po­wierz­ch­niach; na­dal pro­du­ko­wa­ny

25

Mi­ra­ge 2000‑5

dwa dział­ka 30mm DE-FA 554 plus pięć za­cze­pów pod­ka­dłu­bo­wych i dwa pod­s­krzyd­łowe na ła­dun­ki zew­nęt­rzne, ta­kie jak bom­by, po­ci­s­ki, za­sob­ni­ki do ce­lów roz­poz­naw­czych, ra­kie­ty i dział­ka, jak rów­nież zbior­niki na pa­li­wo do ma­sy łącz­nej 6300kg

9.13

14.65

5.2

8: Abu Za­bi, Egipt, Fran­cja, Grec­ja, In­die, Ka­tar, Pe­ru, Taj­wan; 547, na­dal pro­du­ko­wa­ny

fly-by-wi­re, zwięk­szo­ne wie­lo­krot­nie osią­gi i kon­t­rola w trak­cie lo­tu o ma­łej pręd­koś­ci

26

Mi­rage F.1CT

dwa dział­ka 30mm DEFA i maks. ob­cią­że­nie bro­nią 4000kg w za­sob­ni­kach zew­nętrz­nych, włą­cza­jąc w to po­cis­ki zdal­nie kie­ro­wa­ne po­wiet­rze-po­wiet­rze i po­wiet­rze-zie­mia, ra­kie­ty po­wiet­rze-zie­mia, za­sob­ni­ki na bom­by, dział­ka i na­palm

8.4

15.3

4.5

11: Ek­wa­dor, Fran­cja, Grec­ja, Hisz­pa­nia, Irak, Jor­da­nia, Ka­tar, Ku­wejt, Li­bia, Ma­ro­ko, RPA; 731

 

27

Mi­ra­ge IIIE

ra­kie­ty po­wiet­rze-po­wiet­rze lub do 4000kg bomb i ra­kiet

8.22

15.03

5.5

20: Ar­gen­ty­na, Aust­ra­lia, Bel­gia, Bra­zy­lia, Chi­la, Egipt, Emi­ra­ty Arab­s­kie, Franc­ja, Ga­bun, Hisz­pa­nia, Iz­ra­el, Ko­lum­bia, Li­ban, Li­bia, Pa­kis­tan, Pe­ru, RPA, Szwaj­ca­ria, We­ne­zu­ela, Za­ir; ok. 1420

wal­czył w woj­nie o Falk­lan­dy po stro­nie ar­gen­tyńs­kiej

28

Ra­fa­ele C

30mm dział­ko GIAT DEFA M791B i 14 zew­nętrz­nych za­cze­pów na ra­kie­ty po­wiet­rze-po­wiet­rze Mi­ca, po­ci­s­ki zdal­nie kie­ro­wa­ne po­wiet­rze-zie­mia Apache, Exo­cet i AS30L, bom­by swo­bod­nie spa­da­ją­ce i kie­ro­wa­ne la­se­rem oraz po­jem­ni­ki roz­poz­naw­cze i za­k­łó­ca­ją­ce; do 6000kg; lub 1 po­cisk nuk­le­ar­ny ASMP

10.8

15.3

5.34

17egz., na­dal pro­du­ko­wa­ny

uk­ład kacz­ka; moż­li­wość wy­da­wa­nia ko­mend gło­sem; po­w­łoka prze­ciw­ra­da­ro­wa; ma zas­tą­pić Mi­rage Ja­gu­ar, Cru­sa­der i Su­per Eten­dard

29

Saab‑37 Dra­ken J35J

dział­ko 30mm i do sześ­ciu ra­kiet powiet­rze-po­wiet­rze

9.42

15.34

3.89

4: Aust­ria (23), Da­nia (wycofany 1994), Fin­lan­dia (do 2000), Szwec­ja; 606

 

30

Saab‑JA37 Vig­gen „Młot To­ra”

dwa 30mm dział­ka Oer­li­kon KCA z za­pa­sem po 150 na­boi, 3 py­lo­ny pod ka­dłu­bem i 4 pod­s­k­rzyd­ło­we: np. 6×Rb 24 Side­win­der, 4×Rb 74, 2×RB 15F, 4×Bombkapseln m/90 (Mjöl­ner), 4×Rb 75 i t. p.

10.6

16.43

5.9

1/329

uk­ład kacz­ka; sil­nik zmo­dy­fi­ko­wa­ny, li­cen­cyj­ny Pratt & Whit­ney JT8D; star­tu­je i lą­duje w wa­run­kach pro­wi­zo­rycz­nych, tan­de­mo­we pod­wo­zie głów­ne; wy­p­ro­du­ko­wa­no 329; prze­wi­dy­wa­ny ko­niec eksp­lo­a­tac­ji 2004r.; krót­ki roz­bieg 400m

31

Saab‑JAS39A Gri­pen

dział­ko pok­ła­do­we 27mm, 6÷8 po­cis­ków ra­kie­to­wych krót­kie­go i śred­nie­go za­się­gu AAM, 6500kg bro­ni i amu­nic­ji

8.4

14.1

4.5

1/zam. 204

 

32

Sea Harr­ier GR Mk.3

2 szyb­ko­s­trzel­ne dział­ka po­k­ła­do­we Aden 30mm (125 po­ci­s­ków każ­de); dwie ra­kie­ty AIM-9L Side­win­der; ła­du­nek in­nych środ­ków bo­jo­wych do 3625kg

7.7

14.12

3.45

4: Hiszpania, USA, Tajlandia, Wielka Brytania; 305

ciąg wek­to­ro­wy; przy pio­no­wym star­cie 7992kg; wal­czył w woj­nie o Falk­lan­dy; w USA pro­du­ko­wa­ny li­cen­c­jo­no­wa­ny od­po­wied­nik

33

Su‑17M4

„Fit­ter‑K”

dwa dział­ka 30mm i ła­du­nek bomb do 4250kg

13.68

19.02

5.12

25: Af­ga­nis­tan, Al­gie­ria, An­go­la, Cze­cho­s­ło­wac­ja, Cze­chy, Egipt, In­die, Irak, Je­men, Ka­zachs­tan, Ko­rea Pół­noc­na, Li­bia, NRD, Pe­ru, Pol­s­ka, Ru­mu­nia, Ros­ja, Sło­wac­ja, Sy­ria, Turk­me­nis­tan, Uk­ra­ina, Węg­ry, Uz­be­kis­tan, Wiet­nam, ZSRR; po­nad 2200

 

34

Su‑27

„Flan­ker”‑B

30mm dział­ko GSz-301 i ła­du­nek bomb do 8000kg; 6 ra­kiet śred­nie­go za­się­gu Wim­pel R-27 oraz 4 ra­kie­ty blis­kie­go za­się­gu Wim­pel r-73E

14.7

21.93

5.93

7: Bia­ło­ruś, Chi­ny, In­die, Ros­ja, Uk­ra­ina, Wiet­nam, ZSRR; ponad 780 na­dal pro­du­ko­wa­ny

od­po­wiedź na F-15 i F-15, le­piej uz­b­ro­jo­ny od F-15C Eagle

35

Tor­na­do GR.1 IDS

2 dział­ka IWKA Mau­ser 27mm; 9000kg ła­dun­ków bo­jo­wych, np. broń nuk­le­ar­na WE177B, JP233 lub MW-1, ra­kie­ty prze­ciw­ra­da­ro­we ALARM i HARM, ste­ro­wa­ne la­se­ro­wo bom­by Pave­way lub 550kg bom­by bu­rzą­ce

