JustPaste.it

Medycyna informacyjna - co to takiego?

Medycyna informacyjna – co to takiego?

 

 

Doszliśmy już do tego, że życie ma konstrukcję elektromagnetyczną, jest układem elektronicznym.W takim razie można układ ten „odżywiać” bezpośrednio elektronami. Zamiast krwi można przetoczyć życiodajne elektrony prosto z technicznego urządzenia spełniającego rolę dawcy. Dzisiaj dostarczamy je (celem naprawy organizmu) w postaci leków (które pomagają na jedno, a na inne szkodzą).

 

 

ELEKTROMAGNETYCZNE  LUB  ELEKTRONICZNE ODŻYWIANIE 

 

 

TO  ODWIECZNY PROCES  BIOLOGICZNY. 

                                                                                   W. Sedlak 

 

Jest już dzisiaj dyskutowana sprawa wmontowywania mikroukładów elektronicznych - chipów, regulujących funkcje organizmu. W przyszłości stanie się to z pewnością udziałem  fizykalnej lub bioelektronicznej.

 

Ponieważ pola magnetyczne niskich natężeń działają bardziej informacyjnie, niż energetycznie, więc przypuszczalnie możliwe będą również „przeszczepy informacyjne” (W. Sedlak).  Dotyczy to zwłaszcza włączenia tkanek guzów nowotworowych w normalną pracę organizmu, z którego nowotwór wyłączył się dając anarchiczne, niesterowne podziały komórkowe. Z punktu widzenia biochemii guz nowotworowy jest odmłodzoną tkanką (o paradoksie!), podlegającą jednak ogólnym zasadom funkcjonowania organizmu. Być może wpływ nadanej informacji elektromagnetycznej mógłby spowodować włączenie tej zwyrodniałej tkanki do ogólnego odmłodzenia organizmu i jego samonaprawy (W. Sedlak).

 

„Przeszczepy informacyjne” są jednym z przykładów zastosowań tzw. medycyny informacyjnej, której istotą jest podawanie rozregulowanemu organizmowi informacji, jak ma prawidłowo funkcjonować. Do tego zagadnienie będziemy jeszcze kilkakrotnie wracali.Chodzi więc o to, by spowodować „samodostrojenie się” organizmu do wzorcowych częstotliwości odpowiadających stanowi zdrowia i pełnej sprawności.

 Innym tego typu przykładem są esencje energetyczne odkryte przez angielskiego lekarza dr Edwarda Bacha i przez niemieckiego botanika Andreasa Korte, twórcę współczesnej terapii esencjami energetycznymi. Działają one poprzez informację w nich zawartą.Podobnym przykładem są  leki homeopatyczne, które nie zawierają praktycznie ani jednej cząsteczki substancji czynnej (leczniczej), a przenoszą jedynie informację o tej substancji zawartą w pamięci wody (o molekularnej pamięci wody piszę w opracowaniu „Czysta woda zdrowia doda”). Działają więc poprzez zawartą w nich informację.Leki homeopatyczne, o ogromnym rozcieńczeniu, służą przekazywaniu informacji (jak już mówiliśmy). Nie są więc nośnikiem konkretnej substancji. Dla homeopaty lek jest tym bardziej skuteczny, im bardziej rozcieńczony. Dla farmaceuty zaś lek jest silniejszy, im jego stężenie jest wyższe. Preparaty homeopatyczne o wysokich potencjałach przekazują więc cechy pierwotnej substancji, a nie ją samą wraz ze składem chemicznym i fizycznym.

 

Warto tu podać kilka informacji na temat homeopatii, ponieważ wiąże się to silnie z naszą tematyką. Leczenie homeopatyczne opracował lekarz z Meissen (Miśnia) w Niemczech – Samuel Fryderyk Christian Hahnemann (1755-1843). Przyjął on jako zasadę, że „podobne leczy podobne”. Twierdził, że każda choroba jest pochodną zaburzeń energetycznych i centralnego sterowania. Dzisiaj powiedzielibyśmy – zaburzeń energii życiowej i biopola. Ciekawe, że tak samo twierdziła od tysiącleci medycyna chińska i tybetańska. Dziś coraz więcej światłych lekarzy twierdzi to samo. Taka idea przypomina współczesny model bioelektroniczny człowieka i jego funkcjonowania opracowany przez prof. W. Sedlaka.W 1776 r. uznano Hahnemanna za wariata (a jakże!) zgodnie ze stanem ówczesnej wiedzy i możliwości mentalnych współczesnych mu adwersarzy. Historia zna mnóstwo takich przypadków.

