Marynistyka na pocztówkach

Wysyłanie pocztówek początkowo budziło zgorszenie jako, iż uważane one były za zbyt jawną formę korespondencji. Trudno określić kto zaprojektował pierwszą z nich, jednak ......

 

Wysyłanie pocztówek początkowo budziło zgorszenie jako, iż uważane one były za zbyt jawną formę korespondencji. Trudno określić kto zaprojektował pierwszą z nich, jednak początki wydawania pocztówek datuje się na XIX wiek. W tym też wieku, wraz z bardzo popularnym motywem miast pojawił się motyw marynistyczny.

098f9fcff3b9505be4e37a8f08a35197.jpg

Okres od końca XIX wieku aż do zakończenia I wojny światowej był tzw. ,,złotym okresem pocztówki”, w którym masowo produkowano i kupowano kartki pocztowe, a sprzedający prześcigali się w ilości i różnorodności motywów. Wśród tych, które zawierały motyw żeglarski można wyróżnić pewne tendencje.

 

 

Statki, które zapisały się na kartach historii

Jednym z motywów, który często pojawiał na pocztówkach były słynne statki. Na wielu widokówkach uwieczniony został Titanic, brytyjski statek-legenda, który zatonął w czasie swojego dziewiczego rejsu po zderzeniu z góra lodową, a także jego jednostka siostrzana Britannic (zatonęła po tym jak wpadła na minę). Równie popularny i często uwieczniany był brytyjski statek oceaniczny RMS Lusitania np. na pocztówce Cunard Line (został zatopiony przez niemiecki okręt podwodny U-20). Akcent Polski wprowadzają natomiast liczne przedstawienia trójmasztowego żaglowca ,,Dar Pomorza” czy ORP Błyskawica.

 

Ważne rocznice i wydarzenia sportowe

Pocztówki były i nadal są wydawane także dla upamiętnienia ważnych z punktu widzenia historii żeglarstwa wydarzeń, a także okrągłych rocznic. Przykładem są pocztówki żeglarskie z Regat Unity Line wydawane wspólnie przez Piotra Stelmarczyka oraz Marka Lisowskiego. W roku 2010 do obiegu wprowadzone zostały m.in. widokówki z jachtem ,,Hajduk”. Z okazji ubiegłorocznych XII regat, wydano natomiast kolejne cztery kolejne widokówki. Pierwsza z nich przedstawia: jacht ,,Wisłę” i upamiętnia 50 rocznicę żeglowania kpt Adama Lisieckiego. Trzy kolejne stanowią żywe świadectwo okrągłych rocznic budowy jachtów: 40 rocznicę budowy jachtu ,,Karfi”, tę samą jachtu ,,Truxa”, a także 100 jachtu ,,Wespe”.

 

Pocztówki dziś

Po dziś dzień praktykowana jest tradycja związana z wydawaniem pocztówek z motywem żeglarskim. Motyw stał się bardzo popularny w związku z rozwojem turystyki, jako, że tradycja wysyłania kartek do bliskich wciąż jest podtrzymywana. W praktycznie każdej nadmorskiej miejscowości, w której można aktywnie uprawiać sporty wodne oraz znajduje się port można kupić pocztówki z motywem żeglarskim np. w Gdyni czy licznych ośrodkach na Mazurach. Pocztówki z tym motywem można także często nabyć w Muzeach Morskich czy Muzeach Marynarki Wojennej. Warto wspomnieć o pocztówkach, które są replikami słynnych obrazów np. ,,Impresja. Wschód Słońca” Clauda Moneta. Takie obrazy na pocztówkach najczęściej można spotkać w muzeum, w którym dany obraz jest przechowywany. Ich kupno jest tanim rozwiązaniem zwłaszcza tam, gdzie występuje zakaz fotografowania.

 

Pocztówki mają swoją długą historię. Po dziś dzień stanowią dla wielu osób pamiątkę z miejsca pobytu wakacyjnego. Część osób, zwłaszcza pasjonatów żeglarstwa może się pochwalić bogatą kolekcją pocztówek z motywem żeglarskim, wśród których można znaleźć prawdziwe perełki- wizerunki statków, które zostały wydane nawet 100 lat temu. Unikatowe egzemplarze można czasem kupić na aukcjach czy wystawach, przy czym im mniejsza ilość wydanych egzemplarzy i bardziej odległa data wydania takiej pocztówki tym wyższa jest jej cena.