Modyfkacja wspomnień.

aukowcy z Uniwersytetu z Nowego Jorku odnaleźli w naszej pamięci "okno", za pomocą którego jesteśmy w stanie wymazać z naszej pamięci niej fobie czy traumatyczne przeżycia.

 

Amerykańscy naukowcy odkryli metodę blokowania traumatycznych wspomnień i fobii, która nie wymaga stosowania produktów farmakologicznych. Nowa metoda otwiera nowe możliwości leczenia problemów, takich jak lęki pourazowe.

przekrj_mzgu

Badania przeprowadzone na szczurach pokazały, ze reaktywowowanie pamięci, poprzez pokazywanie przedmiotów, które ją stymulują, otwiera specyficzne "okno modyfikacji", które pozwala edytować treść pamięci przed jej ponownym zapisem.

„Zanim wspomnienia zostaną na stałe zakodowane w naszej pamięci jest okres, kiedy są one poddawane zakłóceniom" - mówi Elizabeth Phelps z New York University.

Wcześniejsze badania wskazują, że różnego rodzaju środki są w stanie zablokować wspomnienia złego typu, jednak mają one działanie tymczasowe. Okno modyfikacji  jest zazwyczaj „otwarte" pomiędzy 10 minutami od chwili ekspozycji obiektu, do 6 godzin później, kiedy w mózgu zachodzi ponowny zapis wspomnień.

Naukowcy wykorzystali ten sposób w badaniach laboratoryjnych na ludziach.  Na początku stworzyli oni stresowe wspomnienie poprzez pokazaniu uczestnikowi badań niebieskiego kwadratu, po czym wywołali łagodny wstrząs. Po stworzeniu w umyśle człowieka złego wspomnienia, jedynie pokazanie mu niebieskiego kwadratu wywoływało strach, to właśnie kwadrat  kojarzył się badanemu ze złym wspomnieniem.

Po 10 minutach zespół naukowców rozpoczął proces zmiany pamięci. Przez dłuższy okres, uczestnikom badania pokazywany był niebieski kwadrat, tym razem nie towarzyszyły mu żaden wstrząs. Jak się okazało, uczestnicy badania, którym po 10 minutach zaczęto pokazywać kwadrat, przestali się bać. Jednak druga grupa, której obraz kwadratu zaczęto pokazywać, nie odczekawszy 10 minut, nadal odczuwali dyskomfort spowodowany stresowym wspomnieniem.

Eksperyment n tych samych osobach został powtórzony rok później. Grupa, która wcześniej wyzbyła się strachu spowodowanego wspomnieniem, nadal była od niego wolna.  Obserwowanie skóry osób, które rok wcześniej nie odczekały 10-cio minutowego czasu, wskazały, że obraz niebieskiego kwadratu, nadal powoduje strach.

Phelps twierdzi, że w badaniu tym, bardzo ważną rolę odgrywa okno czasowe (modyfikacji).

To jak widzimy świat, spowodowane jest tym, że zarejestrowaliśmy to w odpowiednim czasie.  Modyfikacja naszej pamięci jest możliwa, jeżeli w odpowiednim czasie, nasze stare wspomnienia zastąpimy nowymi.

Nasza pamięć przywołuje nie oryginalne wydarzenie, ale wciąż odtwarza na nowo jego obraz, za każdym razem nieznacznie go modyfikując - wyjaśnia dr Elizabeth Phelps.

 
Jak twierdzi Elizabeth Phelps, są to pierwsze tego typu badania przeprowadzone na ludziach i nie mogą one być bezpośrednio stosowane na ludziach z ciężkimi stanami stresowymi, jak  lęki pourazowe.

„Badania przez nas przeprowadzone odnoszą się do lekkiego rodzaju wstrząsów, nie zaś do silnego rodzaju lęków czy fobii, które są bardziej skomplikowane" - mówi Phelps. Jednak wyniki przeprowadzonych już badań są dobrą podstawą do prowadzenia kolejnych, które mogą dać odpowiedź, w jaki sposób pomóc ludziom z silnymi stanami lękowymi.

Badania finansowane są przez National Institutes of Health's, National Institute of Mental Health.

 

c9fb28c81ba42af21acce20fc12d5c29.gif Więcej artukułów poświęconych ludzkiemu umysłowi na stronie:
Otwarty Umysł

 

Źródło: http://news.yahoo.com