 

Dzisiejsi fizycy kwantowi, lekarze homeopaci, bioenergoterapeuci bez trudności potrafią wyjaśnić, na czym rzecz polega i dlaczego Hahnemann miał rację.Porównując leki homeopatyczne i metody medycyny informacyjnej z typowymi farmaceutykami można powiedzieć tak: środki medycyny informacyjnej podają instrukcję samouzdrawiania „szeptem”, delikatnie, subtelnie,  typowy zaś lek – „wrzeszczy” tak bardzo, że później trzeba niekiedy leczyć nadwerężone bębenki uszu (i nie tylko bębenki ...).

 

Dlaczego aż tyle o tym mówimy ? Otóż dlatego, aby przez analogię łatwiej było zrozumieć i przyjąć, że magnetostymulacja (o której będzie mowa w dalszej części) podaje informacje do organizmu, niejako „podpowiada”, jak organizm ma powrócić do częstotliwości zdrowia. I teraz można już mówić o tzw. leczeniu kwantowym„quantum healing” (j.ang.), które stanowi nowe terapeutyczne podejście do problemu leczenia ludzi. Opiera się ono na założeniu, że na poziomie energetycznym, kwantowym, umysł i ciało człowieka wzajemnie przenikają się jako dwa poziomy energetyczne. Nastawienie i ukierunkowanie jednego poziomu wpływa na poziom drugi.  Przypomnijmy więc - leczenie powinno obejmować i ciało, i duszę, ponieważ... 

 

 

...WSZYSTKIE CHOROBY SĄ PSYCHOSOMATYCZNE.

 

 

Powinniśmy więc traktować zdrowie jako coś bardzo subtelnego - stan  dotyczacy nie tylko ciała.Przy pomocy specjalnych metod – wizualizacji, medytacji, dźwiękoterapii, chromoterapii (leczenie kolorami), aromoterapii i innych dokonuje się zmian na poziomie umysłu, by ta korekta spowodowała z kolei korektę na poziomie ciała. Zmiany poprzez podawanie informacji i ich wpływ na poziomie kwantowym, świadomościowym, mają odbywać się w sposób szczególnie subtelny.Właśnie tak działa bioenergoterapia. Przekazuje ona energię w postaci wibracji. Można je przełożyć na kolory i dźwięki.

 

 

 

WSZYSTKO JEST ENERGIĄ

 

WIBRACYJNO-INFORMACYJNĄ.

 

 

 

Nie jest więc dziełem przypadku, że powstała już nowa nauka – eniologia, tj. nauka o wymianie informacji drogą energetyczną. W jej rozumieniu proces uzdrawiania – to przekazywanie energii wibracyjno-informacyjnej poprzez rezonans energetyczny – od uzdrowiciela (healer’a) lub odpowiednio skonstruowanego urządzenia technicznego do uzdrawianego.

 

Rezonans energetyczny wymaga jednak częstotliwościowego dostrojenia się  do wzorca, pierwotnej matrycy – MATRYCY DOSKONAŁOŚCI (warto zastanowić się więc w tym kontekście nad słowami: „A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam (...) A Bóg wiedział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre [doskonałe – przyp. autora]». (Ks. Rodzaju, Biblia).

 

Życie - to skomplikowane procesy energetyczne obejmujące szerokie spektrum – zarówno ciało, psychikę, stany emocjonalne. To nie  tylko zespół reakcji chemicznych z udziałem katalizatorów - enzymów. Procesy chemiczne nie dokonują się w izolowanej od wpływów probówce. To nie tylko dyfuzja, osmoza, transport jonowy. Procesów życiowych nie można sprowadzić wyłącznie do przyjmowania byle jakich pokarmów, trawienia i wydalania.Nie jesteśmy więc poruszającym się i myślącym układem pokarmowym. Czy jedynymi naszymi zadaniami życiowymi jest produkowanie i konsumowanie? Nie jesteśmy przecież pańszczyźnianymi chłopami, kolonami na globalnej plantacji czy w globalnej fabryce, choć niektórzy robią wiele dla własnych korzyści, by do takiej roli nas sprowadzić.

