Masoni nakazują UE: otwórzcie granice dla większej liczby imigrantów?

Dwudziestu ośmiu „posłusznych” podpisało oficjalne oświadczenie.

 

0c9bbda201de50f177963994e56c6918.jpg

(Bruksela) Każdy ma swoje zdanie na temat imigracji. Ale różnica jest taka, że jedni mogą to robić w wielkim stylu w masmediach, inni tylko w ograniczonym zakresie formalnie w pozbawionym granic internecie.

Teraz wypowiedzieli się masoni. Dwudziestu ośmiu „posłusznych” podpisało oficjalne oświadczenie i rzucają demaskujące światło przez tę rzadką szczelinę na zjawisko teraz paraliżującej Europę pozbawionej granic i niezwykłej imigracji. Zjawisko które czyni widoczną rosnącą różnicę między elitami i ludźmi.

Loże jednoczą się od Turcji do Portugalii, od Włoch do Irlandii i Polski

Wśród sygnatariuszy są: Grand Orient of Francji, Grand Lodge Austrii, Szwajcarii, Grand Lodge Francji, Grand Orient Belgii, Grand Lodge Belgii, Grand Orient Chorwacji, Grand Orient Irlandii, Grand Lodge Włoch, Grand Orient Luksemburga, Grand Orient Polski, Grand Orient Portugalii, Grand Orient Grecji, [Kobieca] Women’s Grand Lodge Turcji i inne. and others. Wzywają europejskie rządy nie tylko do przyjmowania pojawiających się imigrantów, ale akceptacji ich w większej liczbie w przyszłości. Masoni pokazują imponujący konsensus wśród siebie od Turcji do Portugalii, od Włoch do Polski. Ponadto pokazują również widoczną konstruktywną zbieżność z oficjalną polityką Unii Europejskiej i większości państw członkowskich UE. To zbieg okoliczności intencji, które oficjalnie rzadko wyrażano w tym zakresie między masonerią i decydentami.

Cel: „Osłabienie wspierających elementów takich jak ojczyzna, tożsamość i naród

a

Pojedynczy zbieg okoliczności? Można mieć wątpliwości. „Porozumienie ma jeden cel: osłabienie wspierających elementów takich jak ojczyzna, tożsamość i naród” – napisano w rzymskim Corrispondenza.

Oświadczenie lóż opublikowała francuska Médias-press.

Oficjalne loże uzasadniły zapotrzebowanie na nieokiełznaną imigrację by przezwyciężyć „egoizm narodowy” i prymat niezdefiniowanych „ogólnych interesów”, które wymagają „innowacyjnej polityki powitalnej”.

Loże nie tylko deklarują szlachetne intencje, ale wydają ostrzeżenie. Gdyby rządy nie otwierały swoich granic i nie spełniały masońskich propozycji, byłyby „podziały i konflikty” i „odradzanie się nacjonalizmu” w Europie.

Loże żądają: „Imigracja uber alles”

Bracia (i siostry) z lóż nie opierają się w swoich żądaniach na judeo-chrześcijańskich korzeniach Europy, ale na „respektowaniu praw człowieka”, na którym, mówią masoni, UE opiera „wartości solidarności i braterstwa”. Fundamenty Europy wystarczają dla lóż tylko dzięki rewolucji francuskiej i jej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789, która jest podstawą Uniwersalnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ w 1948.

Członkowie posłuszni europejskiej masonerii nie mówią jak można osiągnąć kwadraturę koła, kiedy interesy uchodźców i zwiększająca się liczba imigrantów mają pogodzić się z interesami narodów Europy. Masonów zadowala publiczne określenie problemu jako conditio sine qua non: „Imigracja ponad wszystko” – czytamy w rzymskim Corrispondenza.

Źródło:

http://www.katholisches.info/2015/09/12/die-freimaurer-befehlen-der-eu-grenzen-auf-fuer-immer-mehr-einwanderung/

http://eponymousflower.blogspot.com/2015/09/freemasons-order-eu-open-borders-for.html
http://www.cfnews.org/page88/files/78cb9b2ece4aa12ff9e87043126abb61-443.html

Tłum. Ola Gordon.

 

Autor: Giuseppe Nardi

Licencja: Domena publiczna