Myśli, które zmienią świat

Nauka docierając ku kresowi swego poznania dostrzeże przez pryzmat atomów i pustych miejsc idee sprawczej siły, jaką jest i był Bóg...

 

 

Jesteśmy tylko wykreowaną przez siebie cząstka nicości.

Chciałbym, aby życie było tak proste i nieskomplikowane jak jego stworzenie.

Najtrudniej jest żyć tak, aby tworzyć i pozostać niezauważalnym.

Nie można traktować poważnie kogoś, kto myli i porównuje tu i teraz z wielkością absolutu.

Nauka docierając ku kresowi swego poznania dostrzeże przez pryzmat atomów i pustych miejsc idee sprawczej siły, jaką jest i był Bóg...

... paradoksem jednakże jest, iż tworząc Bóg jednocześnie niszczy twór, który negując jego istnienie u kresu swego istnienia potwierdza to istnienie, łącząc nieunikniony koniec z jego początkiem...

Jakże nikły jest ogień kłamstwa w malutkiej iskrze prawdy.

Pierwszą i ostatnią prawdziwą ideą jest logiczna myśl.

W świecie ducha a także nauki wśród próżni i atomów, władza i materia znoszą swe pojęcia tworząc abstrakcje samą w sobie...

Więc prawdą jest, że pieniądz i władza są złudzeniem i kreacją iluzji, która pragnie, aby sen stał się jawą...

Iluzja życia rzeczywistego zlepiona z pustych miejsc pomiędzy atomami jest próbą wykreowania w nas wiary, poprzez doświadczalne i namacalne złudne tworzywo... jakim jesteśmy my sami.

Jeśli nauka udowodni nasz niebyt pozostanie nam już tylko Bóg i ewolucja ducha oraz tworzenie na podobieństwo siebie iluzji nazwanej rzeczywistością, która kreuje żmudną drogę wiary, poprzez poznanie prawdy w samym sobie.

Są tak dziwne formy rzeczywistości, iż jeden świat, jeden wymiar, czas i alternatywy tych czasów, wymiarów  i światów, to za mało - choć wszystkie te rzeczy są w nas, tam się rodzą, żyją, umierają i ewoluują w niepojętość, której zrozumienie przyjdzie z prawdą ewolucji naszej własnej duszy.

Genialność tych myśli, ich prawdziwość i logikę odkryjecie, kiedy mnie już nie będzie, a wy będziecie je sobie mogli przywłaszczyć dla swoich potrzeb, odkrywając to, co odkryte na własny, prywatny, nie zawsze dobry użytek...

Ludzkość pamięta tylko tych, którzy umarli w ich własnej rzeczywistości i przeszłości, zapominając o nich w ich i waszej teraźniejszości...

Pamiętaj, że umierając nie odchodzisz, lecz łączysz się z całością siebie ponad materią, czasem i przestrzenią wymiarów, a wszystko to zleje się w jedno tworząc nową formę ewolucji - jedno uczynione z wielu.

Tworzysz jedno z siebie, rozwiewając materię rzeczywistości, łącząc się duchem z kreacjami swojego wielo wymiarowego ja, które nabierało doświadczenia, dojrzałości w różnym czasie i wymiarze...

Stając się bytem, które doznało wszystkiego, czego może doznać byt materialny w drodze ku ewolucji ducha...

Wracając do ojca, równocześnie wracamy do siebie, stając się z tworu - twórcą i z zamierzenia - przyczyną.

Kreujemy, aby być wykreowanym, dajemy i zabieramy...

... każdy dozna tego, co było, jest i będzie, nawet, jeśli tu i teraz tego nie pojmuje a nawet neguje rozumem i słowem...

Jakże głupim trzeba być, aby początek kreacji ludzkiej upatrywać w małpie,ewolucji, stadzie i zabobonie...

I tego uczą nazywając to nauką, zabraniając podważania wygodnych dla kłamców teorii i chroniąc pseudo autorytety...

Ustalone kłamstwo stało się prawdą, aby uzasadnić istnienie władzy u podstaw istnienia stada i jego świadomości, która wykreowała zachowania dążące do grupowych form hierarchii...

... wygodne kłamstwo bazujące na sile, tzw.: osobników alpha, sile stada, sile materii i jej tworów...

Ze względu na ludzką głupotę, zepsucie, demoralizacje...

To małpy powinny bać się krzyżówek z ludźmi i płynącego z tego zezwierzęcenia..., które mogłoby je pozbawić sumienia, którego tzw.: człowiek już dawno nie posiada...

Jeśli wyeliminowalibyśmy z internetu pornografię, politykę, manipulacje, reklamy, spam, głupie komentarze... dostalibyśmy całkiem niezłe narzędzie wiedzy zajmujące 1% powierzchni dyskowej obecnego internetu...

Prawda, której szukacie dookoła siebie w chaosie życia leży w was samych wystarczy spojrzeć w głąb swojej ciszy...

Wojciech Dydymus Dydymski

P.s. Większość ludzi boi się, że ktoś mógłby odczytać ich myśli a wtedy oni staliby się straszliwie bezbronni...

Szkoda tylko, że ci sami ludzie nie potrafią sami korzystać z własnych myśli, snów i dusz!!!

Co więcej najczęściej myśli tych ludzi są ciemne jak piekło, bowiem dążą oni do zła i zysku poprzez pasożytowanie na innych ludziach i ich dobrach - łącznie z tymi dobrami, które tkwią w nich samych, osiągając to przez manipulacje...

Funkcjonowanie systemów, religii, polityki, systemów finansowych, militarnych... to formy pasożytnicze bazujące na nosicielu, którym jest każdy z was.

Dopasowanie was do grup służy niszczeniu jednostki indywidualnej poprzez demoralizacje, złamanie istoty duchowej w zorganizowanych ośrodkach hodowli (grupach) - staliście się zwierzyną hodowlaną, kierowaną do kolejnych zagród łamiących w was ducha i indywidualność: żłobek, szkoła, praca, znajomi, rozrywka...

Prowadzi to do samo zniszczenia poprzez: nałogi, popędy, zazdrość, smutek, patologie, demoralizacje, depresje, wyrzuty sumienia...

Lub poprzez niedostosowanie i patologie!

… Teza vs Antyteza = synteza = przekształcenie = Teza Vs Antyteza …

Wystarczy się obudzić, aby dostrzec logikę działań, schematów, powtarzalności i jarzmo nałożone na waszą dusze.

To wszystko pozwoli wam zrozumieć, pojąć prawdę, która was uzdrowi...

Nie można bać się samego siebie.

Wojciech Dydymus Dydymski

6bc8463f10e9c9b9a0b06ca4fea793a9.jpg

 

 

 

Źródło: http://wojciechdydymski.wordpress.com