JustPaste.it

Medjugorie fałszywe objawienie

c27b9e11b5ab2ff0acd1b840012838eb.jpgDorota Rafalska w swojej książce "Medjugorie prawda czy fałsz" wydanej przez KUL w 2003 roku, a będącej analizą teologiczną zjawisk przeprowadzoną pod kierunkiem wykładowców KUL, jednoznacznie udowadnia że zjawiska w Medjugorie mają diabelską naturę.

Zakaz pielgrzymek do Medjugorie

Dwaj kolejni biskupi Mostaru i Konferencja Episkopatu Jugosławii na podstawie prac dwu kolejnych komisji (złożonych z duchownych, teologów i psychiatrów) zakazała pielgrzymek i wszelkich innych religijnych wyjazdów do Medjugorie, zakazała propagowania zjawisk i publikacji na ich temat, uznała że nie mam dowodów na nadprzyrodzony charakter zjawisk. Konferencja Episkopatu Bośni zakazała wizjonerom publicznie występować w kościołach. Watykan kilkukrotnie zabraniał organizowania pielgrzymek i wszelkich wyjazdów religijnych do Medjugorie. Zjawiska te są więc nieuznawane przez Kościół Katolicki. Niestety zarządzenia władz kościelnych są ignorowane. Nieposłuszni świeccy i duchowni darzoną zjawiska wielu kultem, pomimo że zjawa głosi bluźnierstwa i herezje. Szeroko zakrojona akcja propagowania zjawisk i pielgrzymki do Medjugorie są więc wyrazem nieposłuszeństwa wobec Kościoła.

Badanie prawdziwości objawień

Zwolennicy Medjugorie głoszą że Kościół nie ocenia objawień podczas ich trwania, nie jest jednak prawdą. Istnieje cała procedura oceniania. Jeżeli jakiś element wskazuje na zło w objawieniach to trzeba takie wizje odrzucić. Medjugorie jest typową diabelską karykaturą objawień Maryjnych (Garabandal, Oława), celem Szatana jest odwrócenie uwagi wiernych od prawdziwych objawień (Fatima) i zasianie w sercach wiernych herezji (co doskonale się udaje).

Dowody na demoniczność zjawy z Medjugorie

Wśród argumentów świadczącymi o diabelskiej naturze Medjugorie (niezgodności z praktyką prawdziwych objawień) można wymienić to że:

