Mnogość liczb domkniętych przedziałów liczbowych. (< ; >) Wzór.

Elementem zbiorów rozłącznych jest funkcja równoliczna, f: (~) ciąg liczbowy jedności, a clj cyfra liczby Dlatego mnogość liczb obliczamy dla elementu podzbioru właściwego.

Elementem zbiorów rozłącznych jest funkcja równoliczna, f: (~) ciąg liczbowy jedności, a clj cyfra liczby Dlatego mnogość liczb obliczamy dla elementu podzbioru właściwego.

 

 

Prędkość rozszerzania się zbiorów rozłącznych (<{A} Ç {B}>)  = Æ

układu trójkowego, przedziałów liczbowych  (< ; >) w przeliczeniu na element podzbioru właściwego.

Każdy z 280 ciągów liczbowy jedności zapisany w trzech <a, b, c> lub uporządkowanych trzech par liczb w trzech trójkach < a ( b, c )> Î do   (<{A} Ç {B}>)  = Æ   

Założenie 1 : Definicja : Liczb zapisanych na układach liniowych. Układ trójkowy to trzy liczby po trzy cyfry.

Jeżeli w układzie trójkowym, ciągu liczbowego jedności występuje w liczbie cyfra, która należy do dwóch układów ; liniowego, przeciwstawnego i przekątnych tabeli obliczeniowej. A pozostałe liczby ciągów liczbowych jedności zachowują układy liniowe o przeciwstawnych wartościach. To układ trójkowy liczb ciągów liczbowych jedności należących do funkcji równolicznej będzie, funkcją liniową układu trójkowego. Każda liczba układu trójkowego, zapisana na przekątnych to stała wartość tabeli.

Układ liniowy jest zapisem graficznym, liczb układu trójkowego należących do ciągu liczbowego jedności podzbioru właściwego. Liczb permutacji i kombinacji naniesionych na zapis graficzny w tabelach bloków obliczeniowych.

[ ( 6 * 6) * 6 ] * 6 = 1 296       

Układ liniowy umownie to : odcinki ||  przekątne X  romb <>

Założenie 2 ; Definicja : Liczb zapisanych na układach liniowych. 

Jeżeli w układzie trójkowym, ciągu liczbowego jedności występują po dwie pary liczb, dwie uporządkowane pary liczb w trójkach które należą do dwóch układów ; liniowego i przeciwstawnego i przekątnych tabeli obliczeniowej. A trzecia liczba ciągu liczbowego jedności składa się, z dwóch par liczb kombinacji uporządkowanej pary w trójce ( x ( y, z )) dla tej samej liczby i występuje w dwóch kwadratach tabeli, zachowują układy liniowe o przeciwstawnych wartościach. To układ trójkowy liczb ciągów liczbowych jedności należących do funkcji równolicznej będzie, funkcją liniową układu trójkowego. Każda z trzech liczb układu trójkowego ( uporządkowane pary w dwóch trójkach ) zapisane na przekątnych i odcinkach, będą stałą wartością tabel bloku obliczeniowego.

 

Źródło: http://www.eioba.pl/files/user3793/predko_rozszerzania_si_zbior_w_roz_cznych.doc