13.91

16.76

5.95

4: Ara­bia Sau­dyj­s­ka, NRF, Wiel­ka, Bry­ta­nia, Wło­chy; 978

dwu­oso­bo­wy; zmien­na geo­metr­ia skrzy­deł; wy­po­sa­żo­ny w urzą­dze­nia ob­ro­ny elek­t­ro­nicz­nej

Tabela 2.1 Przedstawienie ogólne


b29ac82e0ae8482cf39f01523736d7e8.gif

Wykres 2.1 Przedstawienie ogólne


3.    Sposób oceny

Ocena końcowa jest średnią geometryczną wartości ocen przyznanych w kategoriach:

  • Liczba silników
  • Prędkość pozioma
  • Pułap
  • Zasięg
  • Masa własna
  • Udźwig
  • Ciąg na jednostkę masy startowej
  • Rozpiętość
  • Długość
  • Wysokość.

268c0ce5535d97173a7fc7798510f8db.gif
gdzie: 3171c7dfb7177604259ed7fc398bfe44.gif­ — ocena łączna (wypadkowa, zbiorcza, zagregowana, końcowa) maszyny, 745ecee55c9e9edbc3b0875a1c820a9e.gif­ — maszyna, d052c2448b386fb8bc0af029d85754b4.gif­ — liczba kategorii oceny (bez uwzględnienia prędkości wznoszenia 4334fc034f0906d7d4d41c9b6ed99175.gif, z uwzględnieniem prędkości wznoszenia d5b6cf28fc9e288b87eddc98018744c8.gif), 144e7612aa8cce166d8f1001aada2088.gif­ — kategoria oceny, 7c259af3842bab8beb7091f799676071.gif­ — ocena maszyny w kategorii (cząstkowa)

W kategoriach: masa własna, rozpiętość, długość, wysokość brane są odwrotności wielkości. W każdej kategorii wartości są normalizowane do jedynki, czyli dzielone przez wartość maksymalną, lidera.


4.    Data oblatania

Lista maszyn uporządkowana według daty oblatania przedstawiona jest w Tabela 4.1 Data oblatania. Wartości dat oblatania maszyn przedstawione są w postaci graficznej na wykresie 4.1 Data oblatania. Daty oblatania nie są brane pod uwagę przy przyznawaniu oceny końcowej.

Miejsce

Nazwa

Data oblatania

1

Eurojet EJ200 EFA 2000 Eurofighter

27.03.1994r.

2

Lockheed Martin/Boeing F‑22 Raptor

29.09.1990r.

3

Saab‑JAS39A Gripen

09.12.1988r.

4

Dassault Rafaele C

04.07.1986r.

5

Lockheed F‑117A Nighthawk „Wobblin' Goblin”

18.06.1981r.

6

McDonnel Douglas‑Northrop F/A‑18C Hornet

18.11.1978r.

7

Dassault Mirage 2000‑5

10.03.1978r.

8

McDonnel Douglas‑BAe Harrier II AV‑8A

09.11.1977r.

9

Mikojan‑Gurewicz Mig‑29M „Improved Fulcrum‑A”

06.10.1977r.

10

Suchoj Su‑27 „Flanker"‑B

20.05.1977r.

11

Panavia Tornado GR.1 IDS

14.08.1974r.

12

General Dynamics F‑16A Block 50 Fighting Falcon

20.01.1974r.

13

IAI Kfir C7

01.01.1973r.

14

McDonnel Douglas F‑15E Eagle

27.07.1972r.

15

Grumman F‑14A Tomcat

21.12.1970r.

16

SPECAT Jaguar GR Mk. 1

23.03.1969r.

17

Saab‑JA37 Viggen „Młot Tora”

08.02.1967r.

18

Dassault Mirage F.1

23.12.1966r.

19

Suchoj Su‑17M4 „Fitter‑K”

02.08.1966r.

20

General Dynamics F‑111F

21.12.1964r.

21

Mikojan‑Gurewicz MiG‑25 „Foxbat”

06.03.1964r.

22

Hawker Siddeley Sea Harrier GR Mk. 3

21.10.1960r.

23

McDonnel F‑4E Phantom II

27.05.1958r.

24

Convair F‑106 Delta Dart

26.12.1956r.

25

Dassault Mirage IIIE

18.11.1956r.

26

Mikojan‑Gurewicz MiG‑21BIS „Fishbed”

09.01.1956r.

27

Saab‑35 Draken J35J

25.10.1955r.

28

Republic F‑105D Thunderchief

22.10.1955r.

29

English Electric Lighting F. Mk 6

04.08.1954r.

30

Lockheed F‑104G Starfighter

07.02.1954r.

31

Convair F‑102 Delta Dagger „Deuce”

24.10.1953r.

32

Mikojan‑Gurewicz MiG‑19SF „Farmer”

18.09.1953r.

33

North American F‑100D Super Sabre

24.04.1953r.

34

Northrop F‑5E

10.04.1950r.

Tabela 4.1 Data oblatania

3a404b3da5887a11dd5e07ac58c11f18.gif

Wykres 4.1 Data oblatania

5.    Liczba silników

Maszynom dwusilnikowym przyznana jest ocena 1, maszynom jednosilnikowym przyznana jest ocena 0,5.

6.    Prędkość pozioma

Oceny przyznane w kategorii prędkości poziomej są przedstawione w Tabela 6.1 Prędkość pozioma. Wartości prędkości poziomej przedstawione są w postaci graficznej na wykresie 6.1 Prędkość pozioma. Wartości prędkości poziomej poszczególnych maszyn, jako część prędkości poziomej lidera przedstawia w postaci graficznej wykres 6.2 Wykres udziałowy©, prędkość pozioma. Wartość zwiększa się zgodnie ze skrętnością układu kartezjańskiego, czyli przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Prędkości lidera odpowiada kąt pełny (3c9ce9e53a827e053809cbd47f0b7ccb.gif, b76c08af6c7762f8c92c92a86d6665c6.gif), prędkościom poszczególnych maszyn kąty­ — mierzone od najwyższego punktu okręgu. Przy odpowiednich końcach łuków wykresu 6.2 Wykres udziałowy©, prędkość pozioma znajdują się numery miejsc osiągniętych przez poszczególne maszyny w danej kategorii.