 • Zjawa głosi herezje sprzeczne z nauką Kościoła co świadczy że zjawiska te nie pochodzą od Boga.
 • Wizjonerzy grzeszyli przed objawieniami
 • Zjawa wybrała grzeszników
 • Wizjonerzy kłamali co do swych działań
 • Wizje miały miejsce nocą w różnych miejscach
 • Wizje trwają od 1981 przez wiele lat
 • Wizje mają miejsce wielokrotne w ciągu doby
 • Wizje maja miejsce na życzenie wizjonerów
 • Wizje nie są regularne
 • Przekazy zjawy są chaotyczne
 • Stopy zjawy (podającej się za Marie) są ukryte
 • Wygląd zjawy nie zgodny z katolicką symboliką maryjną
 • Zjawie towarzyszą amorki o demonicznym wyglądzie
 • Demoniczne amorki mają ukryte stopy
 • Amorki naśladują zjawę
 • Wizjonerzy mają fizyczny kontakt ze zjawą (całują się z nią, przytulają się do niej)
 • Zjawa nie jest zrównoważona emocjonalnie
 • Zjawa napawała lękiem wizjonerów
 • Wizjonerzy są uzależnieni od wizji
 • Zjawa zmusza wizjonerów do szaleńczego wysiłku
 • Zjawa groziła biskupowi miejsca
 • Franciszkanie z Medjugorie za wspieranie objawień są usunięci ze stanu kapłańskiego
 • Zjawa odwraca uwagę wiernych od Jezusa i kieruje ją na siebie
 • Zjawa neguje posiadanie przez Maryje łask (podczas gdy Kościół naucza że Maryja obdarzona łaskami)
 • Zjawa neguje moc wstawiennictwa Maryi i twierdzi że Maryja potrzebuje wsparcia ludzi (podczas gdy Kościół naucza że modlitwa Maryi jest w pełni skuteczna)
 • Zjawa głosi nową datę narodzin Maryi 5 sierpnia czyli nowy kalendarz liturgiczny (podczas gdy Maria urodziła się 8 września)
 • Zjawa głosi że Maryja sama wstąpiła do Nieba i tam zmarła (podczas gdy Kościół naucza że w Niebie się nie umiera a Maryje do Nieba wziął Bóg)
 • Zjawa kreuje Maryje na równą Jezusowi (podczas gdy Kościół naucza że Maria jest Matką Jezusa i pośredniczką między ludźmi a Bogiem)
 • Zjawa głosi, że rzekomo objawienia są ostatnie (podczas gdy Kościół naucza że to Kościół decyduje o prawdziwości objawień)
 • Zjawa kreuje Maryje na niezależną od Boga twierdząc, że sama wybrała Medjugorie (podczas gdy Kościół naucza że Bóg posyła Maryje)
 • Zjawa twierdzi, że nie chrześcijanie a mieszkańcy Medjugorie są ludem wybranym (podczas gdy Kościół naucza, że to chrześcijanie są narodem wybranym)
 • Zjawa wprowadza nowy sakrament specjalne błogosławieństwo (podczas gdy Kościół naucza, że tylko on ma władze wprowadzania sakramentów)
 • Zjawa nawołuje do nieposłuszeństwa wobec biskupa, co było równoznaczne z rozbijaniem kościoła (podczas gdy Kościół naucza, że Maryja dba o jedność i nienaruszalność Kościoła)
 • Zjawa chce uwielbienia na równi Bogu (podczas gdy Kościół naucza, że wielbiony ma być Bóg)
 • Zjawa milczy o Trójcy (będącej podstawą Katolicyzmu)
 • Zjawa głosi, że w Medjugorie Bóg najbliższy w historii ludziom (podczas gdy Kościół naucza, że Bóg był zawsze blisko ludzi, dziś obecny jest w Ewangelii i Kościele, bliskość ta najpełniej urzeczywistniła się w Jezusie, Jezus fizycznie obecny jest w chlebie i winie podczas Eucharystii, przyjecie Komunii Świętej jest zespoleniem z Jezusem)
 • Zjawa neguje pośrednictwo w modlitwie (podczas gdy Kościół naucza, że warto korzystać z pośrednictwa świętych i Maryi)
 • Zjawa głosi, że Jezus jest Ojcem (podczas gdy Kościół naucza, że Ojciec i Syn to inne osoby)
 • Zjawa głosi, że Jezus umarł za wiarę (podczas gdy Kościół naucza, że Jezus wiedział, więc nie wierzył, a swe życie oddał dla zbawienia ludzi)
 • Zjawa głosi wszechpotęgę Szatana (podczas gdy Kościół naucza, że Jezus pokonał szatana raz na zawsze na krzyżu i poprzez zmartwychwstanie, a szatan nie ma władzy nad chrześcijanami)
 • Zzjawa głosi automatyczne zbawienie grzeszników po spowiedzi i komunii świętej (podczas gdy Kościół naucza, że automatycznie zbawieni są tylko święci, grzesznik po spowiedzi i komunii świętej trafia do Czyśćca, bo musi ponieść karę)
 • Zjawa głosi, że za dusze czyśćcowe nikt się nie modli (podczas gdy Kościół w swej liturgii modli się za dusze czyśćcowe)
 • Zjawa podaje nową datę przejścia z czyśćca do nieba w dzień bożego narodzenia (podczas gdy Kościół naucza że przejście taki ma miejsce w dniu zadusznym)
 • Zjawa głosi, że potępieni nie cierpią w Piekle
 • Zjawa głosi, że człowiek odrodzi się w innym ciele
 • Zjawa głosi, ze nie trzeba się nawracać na katolicyzm wystarczy przyjąć jej orędzia
 • Zjawa głosi, że przynależność religijna nie ma znaczenia
 • Zjawa mieni się zbawieniem dla wszystkich niezależnie od wiary
 • Zjawa głosiła zbawienie w zjawie nie w Jezusie
 • Zjawa głosi, że pokój na świecie niezbędny do zbawienia
 • Zjawa głosi samo zbawienie we własnej religii
 • Zjawa wprowadza własną liturgie
 • Tylko wizjonerzy znają tajne orędzie.

Fałszywe objawienia

W Medjugorie, Oławie i Garabandal Szatan podszywał się po Maryje. Tłumy się modliły, ludzie zmieniali swoje życie, ale wszystko to służyło złemu. Wielu ludzi zmienia swoje postępowanie i żarliwie się modli przyłączając się do sekt. Nie jest to dobre, bo nie ma zbawienia poza Kościołem katolickim.

Medjugorie ma swój metafizyczny wymiar pierwotny który widzimy też w Garabandal (polecam książkę ks. Warszawskiego "Garabandal"), Oławie, gdzie stajemy oko w oko z wrogiem z początków czasów. Jest też wymiar polityczny (o którym Mackiewicz pisał w "Watykan w cieniu krzyża", "W cieniu czerwonej gwiazdy") Medjugorie, zjawa propaguje pacyfizm (kto czytał "Zwycięstwo prowokacji " Mackiewicza czy "100 zabobonów” Bocheńskiego”, ten wie że propaganda pacyfizmu jest orężem ruchu komunistycznego_.

Bibliografia:

Dorota Rafalska, "Medjugorie prawda czy fałsz", KUL w 2003 roku.

Zobacz też

 

Źródło: Jan Bodakowski