Minister skarbu zapowiedział sprzedaż PKO BP, PZU i PGE?

Rządząca koalicja PO-PSL sprawnie wyprzedała , do dzisiaj, majątek narodowy za 58 mld zł. Dlaczego? Jakie są korzyści z prywatyzacji w Polsce? Zadłużenie wzrosło.

 

193810599e5191f3133c5534148a8aaa.jpg

Ze sprzedaży rządząca koalicja zamierza dokapitalizować program „Inwestycje Polskie”,i przeznaczyć r#wnieü na ratowanie górnictwa,

Wyprzedano blisko 70 proc. majątku narodowego, z bankami na czele, zadłużając jednocześnie Polskę na gigantyczne kwoty: dług publiczny przekroczył już bilion złotych, a dług zagraniczny sięga 380 mld dol. – przekazuje  główny ekonomista SKOK-ów Janusz Szewczak. Teraz rządzący chcą pozbyć się resztek państwowych udziałów w PKO BP – 31 proc., w PZU – 35 proc. i w PGE – 58 proc. – Jak je sprzedadzą, pozostaną nam już tylko ziemia, lasy, Poczta Polska i kolej – dodaje ekspert.Czy ma rację?

Zastępca Ministra,Pan Wojciech Kowalczyk:

Przy ewentualnych transakcjach będziemy brali pod uwagę sytuację makroekonomiczną, interes skarbu państwa i pozostałych akcjonariuszy-

Na koniec. Który premier "sprzedał" najwięcej ?

"Oto kto i ile sprzedał:: Rząd Mazowieckiego UW (PO) od 12.09.1989 r. rządził 16 m-cy, Przygotował ustawę o restrukturyzacji i prywatyzacji. Rząd Bieleckiego KLD ( dziś PO ) od 12.01.1991 rządził 11 m-cy i 11dni - Sprzedał 1208 zakładów. Rząd Olszewskiego ROP od 23.12.1991 rządził 6 miesięcy i 18 dni - Sprzedał 1 zakład - Zatrzymał prywatyzacje. Rząd Suchockiej UD od 11.07.1993 rządził 15 m-cy i 14 dni - Sprzedał obcym 21 zakładów. Rząd Pawlaka PSL od 26.10.1993 r. rządził 16 m-cy i 12 dni - Sprzedał 2269 zakładów. Rząd Oleksego SLD od 7.03.1995r. rządził 14 miesięcy - Sprzedał 598 zakładów. Rząd Cimoszewicza SLD 7II.96 rządził 20 m-cy,18 dni - Sprzedał 992 zakładów. Rząd Buzka AWS ( dziś PO )od 31.X.1997 rządził 47 m-cy 19 dni - Sprzedał 1311 zakładów. Rząd Milera SLD od 19X.2001r. rządził 30 m-cy 15 dni - Sprzedał 548 zakładów. Rząd Belki SLD od 2 V 2004 r. rządził 17 m-cy 29 dni - Sprzedał obcym 477 zakładów. Rząd Marcinkiewicza PIS od 31 X 2005 r. rządził 8 m-cy 15 dni - Sprzedał 271 zakładów. Rząd Kaczyńskiego PIS od 14 .07.2006 rządził 15 m-cy 24 dni - Sprzedał 18 zakładów. Rząd Tuska PO rządzi od 7.XI.2007 r. - Sprzedał 724 zakłady tylko do 31.12.2010 r. I na koniec ciekawostka : 2008 - 2012 r. - 672,56 mld zł - łączna suma zwiększenia zadłużenia podczas rządów (PO + PSL - premier Donald T. ) czyli o 56,05 %" cekwaski, forum.pl

Zadłużenie Polski w latach 1990 – 2015

1990 - 53,17 mld zł ( Solidarność + ZSL+PZPR – premier Mazowiecki )
1991- 65,84 mld zł ( rząd koalicyjny Solidarnościowy – premier Bielecki )
1992- 97,94 mld zł ( rząd koalicyjny Solidarnościowy premier Olszewski/Suchocka )
1993 - 133,94 mld zł ( rząd koalicyjny Solidarnościowy – premier Suchocka ),
1994 – 152,21 mld zł. ( SLD+PSL premier Pawlak ),
1995 – 167,21 mld zł ( SLD+PSL premier Oleksy ),
1996- 189,05 mld zł ( SLD+PSL premier Cimoszewicz ,
1997- 221.65 mld zł ( SLD+PSL premier Cimoszewicz ),
1998- 237,40 mld zł ( AWS + UW premier Buzek ),
1999 – 278,21 mld zł ( AWS + UW premier Buzek ),
2000 – 288,33 mld zł ( AWS + UW do 05.2000 premier Buzek )
2001 – 314,67 mld zł ( AWS – premier Buzek ),
2002 – 352,58 mld zł ( SLD + UP – premier Miller),
2003- 408,58 mld zł ( SLD+ UP premier Miller ),
2004 – 440,54 mld zł ( SLD+ UP premier Miller/Belka )
2005 – 477,08 mld zł. ( SLD+ UP do X.05 premier Belka, od XI premier Marcinkiewicz ),
2006 – 506,26 mld zł ( PiS + Samoobrona+ LPR – premier Marcinkiewicz/Kaczyński ),
2007 – 527,44 mld zł ( PiS – premier Kaczyński ),
2008 – 2015 - 3,2 biliona zł ( PO+ PSL premier Tusk, Kopacz

 

Licencja: Domena publiczna