Miejsce

Nazwa

Prędkość

Ocena

[‑]

[‑]

392611473cfd2f0e7e16265c104d4424.gif

[‑]

1

Mikojan‑Gurewicz MiG‑25 „Foxbat”

3120

1

2

General Dynamics F‑111F

2600

0.833333333

3

Grumman F‑14A Tomcat

2516

0.806410256

4

McDonnel Douglas F‑15E Eagle

2500

0.801282051

5

"Suchoj Su‑27 „Flanker”‑B"

2500

0.801282051

6

Convair F‑106 Delta Dart

2454

0.786538462

7

Mikojan‑Gurewicz Mig‑29M „Improved Fulcrum‑A”

2450

0.78525641

8

English Electric Lighting F. Mk 6

2415

0.774038462

9

McDonnel F‑4E Phantom II

2390

0.766025641

10

Dassault Mirage F.1

2340

0.75

11

Lockheed Martin/Boeing F‑22 Raptor

2335

0.748397436

12

IAI Kfir C7

2300

0.737179487

13

Dassault Mirage 2000‑5

2300

0.737179487

14

Republic F‑105D Thunderchief

2235

0.716346154

15

Lockheed F‑104G Starfighter

2200

0.705128205

16

Dassault Mirage IIIE

2200

0.705128205

17

Saab‑JA37 Viggen „M‑ot Tora”

2200

0.705128205

18

Mikojan‑Gurewicz MiG‑21BIS „Fishbed”

2175

0.697115385

19

General Dynamics F‑16A Block 50 Fighting Falcon

2173

0.696474359

20

Saab‑35 Draken J35J

2125

0.681089744

21

Eurojet EJ200 EFA 2000 Eurofighter

2100

0.673076923

22

McDonnel Douglas‑Northrop F/A‑18C Hornet

2000

0.641025641

23

Dassault Rafaele C

2000

0.641025641

24

Saab‑JAS39A Gripen

2000

0.641025641

25

Mikojan‑Gurewicz MiG‑27

1880

0.602564103

26

"Suchoj Su‑17M4 „Fitter‑K”

1850

0.592948718

27

Northrop F‑5E

1740

0.557692308

28

SPECAT Jaguar GR Mk. 1

1700

0.544871795

29

Panavia Tornado GR.1 IDS

1482

0.475

30

Mikojan‑Gurewicz MiG‑19SF „Farmer”

1450

0.46474359

31

North American F‑100D Super Sabre

1390

0.445512821

32

Convair F‑102 Delta Dagger „Deuce”

1328

0.425641026

33

Hawker Siddeley Sea Harrier GR Mk. 3

1186

0.380128205

34

McDonnel Douglas‑BAe Harrier II AV‑8A

1100

0.352564103

35

Lockheed F‑117A Nighthawk „Wobblin' Goblin”

1040

0.333333333

Tabela 6.1 Prędkość pozioma

048a442220f43fff5539d52709d29dc5.gif

Wykres 6.1 Prędkość pozioma

8df2ed5aa8a98ba2aa4e25d2147d9c2b.gif

Wykres 6.2 Wykres udziałowy©, prędkość pozioma

7.    Pułap

Listę maszyn wraz z 0cenami w kategorii pułap, uporządkowanych według malejących wartości przedstawia Tabela 7.1 Pułap. Postać graficzną wartości przedstawia wykres 7.7 Pułap. Wartości pułapu poszczególnych maszyn jako części wartości pułapu lidera przedstawia wykres 7.2 Wykres© udziałowy pułap.

Miejsce

Nazwa

Pułap

Ocena

[‑]

[‑]

[m]

[‑]

1

Mikojan‑Gurewicz MiG‑25 „Foxbat”

24000

1

2

Dassault Mirage F.1

20000

0.8333333

3

English Electric Lighting F. Mk 6

19820

0.8258333

4

Grumman F‑14A Tomcat

19500

0.8125

5

McDonnel F‑4E Phantom II

18975

0.790625

6

Suchoj Su‑27 „Flanker"‑B

18500

0.7708333

7

Dassault Mirage 2000‑5

18300

0.7625

8

General Dynamics F‑111F

18290

0.7620833

9

McDonnel Douglas F‑15E Eagle

18290

0.7620833

10

Saab‑JA37 Viggen „Młot Tora”

18000

0.75

11

Saab‑JAS39A Gripen

18000

0.75

12

Mikojan‑Gurewicz MiG‑19SF „Farmer”

17900

0.7458333

13

IAI Kfir C7

17700

0.7375

14

Mikojan‑Gurewicz MiG‑21BIS „Fishbed”

17500

0.7291667

15

Convair F‑106 Delta Dart

17375

0.7239583

16

Mikojan‑Gurewicz Mig‑29M „Improved Fulcrum‑A”

17000

0.7083333

17

Dassault Mirage IIIE

17000

0.7083333

18

Lockheed F‑104G Starfighter

16745

0.6977083

19

Dassault Rafaele C

16500

0.6875

20

Convair F‑102 Delta Dagger „Deuce”

16460

0.6858333

21

Saab‑35 Draken J35J

16000

0.6666667

22

Northrop F‑5E

15800

0.6583333

23

Panavia Tornado GR.1 IDS

15250

0.6354167

24

McDonnel Douglas‑Northrop F/A‑18C Hornet

15240

0.635

25

General Dynamics F‑16A Block 50 Fighting Falcon

15240

0.635

26

Lockheed Martin/Boeing F‑22 Raptor

15240

0.635

27

Hawker Siddeley Sea Harrier GR Mk. 3

15240

0.635

28

Suchoj Su‑17M4 „Fitter‑K”

15200

0.6333333

29

North American F‑100D Super Sabre

14020

0.5841667

30

Eurojet EJ200 EFA 2000 Eurofighter

13000

0.5416667

31

Republic F‑105D Thunderchief

12560

0.5233333

32

SPECAT Jaguar GR Mk. 1

12000

0.5

33

Lockheed F‑117A Nighthawk „Wobblin' Goblin”

11100

0.4625

34

McDonnel Douglas‑BAe Harrier II AV‑8A

3335

0.1389583

Tabela 7.1 Pułap

2491079e16c5ca113243b404f577b285.gif

Wykres 7.7 Pułap

3dfa71e94a7b41f808f67988ddb7de73.gif

Wykres 7.2 Wykres udziałowy© pułap


8.    Zasięg

Oceny w kategorii zasięg przedstawione są w Tabela 8.1 Zasięg. Wartości zasięgów poszczególnych maszyn uwidocznione są na wykresie 8.1 Zasięg. Udziały wartości zasięgów poszczególnych maszyn w wartości zasięgu lidera przedstawione są na wykresie 8.2 Wykres udziałowy© zasięg.

