Miłość i jeszcze więcej:Owoce Prawdziwej Miłości

W świecie duchowym rolę powietrza pełni miłość. Miłość jest esencją życia. W świecie tym nie oddychasz tylko nozdrzami, ale też wszystkimi komórkami

 

ŻYCIE WYPEŁNIONE MIŁOŚCIĄ

Co odkryli naukowcy idąc za wskazówkami wielebnego Moon'a

 

Czy kiedykolwiek próbowałeś stanąć przed skanerem kwantowym? Pokazuje on stan twojego organizmu w każdym szczególe, analizuje poziom minerałów, witamin, ujawnia jak funkcjonuje każdy z organów. Zdjęcie twojej aury ujawnia twój typ emocjonalny, jak odnosisz się do ludzi, jakie masz ambicje finansowe, jest w stanie dostarczyć mnóstwo informacji o tobie ... Otrzymujesz to wszystko skanując swój rezonans magnetyczny przez zaledwie 1-2 min.

 

Wielebny. Sun Myung Moon mówił: 

"Badania nad poziomem wibracji umożliwią kontakt ze światem duchowym ... zostanie odkryty świat nowych wymiarów.. nieznany świat duchowy może być wtedy poznany rozumowo".  wskazówki wielebnego Moon'a

Odkrycia rzucają nowe światło nawet na zasady odnowy. Większość chrześcijan nie potrafi wyjaśnić co to znaczy, że Jezus był bez grzechu pierworodnego.  Jak wyjaśnia Keshe:, "pozycja dszy (w świecie duchowym) determinowana jest przez pole grawitacyjno-magnetyczne, którego siła tworzy się w okresie życia (na Ziemi)".  Spójrz na wykres Rezonansu Serca, a sam się przekonasz.

 

Niewiele osób zastanawiało się kiedykolwiek co by się działo, gdyby nie było Upadku. Wykres rezonansu pokazuje to bardzo klarownie. Gdyby Adam i Ewa poszli drogą wzrostu rezonansu swojego serca jeszcze odrobinę, Upadek nigdy by nie miał miejsca. Zamiast tego Adam i Ewa stworzyliby Kulturę Serca, społeczeństwo rodzinne i świat miłości, radości i pokoju osiągając poziom rezonansu Serca 500 Hz, dokładnie jak wyjaśnia to Zasada.

Gdyby nie Upadek, miejscem, do którego udawaliby się Jedyny Syn Boga i Jedyna Córka Boga po utworzeniu Bożej rodziny i spędzeniu swego życia w Bożej miłości, byłoby niebo. Niebo jest miejscem do którego mogą wejść rodziny, nie osoby indywidualne." CSG str.648

Badania ujawniają zniszczenia, jakich dokonał Upadek. Jak mówi Keshe, "Czyniąc zło zużywasz mnóstwo energii ze swojego pola energetycznego i swoich zasobów siłowych, w efekcie masz mniej energii aby dawać. Jako dusza jesteś zatem umieszczany na bardzo niskim poziomie energetycznym, co oznacza, że stajesz się ciężarem dla innych dusz, które muszą podnosić cię do swojego wyższego poziomu". Dlatego studiowanie tematyki wibracji pokazuje w jaki sposób działają duchy, które utknęły energetycznie w twoim ciele, ze wskazaniem wszystkich zasad i praw z tym związanych.

"Kiedy dusza opuszcza ciało człowieka powinna być napełniona najwyższym ilorazem siły, aby nie stała się ciężarem dla innych dusz, które musiałyby ją podnosić na wyższy poziom, ale aby sama stała się źródłem siły dla innych. Nie stajesz się ciężarem, stajesz się źródłem. Piekło będzie brzemieniem, jeśli tak jesteś nakierunkowany. Dochodzimy do punktu, w którym człowiek nie robi nic oprócz dawania, ponieważ im jaśniejsze jest światło, tym mocniej może świecić, głębiej może wnikać i więcej dosięgnąć. Aby mocniej świecić trzeba więcej dawać".  Keshe

To nadzwyczajne! Możemy teraz obserwować cały proces powracającego zmartwychwstania zeskanowany w ciele. Dlatego Keshe mówi, "Piekło to bycie brzemieniem"; osoba, która źle postępowała staje się brzemieniem dla swoich potomków. Jego rezonans ściąga ich w dół. Mam nadzieję, że uważnie przeczytasz ten artykuł i sam przekonasz się jak wiele możemy zyskać na dogłębnym poznaniu wibracji, o których mówił wielebny Moon.