        Życie dzieje się w środowisku białkowych półprzewodników - w świecie poruszających się ładunków elektrycznych, kwantowo generowanych fotonów, fononów i grawitonów poddawanych wpływom otoczenia.To prawda, że reakcje chemiczne produkują elementy naszego organizmu, ciągle go regenerują, zasilają energią uruchamianą chemicznie. Wszystko to jest jednak sterowane, koordynowane polami grawitacyjnymi w piezoelektrycznym organizmie, polami elektrycznymi, magnetycznymi oraz działaniami mechaniczno-akustycznymi.

 

 

NASZ PODRĘCZNY LEKSYKON POJĘĆ

1. KWANT - najmniejsza wielkość (porcja), o jaką może zmienić się dana wielkość fizyczna (np. energia, pęd) określonego układu; dla promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości ν kwant energii wynosi hν (h - stała Plancka).

2. FOTON -  kwant, inaczej porcja promieniowania elektromagnetycznego; nie   posiada ładunku elektrycznego, zalicza się go do cząstek elementarnych

3. FONON - kwant fali kwantowo-akustycznej powstającej w piezoelektrykach.  

4. GRAWITON - kwant fali (energii) grawitacyjnej; cząstka przenosząca siłę grawitacji, pełni w grawitacji kwantowej taką rolę, jak foton w oddziaływaniach elektromagnetycznych.

 

 

 

Szczególna jest jednak rola pól magnetycznych. Indukują one w elektrolitach organizmu zmienne napięcia wymuszające przyśpieszenie ruchu jonowego – tzw. oscylację jonów przy błonach komórkowych. Taki wpływ pola magnetycznego obejmuje obszar atomów – jąder, jonów, elektronów.Z kolei ruchy jonów powodują wytworzenie własnego pola elektromagnetycznego oddziałującego z polem zewnętrznym.Pola magnetyczne spełniają również rolę katalizatorów – nie biorą udziału w reakcjach komórkowych, a jedynie przyśpieszają je i w subtelny sposób modyfikują. Oddziałują na krew, hormony, enzymy, koenzymy, w skład których wchodzą pierwiastki paramagnetyczne i ferromagnetyczne, a także uruchamiają procesy fizjologiczne na poziomie komórkowym.

 

        O czymś jeszcze należy wspomnieć. To, o czym mówimy kojarzy się nam przede wszystkim z materią, jej przemianami. Dość łatwo już jest nawet przyjąć, że wszelkie procesy życiowe należy traktować jako bioelektroniczne.

Ale co ze świadomością?

 

 

Fragment książki z cyklu "Barwy Twojego Zdrowia" - "Biomagnetyzm: cudowna moc w życiu - Jak wykorzystać lecznicze właściwości pól magnetycznych?"

Autor: Janusz Dąbrowski

 

 

Inne artykuły dotyczące zagadnień biomagnetyzmu i magnetostymulacji (autor – J. Dąbrowski):

 

http://www.eioba.pl/a79155/artroza_choroba_zwyrodnieniowa_stawow

http://www.eioba.pl/a79063/dlaczego_pola_magnetyczne_spelniaja_role_lecznicza

http://www.eioba.pl/a79055/o_magnetostymulacji_endogennej_nitroglicerynie_i_dotlenieniu_organizmu

http://www.eioba.pl/a79054/pewne_novum_o_zatruciu_ciazowym

http://www.eioba.pl/a79283/ogolne_spektrum_zastosowan_magnetostymulacji

http://www.eioba.pl/a79050/jak_przeciwdzialac_bolom_plecow

http://www.eioba.pl/a79045/reumatyzm

http://www.eioba.pl/a79037/arterioskleroza_miazdzyca

http://www.eioba.pl/a78591/krew_nosnik_informacji_ektromagnetycznej

http://www.eioba.pl/a78368/o_swiatloterapii

http://www.eioba.pl/a78356/alergie_i_astma

http://www.eioba.pl/a78291/zaburzenia_pracy_organizmu_spowodowane_dzialaniem_pol_magnetycznych

http://www.eioba.pl/a78285/zdrowy_sen

http://www.eioba.pl/a78284/jak_usunac_bioenergetyczne_blokady_z_organizmu

http://www.eioba.pl/a78283/szkodliwe_skutki_promieniowania_elektromagnetycznego

http://www.eioba.pl/a78107/leczenie_magnesami_najstarsza_terapia_swiata

http://www.eioba.pl/a78106/ekosystem_elektromagnetyczny

 

http://www.eioba.pl/a78080/biopola_energetyczne

http://www.eioba.pl/a78077/wplyw_kosmosu_na_procesy_zyciowe

http://www.eioba.pl/a78075/czlowiek_istota_elektromagnetyczna