Miejsce

Nazwa

Zasięg

Ocena

[‑]

[‑]

[km]

[‑]

1

General Dynamics F‑111F

4667

1

2

McDonnel Douglas F‑15E Eagle

4445

0.952432

3

Republic F‑105D Thunderchief

3846

0.824084

4

Suchoj Su‑27 „Flanker"‑B

3720

0.7970859

5

Eurojet EJ200 EFA 2000 Eurofighter

3600

0.7713735

6

Dassault Mirage 2000‑5

3520

0.7542318

7

Grumman F‑14A Tomcat

3300

0.7070924

8

Lockheed Martin/Boeing F‑22 Raptor

3220

0.6899507

9

General Dynamics F‑16A Block 50 Fighting Falcon

3218

0.6895222

10

Lockheed F‑104G Starfighter

3200

0.6856653

11

SPECAT Jaguar GR Mk. 1

2900

0.6213842

12

Northrop F‑5E

2860

0.6128134

13

Saab‑35 Draken J35J

2750

0.5892436

14

Suchoj Su‑17M4 „Fitter‑K"

2550

0.5463895

15

Lockheed F‑117A Nighthawk „Wobblin' Goblin”

2414

0.5172488

16

North American F‑100D Super Sabre

2400

0.514249

17

Mikojan‑Gurewicz MiG‑25 „Foxbat”

2200

0.4713949

18

Mikojan‑Gurewicz Mig‑29M „Improved Fulcrum‑A”

2200

0.4713949

19

Saab‑JA37 Viggen „Młot Tora”

2000

0.4285408

20

Dassault Rafaele C

1850

0.3964003

21

Saab‑JAS39A Gripen

1800

0.3856867

22

Convair F‑102 Delta Dagger „Deuce”

1740

0.3728305

23

English Electric Lighting F. Mk 6

1650

0.3535462

24

McDonnel Douglas‑Northrop F/A‑18C Hornet

1500

0.3214056

25

Panavia Tornado GR.1 IDS

1482

0.3175487

26

Mikojan‑Gurewicz MiG‑21BIS „Fishbed”

1470

0.3149775

27

McDonnel F‑4E Phantom II

1450

0.3106921

28

Mikojan‑Gurewicz MiG‑19SF „Farmer”

1200

0.2571245

29

Dassault Mirage IIIE

1200

0.2571245

30

IAI Kfir C7

1186

0.2541247

31

Convair F‑106 Delta Dart

1173

0.2513392

32

Dassault Mirage F.1

900

0.1928434

33

Hawker Siddeley Sea Harrier GR Mk. 3

835

0.1789158

 

Tabela 8.1 Zasięg

3b726813079fcf6b2568b5c28c8fc241.gif

Wykres 8.1 Zasięg

b01a68bd710da7dd79697c9177f63308.gif

Wykres 8.2 Wykres udziałowy© zasięg


9.    Masa własna

Oceny w kategorii masa własna przedstawia Tabela 9.1 Masa własna. Wartości mas własnych poszczególnych maszyn w postaci graficznej przedstawia wykres 9.1 Masa własna. Oceny jako części oceny lidera przedstawia wykres 9.2 Wykres udziałowy© masa własna.

Miejs­ce

Nazwa

Ma­sa włas­na

Od­wrot­ność

Oce­na

[‑]

[‑]

[kg]

614c78a2757041a4ef83fe372aba634e.gif

[‑]

1

Northrop F‑5E

4347

0.00023

1

2

Hawker Siddeley Sea Harrier GR Mk. 3

5580

0.0001792

0.7790323

3

Mikojan‑Gurewicz MiG‑19SF „Farmer”

5760

0.0001736

0.7546875

4

Mikojan‑Gurewicz MiG‑21BIS „Fishbed”

5843

0.0001711

0.7439671

5

McDonnel Douglas‑BAe Harrier II AV‑8A

6335

0.0001579

0.6861878

6

Lockheed F‑104G Starfighter

6390

0.0001565

0.6802817

7

Saab‑JAS39A Gripen

6620

0.0001511

0.6566465

8

SPECAT Jaguar GR Mk. 1

6985

0.0001432

0.6223336

9

Dassault Mirage IIIE

7050

0.0001418

0.6165957

10

Dassault Mirage F.1

7400

0.0001351

0.5874324

11

Saab‑35 Draken J35J

7420

0.0001348

0.5858491

12

Dassault Mirage 2000‑5

7500

0.0001333

0.5796

13

IAI Kfir C7

8000

0.000125

0.543375

14

General Dynamics F‑16A Block 50 Fighting Falcon

8437

0.0001185

0.5152305

15

Dassault Rafaele C

9060

0.0001104

0.4798013

16

North American F‑100D Super Sabre

9525

0.000105

0.456378

17

Eurojet EJ200 EFA 2000 Eurofighter

9999

0.0001

0.4347435

18

Suchoj Su‑17M4 „Fitter‑K"

10640

9.398E-05

0.4085526

19

Convair F‑106 Delta Dart

10728

9.321E-05

0.4052013

20

McDonnel Douglas‑Northrop F/A‑18C Hornet

10810

9.251E-05

0.4021277

21

Saab‑JA37 Viggen „Młot Tora”

11800

8.475E-05

0.3683898

22

Mikojan‑Gurewicz Mig‑29M „Improved Fulcrum‑A”

11900

8.403E-05

0.3652941

23

Republic F‑105D Thunderchief

12474

8.017E-05

0.3484848

24

Convair F‑102 Delta Dagger „Deuce”

12565

7.959E-05

0.345961

25

English Electric Lighting F. Mk 6

12719

7.862E-05

0.3417722

26

Lockheed F‑117A Nighthawk „Wobblin' Goblin”

13608

7.349E-05

0.3194444

27

McDonnel F‑4E Phantom II

13770

7.262E-05

0.3156863

28

Lockheed Martin/Boeing F‑22 Raptor

14365

6.961E-05

0.3026105

29

Panavia Tornado GR.1 IDS

14500

6.897E-05

0.2997931

30

McDonnel Douglas F‑15E Eagle

14515

6.889E-05

0.2994833

31

Suchoj Su‑27 „Flanker"‑B

16380

6.105E-05

0.2653846

32

Grumman F‑14A Tomcat

17650

5.666E-05

0.246289

33

Mikojan‑Gurewicz MiG‑25 „Foxbat”

20000

0.00005

0.21735

34

General Dynamics F‑111F

21535

4.644E-05

0.2018574

 

Tabela 9.1 Masa własna

08c89a546bd569f2d1e7bc1dc7cda35c.gif

Wykres 9.1 Masa własna

8d9683e7fa41654ee6245ddd6db6e25b.gif

Wykres 9.2 Wykres udziałowy© masa własna


10.    Udźwig

Oceny w kategorii udźwig przedstawia Tabela 10.1 Udźwig. Wartości udźwigu poszczególnych maszyn są uwidocznione w postaci graficznej na wykresie 10.1 Udźwig. Wartości udźwigu poszczególnych maszyn jako części wartości udźwigu lidera przedstawia wykres 10.2 Wykres udziałowy© udźwig.

Miejsce

Nazwa

Udźwig

Ocena

[‑]

[‑]

[kg]

[‑]

1

General Dynamics F‑111F

23825

1

2

McDonnel Douglas F‑15E Eagle

22225

0.9328437

3

Suchoj Su‑27 „Flanker"‑B

16620

0.6975866

4

Mikojan‑Gurewicz MiG‑25 „Foxbat”

16200

0.679958

5

Grumman F‑14A Tomcat

16074

0.6746695

6

McDonnel Douglas‑Northrop F/A‑18C Hornet

14590

0.612382

7

McDonnel F‑4E Phantom II

14195

0.5958027

8

Panavia Tornado GR.1 IDS

13450

0.5645331

9

Lockheed Martin/Boeing F‑22 Raptor

12850

0.5393494

10

Republic F‑105D Thunderchief

11493

0.4823924

11

Eurojet EJ200 EFA 2000 Eurofighter

11001

0.4617419

12

Dassault Mirage 2000‑5

10800

0.4533054

13

General Dynamics F‑16A Block 50 Fighting Falcon

10750

0.4512067

14

Dassault Rafaele C

10440

0.4381952

15

Lockheed F‑117A Nighthawk „Wobblin' Goblin”