 

Wibracyjny wszechświat miłości

"W świecie duchowym rolę powietrza pełni miłość. Miłość jest esencją życia. W świecie tym nie oddychasz tylko nozdrzami, ale też szczytem swojej głowy i wszystkimi komórkami".  CSG str.409

Każdy człowiek ma wokół siebie otaczającą go energię o określonym poziomie wibracji (Aura). Energia ta to złożone pole informacji o twoich komórkach (powiązane z twoimi przodkami), jak wyjaśnia wielebny Moon. Każde dziecko w rodzinie przejmuje pamięć komórkową pewnej części, jaką niesie ze sobą rodowód. Dlatego każdy przyjmuje inną pozycję i inny charakter (K/A na potrzeby odnowy). Dlatego posiadanie więcej dzieci nie tylko rozwija w większym stopniu twoje rodzicielskie serce, ale również daje większą szansę na odnowienie rodowodu. Twój rodowód jest wyrażony w każdej komórce twojego ciała, stąd też twój umysł jest jak mikrokosmos twojego rodowodu.

"Umysł jest niewidoczny.. jednak istnieje. Czy istnieje on w głowie czy w sercu? Umysł istnieje wskroś twojego ciała, w każdej komórce jest obecny. " CSG str.1

 

Nauka Odkryła  Punkt Podziału Między Dobrem i Złem

 

Analogicznie jak Boska Zasada, Keshe wyjaśnia różnicę w poziomie duchowym jaki reprezentują różni ludzie, który może być zmierzony bazując na rodzaju światła, jaki emitują. Może to być małe światełko niczym płomień świecy lub potężne światło dosięgające do milionów ludzi. Im mniej duch daje tym mniejsze emituje światło, tym mniej widzi i orientuje się w tym co się dokoła niego dzieje. Stąd też mierząc wibracje pola generowanego przez nasze serca naukowcy wyznaczyli punkt podziału między dobrem i złem.

"Naukowcy odkryli, że rezonans z zakresu 250 do 400 Hz to rezonans gwarantujący dostarczanie człowiekowi Elementy Witalne konieczne do wzrostu. Każdy rezonans poniżej tej wartości jest szkodliwy na twojego ducha działa niczym trucizna."

W tym sensie można powiedzieć, że nauka określa poziom serca na którym oddzielamy się od Szatana. Ale jeszcze bardziej zadziwiające jest to, że rezonans powyżej i poniżej tego punktu ma inną amplitudę. Wartość odzwierciedlająca radość powyżej punktu Zero (250 Hz), jest najwyższym punktem. Jednak poniżej punktu Zero jest dokładnie odwrotnie, radość jest wyznaczona przez punkt najniższy.

 

Oznacza to, że gdy tylko ludzie znajdą się poniżej tego punktu Zero, znajdują przyjemność w czynieniu zła " i aby wzrastać muszą świadomie działać przeciwko swoim własnym pragnieniom. Jednak będąc

 powyżej punktu Zero odczuwasz radość z czynienia dobra, stąd też wzrastanie jest dla ciebie naturalnym wyborem.  Jednakże, jeśli rezonans otoczenia w którym przebywa dana osoba będzie niski (poniżej punktu Zero), wtedy będzie ona odbierana przez to otoczenie jako wróg.  Tylko ci, których rezonans będzie oscylował powyżej granicy punktu Zero będą przyciągani do takiej osoby.

 

Zasługi Wieku Uwidocznione w Rezonansie

 

Studiowanie zagadnień wibracji dostarcza również klarownego wyjaśnienia dotyczącego Zasług Wieku. Kiedy rezonans narodu jest wysoki, wszyscy jego mieszkańcy naturalnie doświadczają korzyści, ponieważ znajdują się w tym samym kontinuum wibracji. Jeśli ktoś jest na zbyt niskim poziomie wibracji w sposób naturalny wydziela się i formuje opozycyjną grupę. Te same reguły zachodzą na poziomie światowym.

"Miary pokazują, że wraz z Olimpiadą w 1988, ludzkość wskoczyła z poziomu serca 190 Hz. na poziom serca 210 Hz." 

Poniżej przedstawiam odkrycia dotyczące wibracji i systematyzuję je według nauki jaką podaje Zasada.

