Mowy Franciszka !

Miła mowa do ludu, aby go omamic......

 

 

 Miła mowa do ludu, aby go omamić, bo ten nie ma wpływu na nic, i nie może nic zmienić!
 Ci notable, którzy dorwali się do koryta nie odstąpią od niego za żadne
 "Franciszkowe mowy"
 Jak długo ta zależność od woli opływającego w przepych kleru będzie istniała,
 tak dlugo kościelne pijawki będą traktowały mowy Franciszka jako:
 "gadaj zdrów poczciwcze"
 Pierwszy specjalista od przepychu Rydzyk nie widzi żadnego przedmiotu do poruszania sie
 pomiędzy Mercedesem S, a krową !!
 To jest jego świat (innego nie zna) i będzie go bronił przy pomocy duchów, bogów, przekleństw
 oraz nawoływania do maluczkich, i biednych wdów o datki na "święte cele"
 chociaż ten święty cel to jego świet(n)y Mercedes.
 Szalbierz i  zwykły przestępca działa i rozszerza swoją działalnosc dzięki "dziurawym" władzom państwa !       !
 Sytuację jest w stanie zmienić tylko rząd, ale pod warunkiem, że sam to rozumie !
 Niestety nie wiele na to wskazuje !
 W całej historii Polski papieże używali Polskę do swoich celów i potrzeb.
 Wysyłali polskie wojska "na Moskwę" aby zainstalować katolicyzm i rozszerzyć swoje wpływy
 Polska za to krwawiła !!
 Do Wiednia, aby bronić swoich włości.
 Jednocześnie popierali zawsze tych, którzy nas napadali, i nawoływali Polaków do niestawiania oporu i podporządkowaniu się zaborcom.

Żaden z wladców Polski, w całym jej historycznym istnieniu, nie postawił tych przestępców przed jakąkolwiek odpowiedzialnośćią za zdradę i przestępczą działalność przeciw Polsce.

Tak to trwa do dnia dzisiejszego !!


_______________________________________________

Cytat z:   http://historiazakazana.hvs.pl

Kolejny raz Kościół zasłużył się Polsce – i to po wielokroć – po I rozbiorze, kolaborując z zaborcami w zabranych prowincjach. Zaraz po rozbiorze biskupi złożyli przysięgę nowym władcom, podjęli z zaborcami aktywną współpracę i wezwali lud do posłuszeństwa: “Przysięgamy Jego Mości królowi Prus i jego prawnym następcom w rządach, jako nam najłaskawszemu królowi i władcy kraju być poddanym i wiernym, posłusznym i oddanym. Dbać o uczucia wierności dla króla, o miłość ojczyzny, posłuszeństwo wobec praw”. To fragment roty przysięgi biskupów polskich (?) królowi Prus po I rozbiorze.
_____________________________________________________________________________________


  To Kościół katolicki zamordował Polskę. Najwięksi zdrajcy w naszej historii to m.in. kardynał Radziejowski, biskupi: św. Stanisław, Kossakowski, Massalski, Młodziejowski, Ostrowski, Trzebicki. Cywilni zdrajcy: Hieronim Radziejowski, Adam Poniński, Ksawery Branicki, Szczęsny Potocki i inni byli wychowankami szkół katolickich, w ogromnej większości jezuickich. To Kościół siał nietolerancję, pogardę. Efekt tego katolickiego ogłupiania był taki, że Polska od połowy XVII wieku nie wniosła do kultury europejskiej NIC! Nie mówiąc o nauce, zlikwidowanej zupełnie, wyciętej równo z trawą.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecne władze kościoła przestawiaja pionki na politycznej szachownicy tak, aby następny „zestaw polityczny„ (PiS)oddał mu władzę na zasadzie wyłączności. Politycy w Polsce powinni zdawać egzamin z histrii Polski i wyciągnąc wnioski ze zbrodniczej działalności Vatykanu w stosunku do naszego kraju.
W przeciwnym wypadku rak chciwości kleru będzie niszczył nasze społeczeństwo na wieki !!