10206

0.4283736

16

Mikojan‑Gurewicz Mig‑29M „Improved Fulcrum‑A”

10100

0.4239244

17

Suchoj Su‑17M4 „Fitter‑K"

8860

0.3718783

18

Dassault Mirage F.1

8800

0.3693599

19

SPECAT Jaguar GR Mk. 1

8715

0.3657922

20

IAI Kfir C7

8500

0.3567681

21

Convair F‑106 Delta Dart

8247

0.346149

22

Saab‑JA37 Viggen „Młot Tora”

8200

0.3441763

23

McDonnel Douglas‑BAe Harrier II AV‑8A

7725

0.3242392

24

English Electric Lighting F. Mk 6

7693

0.3228961

25

Northrop F‑5E

6845

0.2873033

26

Lockheed F‑104G Starfighter

6664

0.2797062

27

Dassault Mirage IIIE

6650

0.2791186

28

Hawker Siddeley Sea Harrier GR Mk. 3

6304

0.264596

29

North American F‑100D Super Sabre

6275

0.2633788

30

Saab‑JAS39A Gripen

5880

0.2467996

31

Saab‑35 Draken J35J

5080

0.2132214

32

Mikojan‑Gurewicz MiG‑21BIS „Fishbed”

4557

0.1912697

33

Mikojan‑Gurewicz MiG‑19SF „Farmer”

3340

0.1401889

34

Convair F‑102 Delta Dagger „Deuce”

1622

0.0680797

 

Tabela 10.1 Udźwig

482cd636c36009bbbfd55cb289a767da.gif

Wykres 10.1 Udźwig

8e6a2c0db33f391ac5a359287e5e8943.gif

Wykres 10.2 Wykres udziałowy© udźwig


11.    Ciąg na jednostkę masy startowej

Ocenę w kategorii ciąg na jednostkę masy startowej przedstawia Tabela 11.1 Ciąg na jednostkę masy startowej. Wartość ciągu na jednostkę masy startowej poszczególnych maszyn w przedstawieniu graficznym jest zobrazowana na wykresie 11.1 Ciąg na jednostkę masy startowej. Wartość oceny jako części wartości oceny lidera jest przedstawiona na wykresie 11.2 Wykres udziałowy© ciąg na jednostkę masy startowej.

Miejs­ce

Nazwa

Ciąg na jed­nost­kę ma­sy star­to­wej

Oce­na

[‑]

[‑]

a29d3beb31837d5232b868c59e59b566.gif

[‑]

1

Lockheed Martin/Boeing F‑22 Raptor

11.4422194

1

2

Eurojet EJ200 EFA 2000 Eurofighter

8.4057

0.7346215

3

Hawker Siddeley Sea Harrier GR Mk. 3

8.04732841

0.7033014

4

Dassault Rafaele C

7.69444846

0.6724612

5

McDonnel Douglas‑BAe Harrier II AV‑8A

7.53284637

0.6583379

6

Suchoj Su‑27 „Flanker"‑B

7.43522373

0.6498061

7

Mikojan‑Gurewicz Mig‑29M „Improved Fulcrum‑A”

7.39956318

0.6466895

8

English Electric Lighting F. Mk 6

7.12522046

0.6227131

9

Mikojan‑Gurewicz MiG‑19SF „Farmer”

7.11251538

0.6216028

10

Mikojan‑Gurewicz MiG‑21BIS „Fishbed”

7.07210337

0.6180709

11

McDonnel Douglas F‑15E Eagle

7.04669461

0.6158503

12

General Dynamics F‑16A Block 50 Fighting Falcon

6.74663991

0.5896269

13

Saab‑JAS39A Gripen

6.44885304

0.5636016

14

Saab‑JA37 Viggen „Młot Tora”

6.25173938

0.5463747

15

McDonnel Douglas‑Northrop F/A‑18C Hornet

6.20058264

0.5419038

16

Saab‑35 Draken J35J

6.14288556

0.5368614

17

Mikojan‑Gurewicz MiG‑25 „Foxbat”

6.07016575

0.530506

18

Convair F‑106 Delta Dart

5.7434151

0.5019494

19

McDonnel F‑4E Phantom II

5.69427437

0.4976547

20

Suchoj Su‑17M4 „Fitter‑K"

5.63756649

0.4926987

21

Grumman F‑14A Tomcat

5.51340541

0.4818476

22

Convair F‑102 Delta Dagger „Deuce”

5.39306994

0.4713308

23

Lockheed F‑104G Starfighter

5.38261431

0.470417

24

Panavia Tornado GR.1 IDS

5.34716801

0.4673191

25

Dassault Mirage 2000‑5

5.19806038

0.4542878

26

IAI Kfir C7

5.05191061

0.4415149

27

General Dynamics F‑111F

4.9249446

0.4304186

28

Republic F‑105D Thunderchief

4.91825982

0.4298344

29

North American F‑100D Super Sabre

4.77298345

0.4171379

30

SPECAT Jaguar GR Mk. 1

4.55977994

0.3985049

31

Dassault Mirage IIIE

4.43804599

0.3878658

32

Dassault Mirage F.1

4.35851111

0.3809148

33

Lockheed F‑117A Nighthawk „Wobblin' Goblin”

4.03812925

0.3529149

34

Northrop F‑5E

3.9745322

0.3473568

 

Tabela 11.1 Ciąg na jednostkę masy startowej

8bd9a98a9b87af99091e97690f7c99de.gif

Wykres 11.1 Ciąg na jednostkę masy startowej

a045f0eba1d54363c782477afc2453e2.gif

Wykres 11.2 Wykres udziałowy© ciąg na jednostkę masy startowej


12.    Rozpiętość

Oceny w kategorii rozpiętość są przedstawione w Tabela 12.1 Rozpiętość. Wartości rozpiętości w postaci graficznej są przedstawione na wykresie 12.1 Rozpiętość. Ocenę w kategorii rozpiętość jako część oceny lidera przedstawia wykresie 12.2 Wykres udziałowy© rozpiętość.

Miejs­ce

Nazwa

Roz­pię­tość

Od­wrot­ność roz­pię­toś­ci

Oce­na

[‑]

[‑]

[m]

5d5a03242fa1f40c1c0da2e0ea598ca7.gif

[‑]

1

Lockheed F‑104G Starfighter

6.86

0.1457726

1

2

Mikojan‑Gurewicz MiG‑21BIS „Fishbed”

7.15

0.1398601

0.9594406

3

Hawker Siddeley Sea Harrier GR Mk. 3

7.7

0.1298701

0.8909091

4

Northrop F‑5E

8.13

0.1230012

0.8437884

5

IAI Kfir C7

8.22

0.1216545

0.8345499

6

Dassault Mirage IIIE

8.22

0.1216545

0.8345499

7

Dassault Mirage F.1

8.4

0.1190476

0.8166667

8

Saab‑JAS39A Gripen

8.4

0.1190476

0.8166667

9

SPECAT Jaguar GR Mk. 1

8.69

0.1150748

0.7894131

10

Dassault Mirage 2000‑5

9.13

0.109529

0.7513691

11

Mikojan‑Gurewicz MiG‑19SF „Farmer”