 

506c2a2d3916797ad35d59d33699c3fe.png

Badając osoby wysoko rozwinięte duchowo naukowcy stworzyli wykres, który pokazuje:

  • rezonans każdego poziomu rozwoju (Kształtowanie, Wzrost, Spełnienie)
  • rozwój Intelektu, Emocji, Woli jako jednego i tego samego elementu odzwierciedlonego w rezonansie (jak wyjaśnia to wielebny Moon)
  • że to nie Bóg, ale poziom naszego serca determinuje nasze miejsce w świecie duchowym
  • jak złe duchy mogą wpływać na ludzi
  • dojrzewanie osoby fizycznej do świetlistej osoby duchowej
  • dlaczego będąc w zakresie niskiego rezonansu nie czujemy obecności Boga i jak zrozumienie prawdy ma przełożenie na rezonans
  • jak i kiedy oddzielamy się od Szatana
  • jak i kiedy zaczynamy dominować nad Szatanem

 

Oddzielenie od Szatana(100 - 250 Hz)


Jak zauważysz badania wskazują, że po Upadku nasze serca wibracyjnie ściągają nas w dół. W rezultacie duchowe wzrastanie stało się bardzo trudne. Badania te pokazują, że zanim ktokolwiek spróbuje posiąść elementy witalne, które umożliwią mu wzrost, najpierw musi on oddzielić się od Szatana., przechodząc przez punkt Zero.


Aby uwolnić się od ataków Szatana, człowiek nie może mieć wibracji przyciągających duchy niskiego poziomu. Ale to oznacza, że wszyscy przodkowie połączeni z nim linią krwi również muszą zostać uwolnieni.

"Gdzie jest świat duchowy? Jest w twoim ciele. Dlatego poruszasz się mając na swoich barkach świat duchowy- nie da się od niego uciec.  

Ludzkie ciało składa się z prawie stu trylionów komórek. Nasi przodkowie umarli i poszli do świata duchowego, ale w naszym ciele znajdują się przekazane nam komórki, które niosą ze sobą ich miłość. Przekazywane są komórki życia-połączone za sprawą linii krwi.  

.. świat szatański powstał, ponieważ świat duchowy obrócił się przeciwko woli Boga, dlatego świat ten może zostać odnowiony tylko wtedy, gdy świat duchowy przyjmie Bożą wolę." Sun Myung Moon, CSG

 

Badania naukowe, przeprowadzone według dokładnych instrukcji Ojca Moon'a, pokazują, że człowiek znajduje się pod wpływem złych duchów, kiedy Rezonans jego Serca spada poniżej 250 Hz. Rezonans pomiędzy 100 a 250 odpowiada poziomowi wzrostu dla Etapu Kształtowania, który kooperuje ze światem duchowym średniego poziomu, a co za tym idzie jest bardzo podatny na wpływy zła.

 

Ten rezonans reprezentuje "emocje". Ludzie znajdujący się na niskim poziomie duchowym mają większe tendencje do ulegania negatywnym emocjom, będąc na wyższym poziomie, potrafią reagować na sytuacje z miłością. Widać więc, że dojrzała (udoskonalona) osoba nie da się ponieść negatywnym emocjom (spokojnie wytrwa) nawet wtedy, gdy trafi do piekła (znajdzie się w najtrudniejszej z możliwych sytuacji) Dlatego Ojciec Moon mówił o tym. Ludzie podatni na emocje są niedojrzali (dziecko-etap kształtowania w rozwoju).Piekło składa się z takich ludzi. Teraz wiadomo dlaczego tak jest: są oni jak obiekty znajdujące się pod kontrolą niskiego świata duchowego. Jeśli dobra osoba przechodzi przez złe doświadczenia i zachowuje uczucia pełne urazów, wtedy ona również jest ściągana w stronę Piekła.

Skoro "grzech" jest "utworzeniem wspólnej bazy z Szatanem" to emocje w rezonansie poniżej 100 automatycznie wchodzisz w kontakt z Piekłem. (Sfera poza działaniem Zasad - poniżej Etapu Kształtowania).  Tak więc tym jest grzech! I ściąga cię wibracyjnie w dół; Strach (100 Hz)- prowadzi w dół do Wątpliwości (75 Hz) i Zbolałego serca (20 Hz), co w efekcie może uczynić się osobą bardzo negatywną, zbuntowaną i pełną urazów.