9.2

0.1086957

0.7456522

12

McDonnel Douglas‑BAe Harrier II AV‑8A

9.25

0.1081081

0.7416216

13

Saab‑35 Draken J35J

9.42

0.1061571

0.7282378

14

General Dynamics F‑16A Block 50 Fighting Falcon

9.45

0.1058201

0.7259259

15

Republic F‑105D Thunderchief

10.59

0.0944287

0.6477809

16

Saab‑JA37 Viggen „Młot Tora”

10.6

0.0943396

0.6471698

17

English Electric Lighting F. Mk 6

10.62

0.094162

0.645951

18

Dassault Rafaele C

10.9

0.0917431

0.6293578

19

Eurojet EJ200 EFA 2000 Eurofighter

10.95

0.0913242

0.626484

20

Convair F‑102 Delta Dagger „Deuce”

11.26

0.0888099

0.6092362

21

Mikojan‑Gurewicz Mig‑29M „Improved Fulcrum‑A”

11.36

0.0880282

0.6038732

22

McDonnel Douglas‑Northrop F/A‑18C Hornet

11.43

0.0874891

0.600175

23

Convair F‑106 Delta Dart

11.67

0.0856898

0.587832

24

McDonnel F‑4E Phantom II

11.68

0.0856164

0.5873288

25

North American F‑100D Super Sabre

11.82

0.0846024

0.5803723

26

McDonnel Douglas F‑15E Eagle

13.05

0.0766284

0.5256705

27

Lockheed F‑117A Nighthawk „Wobblin' Goblin”

13.21

0.0757002

0.5193036

28

Lockheed Martin/Boeing F‑22 Raptor

13.56

0.0737463

0.5058997

29

Suchoj Su‑17M4 „Fitter‑K"

13.68

0.0730994

0.501462

30

Panavia Tornado GR.1 IDS

13.91

0.0718907

0.4931704

31

Mikojan‑Gurewicz MiG‑25 „Foxbat”

13.95

0.0716846

0.4917563

32

Suchoj Su‑27 „Flanker"‑B

14.7

0.0680272

0.4666667

33

General Dynamics F‑111F

19.2

0.0520833

0.3572917

34

Grumman F‑14A Tomcat

19.55

0.0511509

0.3508951

 

Tabela 12.1 Rozpiętość

61ac6d5445d8c704bffb5ddaa103de84.gif

Wykres 12.1 Rozpiętość

a2302497216e562b7871b26868699c7a.gif

Wykres 12.2 Wykres udziałowy© rozpiętość


13.    Długość

Oceny w kategorii długość przedstawia Tabela 13.1 Długość. Długości poszczególnych maszyn zobrazowane w postaci graficznej są przedstawione na wykresie 13.1 Długość. Oceny jako część oceny lidera przedstawia wykres 13.2 Wykres udziałowy© długość.

Miejs­ce

Nazwa

Dłu­gość

Od­wrot­ność dłu­­goś­ci

Oce­na

[‑]

[‑]

[m]

5d5a03242fa1f40c1c0da2e0ea598ca7.gif

[‑]

1

Mikojan‑Gurewicz MiG‑19SF „Farmer”

12.6

0.0793651

1

2

Saab‑JAS39A Gripen

14.1

0.070922

0.893617

3

McDonnel Douglas‑BAe Harrier II AV‑8A

14.12

0.0708215

0.8923513

4

Hawker Siddeley Sea Harrier GR Mk. 3

14.12

0.0708215

0.8923513

5

North American F‑100D Super Sabre

14.36

0.0696379

0.8774373

6

Dassault Mirage 2000‑5

14.65

0.0682594

0.8600683

7

Northrop F‑5E

14.86

0.0672948

0.8479139

8

General Dynamics F‑16A Block 50 Fighting Falcon

15.02

0.0665779

0.8388815

9

Dassault Mirage IIIE

15.03

0.0665336

0.8383234

10

Dassault Mirage F.1

15.3

0.0653595

0.8235294

11

Dassault Rafaele C

15.3

0.0653595

0.8235294

12

Saab‑35 Draken J35J

15.34

0.065189

0.821382

13

SPECAT Jaguar GR Mk. 1

15.52

0.064433

0.8118557

14

IAI Kfir C7

15.65

0.0638978

0.8051118

15

Mikojan‑Gurewicz MiG‑21BIS „Fishbed”

15.76

0.0634518

0.7994924

16

Eurojet EJ200 EFA 2000 Eurofighter

15.96

0.0626566

0.7894737

17

Saab‑JA37 Viggen „Młot Tora”

16.43

0.0608643

0.7668898

18

Panavia Tornado GR.1 IDS

16.76

0.0596659

0.75179

19

English Electric Lighting F. Mk 6

16.84

0.0593824

0.7482185

20

McDonnel Douglas‑Northrop F/A‑18C Hornet

17.07

0.0585823

0.7381371

21

Mikojan‑Gurewicz Mig‑29M „Improved Fulcrum‑A”

17.37

0.0575705

0.7253886

22

Lockheed Martin/Boeing F‑22 Raptor

18.92

0.0528541

0.6659619

23

Suchoj Su‑17M4 „Fitter‑K"

19.02

0.0525762

0.6624606

24

Grumman F‑14A Tomcat

19.1

0.052356

0.6596859

25

McDonnel F‑4E Phantom II

19.2

0.0520833

0.65625

26

McDonnel Douglas F‑15E Eagle

19.43

0.0514668

0.6484817

27

Republic F‑105D Thunderchief

19.61

0.0509944

0.6425293

28

Lockheed F‑104G Starfighter

19.69

0.0507872

0.6399187

29

Lockheed F‑117A Nighthawk „Wobblin' Goblin”

20.09

0.049776

0.6271777

30

Convair F‑102 Delta Dagger „Deuce”

20.84

0.0479846

0.6046065

31

Convair F‑106 Delta Dart

21.56

0.0463822

0.5844156

32

Suchoj Su‑27 „Flanker"‑B

21.93

0.0455996

0.5745554

33

General Dynamics F‑111F

22.4

0.0446429

0.5625

34

Mikojan‑Gurewicz MiG‑25 „Foxbat”

23.82

0.0419815

0.5289673

 

Tabela 13.1 Długość

70c15ffe3ec44347de918ae94e8ed6e8.gif

Wykres 13.1 Długość

94aaec3458f14d64281ff4c30c9567ec.gif

Wykres 13.2 Wykres udziałowy© długość


14.    Wysokość

Oceny w kategorii wysokość przedstawia Tabela 14.1 Wysokość. Wysokości poszczególnych maszyn są zobrazowane w postaci graficznej na wykresie 14.1 Wysokość. Oceny jako część oceny lidera są przedstawione na wykresie 14.2 Wykres udziałowy© wysokość.