 

W tym negatywnym świecie niskiego rezonansu jedynym sposobem komunikacji jest  rozsiewanie plotek i szerzenie intryg. Pamiętaj, w rezonansie poniżej 200 ludzie wykorzystywani są do nakręcania koniunktury w świecie zła. Oznacza to, że odczuwają "radość" kiedy czynią zło.

 

Dzisiejszy Humanizm (200 - 220 Hz)

 

Badania pokazują, że wraz z Olimpiadą, która odbyła się w 1988 roku, ludzkość z poziomu 190 Hz podskoczyła do poziomu 210 Hz. W okolicach 200 Hz, ludzie zaczynają odczuwać silne poczucie Empatii, ponieważ zbliżają się do linii granicznej nowego etapu swojego duchowego rozwoju, Etapu Wzrastania. Na tym poziomie jednak wciąż pozostają pod zwiększonym wpływem umysłu fizycznego i nie rozumieją norm wertykalnych. Z tego powodu sympatyzują głównie z umysłem fizycznym innych osób, co zaspokaja pragnienia ich upadłej natury, jednocześnie twardo stając w opozycji do swojego umysłu duchowego. Tak spotykają się z Humanizmem, który dzisiaj jest powszechnie propagowany. Humanizm jest wynikiem Empatii, z której wyłączone są Wartości Wertykalne, w którym następuje odwrócenie kierunku Podmiot-Obiekt na wszystkich poziomach. (Ciało/Umysł, Maż/Żona, Rodzice/Dzieci, itp). Różne poziomy rezonansu to jednak tylko reprezentacja innego poziomu rozwoju, na którym dana osoba się aktualnie znajduje. Tak jak w przypadku dzieci, które nie rozwinęły jeszcze dostatecznego zrozumienia norm moralnych, dlatego Rodzic wciąż musi być w pobliżu.

 

Jednakże, kiedy ludzkość przekroczy poziom rezonansu 300 Hz, wtedy poczucie absolutnej prawdy i wartości uniwersalnych będzie się rozwijać i ludzie odczują naturalną chęć do poznawania Zasady. Niezwykłą cecha tego procesu jest to, że skoro tylko ludzie przekroczą poziom 300, Zadziwiającą cechą tego procesu jest to, że skoro tylko ludzie przekroczą poziom 300, sami pragną się uczyć i wcielać tę naukę w życie, co automatycznie sprawia, że następuje szybki wzrost rozwoju do poziomu 400, 500, 600 i wyżej.

 

Naukowcy prowadzący badania zaobserwowali, że w każdej sytuacji podejmujemy wybór czy reagujemy powodowani miłością (dla dobra innych), czy reagujemy powodowani strachem (dla obrony siebie). W tym miejscu prowadzi linia graniczna dzieląca dobro od zła. Na poziomie rezonansu Miłości (500 Hz), ludzkość wkroczy w Etap Spełnienia. Jest to etap, do którego ludzkość może wejść teraz za sprawą rozprzestrzeniania się idei Międzynarodowego Małżeńskiego Błogosławieństwa i Kultury Serca. (Zobacz, Spiritual Heart). Najpierw wyłonią się społeczności, potem narody, a wkrótce cały świat przejdzie transformację. Na tym poziomie zły świat duchowy nie ma wspólnej bazy do działania, zatem takie społeczności będą znajdowały się pod ochroną Boga.

 

Życie w Miłości i Powyżej(500 - 700 Hz )

"Uczyń siebie kamertonem, który odbiera i wibruje na poziomie częstotliwości Boga. Rozbrzmiewaj i wypełniaj się Bożą bezinteresownością." - Ojciec Moon On Spiritual Help

Zawsze powinniśmy żyć na poziomie miłości i wyżej. Powinniśmy znajdować się na poziomie rezonansu, w którym możemy mieć wspólną bazę z Bogiem. Przebywanie w rezonansie poziomu 500 automatycznie stawia nas w sferze ochrony wysokiego świata duchowego. Jednak średni rezonans ludzkości jest obecnie mierzony na poziomie 210 Hz. Jak zatem możemy wzrosnąć do sfery serca? (500 i wyżej)?