Miejs­ce

Nazwa

Wy­so­kość

Od­wrot­ność wy­so­koś­ci

Oce­na

[‑]

[‑]

[m]

5d5a03242fa1f40c1c0da2e0ea598ca7.gif

[‑]

1

Hawker Siddeley Sea Harrier GR Mk. 3

3.45

0.2898551

1

2

McDonnel Douglas‑BAe Harrier II AV‑8A

3.56

0.2808989

0.9691011

3

Lockheed F‑117A Nighthawk „Wobblin' Goblin”

3.78

0.2645503

0.9126984

4

Mikojan‑Gurewicz MiG‑19SF „Farmer”

3.88

0.257732

0.8891753

5

Saab‑35 Draken J35J

3.89

0.2570694

0.8868895

6

Northrop F‑5E

4.06

0.2463054

0.8497537

7

Mikojan‑Gurewicz MiG‑21BIS „Fishbed”

4.1

0.2439024

0.8414634

8

Lockheed F‑104G Starfighter

4.15

0.2409639

0.8313253

9

Dassault Mirage F.1

4.5

0.2222222

0.7666667

10

Saab‑JAS39A Gripen

4.5

0.2222222

0.7666667

11

IAI Kfir C7

4.55

0.2197802

0.7582418

12

McDonnel Douglas‑Northrop F/A‑18C Hornet

4.66

0.2145923

0.7403433

13

Mikojan‑Gurewicz Mig‑29M „Improved Fulcrum‑A”

4.73

0.2114165

0.7293869

14

Grumman F‑14A Tomcat

4.88

0.204918

0.7069672

15

SPECAT Jaguar GR Mk. 1

4.89

0.204499

0.7055215

16

North American F‑100D Super Sabre

4.95

0.2020202

0.6969697

17

Lockheed Martin/Boeing F‑22 Raptor

5

0.2

0.69

18

McDonnel F‑4E Phantom II

5.03

0.1988072

0.6858847

19

General Dynamics F‑16A Block 50 Fighting Falcon

5.09

0.1964637

0.6777996

20

Suchoj Su‑17M4 „Fitter‑K"

5.12

0.1953125

0.6738281

21

Dassault Mirage 2000‑5

5.2

0.1923077

0.6634615

22

General Dynamics F‑111F

5.23

0.1912046

0.6596558

23

Eurojet EJ200 EFA 2000 Eurofighter

5.28

0.1893939

0.6534091

24

Dassault Rafaele C

5.34

0.1872659

0.6460674

25

Dassault Mirage IIIE

5.5

0.1818182

0.6272727

26

McDonnel Douglas F‑15E Eagle

5.63

0.1776199

0.6127886

27

Saab‑JA37 Viggen „Młot Tora”

5.9

0.1694915

0.5847458

28

Suchoj Su‑27 „Flanker"‑B

5.93

0.1686341

0.5817875

29

Panavia Tornado GR.1 IDS

5.95

0.1680672

0.5798319

30

Republic F‑105D Thunderchief

5.97

0.1675042

0.5778894

31

English Electric Lighting F. Mk 6

5.97

0.1675042

0.5778894

32

Mikojan‑Gurewicz MiG‑25 „Foxbat”

6.1

0.1639344

0.5655738

33

Convair F‑106 Delta Dart

6.18

0.1618123

0.5582524

34

Convair F‑102 Delta Dagger „Deuce”

6.46

0.1547988

0.5340557

 

Tabela 14.1 Wysokość

148e5515c348e61d6ceae4c383d74b4c.gif

Wykres 14.1 Wysokość

1c00d5be1c5f414d9b1b4d426d6fb912.gif

Wykres 14.2 Wykres udziałowy© wysokość

15.    Ocena końcowa

Ocenę końcową przedstawia Tabela 15.1 Ocena końcowa. Wartość oceny końcowej poszczególnych maszyn zobrazowaną w postaci graficznej przedstawia wykres 15.1 Ocena końcowa. Wartość oceny końcowej jako część wartości oceny końcowej lidera przedstawia wykres 15.2 Wykres udziałowy© ocena końcowa.

Miejsce

Nazwa

Ocena końcowa

1

McDonnel Douglas F‑15E Eagle

0.679235

2

Northrop F‑5E

0.6509031

3

Eurojet EJ200 EFA 2000 Eurofighter

0.6497092

4

Lockheed Martin/Boeing F‑22 Raptor

0.6448877

5

Dassault Mirage 2000‑5

0.6361126

6

Suchoj Su‑27 „Flanker"‑B

0.625981

7

General Dynamics F‑16A Block 50 Fighting Falcon

0.6217053

8

Mikojan‑Gurewicz Mig‑29M „Improved Fulcrum‑A”

0.6199741

9

Dassault Rafaele C

0.6190893

10

Lockheed F‑104G Starfighter

0.617276

11

General Dynamics F‑111F

0.6115359

12

SPECAT Jaguar GR Mk. 1

0.6083604

13

Grumman F‑14A Tomcat

0.6002353

14

McDonnel Douglas‑Northrop F/A‑18C Hornet

0.5967411

15

Mikojan‑Gurewicz MiG‑25 „Foxbat”

0.593661

16

Saab‑35 Draken J35J

0.5858069

17

Saab‑JAS39A Gripen

0.5855436

18

McDonnel F‑4E Phantom II

0.5845252

19

Mikojan‑Gurewicz MiG‑21BIS „Fishbed”

0.5831076

20

English Electric Lighting F. Mk 6

0.5803983

21

Mikojan‑Gurewicz MiG‑19SF „Farmer”

0.5740525

22

IAI Kfir C7

0.5596158

23

Republic F‑105D Thunderchief

0.5532092

24

Dassault Mirage F.1

0.5507596

25

Hawker Siddeley Sea Harrier GR Mk. 3

0.5490314

26

Saab‑JA37 Viggen „Młot Tora”

0.5442005

27

Dassault Mirage IIIE

0.5338768

28

Suchoj Su‑17M4 „Fitter‑K"

0.5290905

29

Panavia Tornado GR.1 IDS

0.5262696

30

North American F‑100D Super Sabre

0.5100188

31

Lockheed F‑117A Nighthawk „Wobblin' Goblin”

0.5080094

32

Convair F‑106 Delta Dart

0.4994665

33

Convair F‑102 Delta Dagger „Deuce”

0.4050382

 

Tabela 15.1 Ocena końcowa

c95808f1c4ee974f86c4781e71d29377.gif

Wykres 15.1 Ocena końcowa

e657d49695afc975372bbd28c298b0bd.gif

Wykres 15.2 Wykres udziałowy© ocena końcowa


16.    Prędkość wznoszenia

Oceny w kategorii prędkość wznoszenia (nie weszła do oceny końcowej) przedstawia Tabela 16.1 Prędkość wznoszenia. Wartości prędkości wznoszenia poszczególnych maszyn zobrazowane w postaci graficznej przedstawia wykres 16.1 Prędkość wznoszenia. Wartość oceny w kategorii prędkość wznoszenia jako część oceny lidera przedstawia wykres 16.2 Wykres udziałowy© prędkość wznoszenia.