"Nasza osoba duchowa wzrasta dzięki wzajemnej wymianie zachodzącej między "czynnikiem życia" (dodatni) pochodzącym od Boga i "czynnikiem witalnym" ujemny), pochodzącymi od własnej osoby fizycznej. Osoba duchowa... przesyła w odpowiedzi pewne elementy, które nazywamy "duchowym czynnikiem życia." BZ

1. CZYNNIKI WITALNE(250 - 400 Hz)

 

Skoro tylko ludzie przekroczą poziom rezonansu 250 są podciągani wibracyjnie w górę. Na poziomie rezonansu 300 Hz przejawiają Wolę do wysłuchania Prawdy, na poziomie 350 Hz-tę prawdę Akceptują całym swoim sercem i zaczynają ja wcielać w życie. NA tym poziomie nagle okazuje się niezwykle łatwe zrozumienie i działanie w sferze prawdy i obserwowanie rezultatów.

"Gdy w codziennym życiu osoba fizyczna czyni dobrze wówczas jej umysł odczuwa radość, gdy dopuszcza się złą-jej umysł się smuci. Można to wyjaśnić w ten sposób, że naszej osobie duchowej dostarczane są dobre lub złe czynniki witalne." BZ

Dlatego też zakres od 250 do 400 jest rezonansem, w którym otrzymujemy Czynniki Witalne, konieczne do wzrostu. Każdy rezonans poniżej tego zakresu jest toksyczny dla ducha, gromadzi się w postaci uwięzionych emocji (blokady-destrukcyjna energia powodująca choroby, toksyczne relacje, wypadki)

 

2. CZYNNIKI ŻYCIA (400 - 500 Hz)

 

Rezonans 400 jest rezonansem Rozumienia-Prawdy. Na tym poziomie twój umysł funkcjonuje swobodnie, czujesz w sposób bezpośredni co jest dobre, a co jest złe; co jest prawdą a co fałszem. Pamiętaj, Zasady mówią, że ten stan jest naszym Stanem Naturalnym, odczuwać Prawdę Boga swobodnie, bez wysiłku. Tak więc zakres 400 do 500 Hz to rezonans, w którym Czynniki Życia stają się aktywne.

"Kiedy umysł fizyczny jest posłuszny umysłowi duchowemu, a osoba fizyczna postępuje zgodnie z dobrym celem umysłu duchowego, wówczas osoba fizyczna otrzymując duchowe czynniki życia od osoby duchowej jest zdrowa. Równocześnie dostarcza osobie duchowej dobrych czynników witalnych, umożliwiających jej prawidłowy wzrost w kierunku dobra." BZ

3. DUCHOWY CZYNNIK ŻYCIA (550 - 600 Hz)

 

Jak wspaniale, że dzisiejsza nauka kwantowa może zmierzyć te zasady i dokładnie pokazać jak funkcjonują. Boska Zasada wyjaśnia, że czyniąc dobro, duch oddaje ciału czynniki duchowego wzrostu. Zatem człowiek może doświadczać Radości i Uzdrowienia (550 Hz).

 

 

Widzisz co pokazują naukowe badania: Prawda (400) prowadzi do Miłości (500), która przynosi Radość (550) i Pokój (600 Hz). W tym rezonansie człowiek znajduje się na Etapie Spełnienia; jest to etap, na którym bez trudu buduje się kochającą rodzinę i miłość tę przekłada się na cały ród, społeczność, naród i świat. W rezonansie poziomu 600 Hz, przebaczane są urazy, możliwe staje się zaprowadzenie pokoju wśród religii, między rasami i narodami. Bóg włożył wiele wysiłku, aby świat ujrzał takiego zwycięskiego człowieka Czyniącego Pokój.

 

Możemy teraz zrozumieć, dlaczego proces odnowy polegał na wyniesieniu ludzkości do poziomu etapu spełnienia. Czasy Starego Testamentu to Etap Kształtowania (100-250 Hz); Czasy Nowego Testamentu wyniosły ludzkość do poziomu Etapu Wzrostu (250-400 Hz); Czas Spełnionego Testamentu otwiera Etap Spełnienia (500 Hz i wyżej).

 

Zrost jednak jest stopniowy i staje się łatwy dopiero po osiągnięciu poziomu rezonansu przekraczającego wartość 250 Hz. Ludzkość dzieli się na tych, którzy wybierają miłość i wzrastają powyżej tego poziomu, i na tych, którzy wciąż nie chcą porzucić starych prowadzących donikąd dróg. Tych, którzy akceptują Prawdziwych Rodziców i tych, którzy zaprzeczają im. W całym świecie duchowym rozgrywa się obecnie walka na tym polu.