Miejsce

Nazwa

Pręd­kość wzno­sze­nia

Ocena

[‑]

[‑]

cc500abadfc2ab6c781fc4124986b3a0.gif

[‑]

1

Suchoj Su‑27 „Flanker"‑B

330

1

2

English Electric Lighting F. Mk 6

254.2

0.770303

3

McDonnel Douglas F‑15E Eagle

254

0.769697

4

Saab‑35 Draken J35J

175

0.530303

5

Grumman F‑14A Tomcat

167

0.5060606

6

Dassault Mirage IIIE

83.3

0.2524242

7

McDonnel F‑4E Phantom II

66.6666667

0.2020202

 

Tabela 16.1 Prędkość wznoszenia

c000c8cce06a84acee97746d2cdc078a.gif

Wykres 16.1 Prędkość wznoszenia

fc9163640d7ec741f56cf62cc24722dc.gif

Wykres 16.2 Wykres udziałowy© prędkość wznoszenia


17.    Ocena łączna z uwzględnieniem prędkości wznoszenia

Ocenę łączną, uwzględniającą kategorię prędkość wznoszenia, przedstawia Tabela 17.1 Ocena łączna z uwzględnieniem prędkości wznoszenia. Wartość oceny łącznej, uwzględniającej kategorię prędkość wznoszenia, tych maszyn, dla których znana jest prędkość wznoszenia; zobrazowaną w postaci graficznej, przedstawia wykres 17.1 Ocena łączna z uwzględnieniem prędkości wznoszenia. Wartość oceny łącznej, uwzględniającej prędkość wznoszenia, jako część wartości oceny łącznej, uwzględniającej prędkość wznoszenia; lidera przedstawia wykres 17.2 Wykres udziałowy© ocena łączna z uwzględnieniem prędkości wznoszenia.

Miejs­ce

Nazwa

Oce­na łącz­na z uwzg­lęd­nie­niem pręd­koś­ci wzno­sze­nia

1

McDonnel Douglas F‑15E Eagle

0.6869995

2

Suchoj Su‑27 „Flanker"‑B

0.6532142

3

English Electric Lighting F. Mk 6

0.5955279

4

Grumman F‑14A Tomcat

0.5909945

5

Saab‑35 Draken J35J

0.5805297

6

McDonnel F‑4E Phantom II

0.5307097

7

Dassault Mirage IIIE

0.4987322

 

Tabela 17.1 Ocena łączna z uwzględnieniem prędkości wznoszenia

381a251a51a90564dce6b862df699cf5.gif

Wykres 17.1 Ocena łączna z uwzględnieniem prędkości wznoszenia

07140c0903543d1befab9bca12423507.gif

Wykres 17.2 Wykres udziałowy© ocena łączna z uwzględnieniem prędkości wznoszenia


18.    Uwagi końcowe

18.1.   MiG-29

Na szczególną uwagę zasługuje MiG‑29. Znajduje się na wyposażeniu Wojska Polskiego. W ocenie końcowej zajmuje 8 miejsce. Wartość jego oceny końcowej wynosi 91.27534652955% wartości lidera, F‑15E Eagle. Wyprzedza takie maszyny jak m. in. (w nawiasie miejsce):  Rafaele C (9),  F‑14A Tomcat (13),  F/A‑18C Hornet (14),  JAS39A Gripen (17), etc., etc. Osiągi MiG‑29: pułap 17000m, 70.83333% wartości pułapu lidera, MiG‑25 „Foxbat”; prędkość pozioma: 2450km/h, 78.525641% wartości prędkości poziomej lidera MiG‑25 „Foxbat”; predestynują go do wzięcia udziału we wdrażanym przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej programie obrony antyrakietowej w roli latającej wyrzutni antyrakiet. Oczywiście MiG‑29 musiałby przejść gruntowną modernizację polegającą przede wszystkim na wyposażeniu w nowocześniejszą elektroniką ze szczególnym uwzględnieniem komputerowego sterowania oraz środków prowadzenia wojny elektronicznej, rozpoznania, maskowania i zakłócania systemów przeciwnika.

Służba MiG‑29 polegałaby na stałym patrolowaniu w powietrzu. Po wykryciu, zwłaszcza przez systemy rozpoznania satelitarnego, startu rakiety, która mogłaby zagrażać któremuś z państw objętych systemem obrony antyrakietowej, do wybranych MiG‑29 byłyby przekazywane dane komputerowe, po czym wystrzeliłby antyrakietę. Wystrzelenie antyrakiety z MiG‑29 na dużej wysokości zamiast z wyrzutni naziemnej pozwoliłoby na zastąpienie pierwszego członu antyrakiety innymi urządzeniami, skróciło czas dotarcia do rakiety, co pozwoliłoby ją zniszczyć z dala od własnego terytorium.

Pozostawienie MiG‑29 w służbie, w dość specyficznej roli nie zwalnia, oczywiście, z obowiązku zakupu wysokiej jakości wielozadaniowego myśliwca.

18.2.    Offset

Oferta zakupu myśliwca została powiązana przez rządzącą lewicę z tzw. „offsetem”. Ów offset oznacza, że nie zostanie kupiony myśliwiec lepszy, tylko gorszy, o ile producent lepszego nie zobowiąże się do inwestycji w polskim przemyśle zbrojeniowym w określonym stosunku do wartości kontraktu, a producent gorszego tak. Lewica próbuje złapać dwie sroki za ogon: obronić państwo przed agresją i dać pensje swoim wyborcom. Jeszcze raz potwierdza się słuszność spostrzeżenia Stefana Kisielewskiego: „Socjalizm bohatersko walczy z trudnościami nieznanymi w żadnym innym ustroju.”. Gdyby nie socjalizm, to zagraniczne inwestycje byłyby w Polsce już dawno bez związku z zakupem myśliwców. Potencjalny, przyszły najeźdźca dostanie od lewicy dwa prezenty: łatwiejsze do zwalczenia myśliwce i resztę zagranicznych inwestycji, która ocaleje z pożogi wojennej. Offset spełni swoją rolę: pracownicy zbrojeniówki znajdą zatrudnienie… w obozach pracy przymusowej okupanta… A przynajmniej ci z nich, którzy przeżyją.

Oczywiście, offset jest niezbędny w przypadku zakupu Su-27/35. Bynajmniej nie dlatego, iżby Federacja Rosyjska miała stawiać na nogi polski przemysł zbrojeniowy, ale by uniezależnić się od jakości stosunków dyplomatycznych.

Warszawa, 08 lutego 2002r.

Przy gromadzeniu danych do niniejszego opracowania jako źródło wykorzystano głównie Niccoli R., Samoloty, Najważniejsze typy, Najciekawsze konstrukcje, Diogenes, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001, przełożyła Barbara Niedźwiecka.[1]Dla ZSRR biuro konstrukcyjne.©©1999÷2002Copyright for Grzegorz Rossa. Typ wykresu: Wykres Udziałowy jest dziełem Grzegorza Rossa i jest chroniony prawami autorskimi na rzecz Grzegorza Rossa. Wszelkie prawa zastrzeżone.

©©1999÷2002Copyright for Grzegorz Rossa. Typ wykresu: Wykres Udziałowy jest dziełem Grzegorza Rossa i jest chroniony prawami autorskimi na rzecz Grzegorza Rossa. Wszelkie prawa zastrzeżone.

©©1999÷2002Copyright for Grzegorz Rossa. Typ wykresu: Wykres Udziałowy jest dziełem Grzegorza Rossy i jest chroniony prawami autorskimi na rzecz Grzegorza Rossy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz też

 

Źródło: http://arkiva.pl/artykul.php?id=84