lV Rewolucja

Rozwój ma być integralny, z podmiotem jakim jest człowiek. stworzony na obraz i podobieństwo Boga. by czynił sobie ziemie poddaną, a sam był poddany Miłości do Boga i blizniego

 

IV Rewolucja, jak pisał w aktualizacji „Rewolucji i kontrrewolucji” z 1979 roku profesor Plinio Corrêa de Oliveira, powstała wskutek przemian marksizmu. Wszak okres siermiężnej dyktatury proletariatu stanowił jedynie jego etap dziejowy.

 

IV Rewolucja nie proponuje zatem totalitaryzmu, lecz przeciwnie: zanik państwa. Zarazem jednak zmierza do zastąpienia różnorodności, wolności, osobowości przez kolektywną świadomość, wzorowaną na prymitywnych plemionach. O ile liberalizm czy marksizm, gloryfikowały rozum, o tyle owa trybalistyczna i gloryfikująca prymitywizm Rewolucja rozbudza emocje i zmysły. Prowadzi do ograniczania ubioru i rezygnacji form grzecznościowych.

 

W sferze religijnej opiera się zaś na źle rozumianym podejściu charyzmatycznym. Prowadzi ono do zaniku hierarchii kościelnej i podporządkowywania jej woli „charyzmatycznego” laikatu. Co gorsza, oswaja ludzi z magią i działaniem złych sił. W imię ekologii propaguje nową, anty-Bożą i anty-ludzką pseudo-religię.

 

Tym samym IV Rewolucja stanowi jedno z największych, a zarazem najtrudniej dostrzeganych niebezpieczeństw dla chrześcijaństwa i opartej na nim cywilizacji. Prezentujemy raport najciekawszych tekstów z naszego portalu poświęconych temu tematowi.

 

Cybertrybalizm

Wraz z nadejściem epoki cyfrowego globalizmu rewolucja kulturalna ¬dokonuje ¬głębokich przemian w mentalności, na poziomie psychologicznym, społecznym i ¬religijnym, doprowadzając do retrybalizacji ludzkiego życia. Choć brzmi to paradoksalnie, uczeni zajmują się badaniem analogii zachodzących między sieciami kontaktów społecznych online a społecznościami plemiennymi. Zachęcamy do zapoznania się z fascynującą analizą José Antonio Urety.

http://www.pch24.pl/cybertrybalizm,647,i.html

 

 

Social media – zazdrość, inwigilacja i trybalizm

Media społecznościowe to jeden z symboli XXI wieku. Konta na Facebooku posiada obecnie ok. 1,39 miliarda osób, popularne są także inne serwisy, choćby takie, jak Snapchat. Ich użytkownicy publikują na własnych profilach najintymniejsze szczegóły i wchodzą w liczne wirtualne relacje, pozbawione oparcia w rzeczywistości. Jednocześnie coraz częściej zapominają o realnym świecie i własnej tożsamości. Stają się więc bezbronni wobec zakusów władzy – zauważa Marcin Jendrzejczak.

http://www.pch24.pl/social-media---zazdrosc--inwigilacja-i-trybalizm-,35748,i.html#ixzz51F0qIwcn

 

Kambodża – trauma ekologicznego prymitywizmu

W najbardziej powszechnym odczuciu ekologia to działalność zapobiegająca wyginięciu któregoś z gatunków wieloryba czy ptaka albo protest przeciwko zanieczyszczaniu powietrza, rzek i plaż. Większość ludzi nie zadaje sobie trudu zapoznania się z ideologią głoszoną przez najbardziej radykalne odłamy ekologów. Nie przychodzi im nawet do głowy, jak straszliwe mogą być konsekwencje poddania się utopijnym teoriom opiewającym prymitywne raje zamieszkane przez istoty żyjące w całkowitej harmonii z naturą – podkreśla Valdis Grinsteins.

http://www.pch24.pl/kambodza---trauma-ekologicznego-prymitywizmu,20172,i.html#ixzz51F2Ns3Q9

 

Black metalowy pakt z diabłem

„Flirt” z szatanem nazywajmy wprost: paktem. Nawet jeśli nie wszyscy black metalowcy wierzą w obecność demona, to przecież śpiewają o nim. Szatan  nie musi w takich przypadkach dawać znać o sobie. Działa z ukrycia – mówi PCh24.pl Grzegorz Kasjaniuk, dziennikarz muzyczny, publikujący m.in. w miesięczniku „Egzorcysta”.

http://www.pch24.pl/black-metalowy-pakt-z-diablem,23239,i.html#ixzz51F2yS05B

 

Homo ecologicus. Zielona pseudoreligia

Ekologom wcale nie zależy na przyrodzie i ochronie środowiska. Sami zresztą tego nie kryją, że chodzi im o coś zupełnie innego. Oddajmy głos jednej z przywódczyń organizacji Earth First (Po Pierwsze Ziemia): Myślę, że nie uwolnimy świata od zagrożeń ekologicznych, dopóki nie obalimy kapitalizmu. Według mnie, tylko w socjalizmie może istnieć społeczeństwo z ekologiczną gospodarką. Z kolei Lester Brown z instytutu Worldwatch mówi: Stworzenie ekologicznie zrównoważonej przyszłości wymaga nałożenia ograniczeń na światową gospodarkę, dramatycznej zmiany ludzkich zachowań dla zmniejszenia przyrostu naturalnego, zmiany systemu wartości i stylu życia. Nie da się szybko tego osiągnąć bez rewolucji – podkreśla Paweł Toboła-Pertkiewicz.

http://www.pch24.pl/homo-ecologicus--zielona-pseudoreligia-,444,i.html#ixzz51F3kaiyA

 

Bogini Gaja przeciwko Bogu chrześcijańskiemu

Riccardo Cascioli i Antonio Gaspari, autorzy wydanej we Włoszech książki Kłamstwa ekologistów 2, przedstawiają dane, liczby i informacje demaskujące fałszywe alarmy ekologistów – „proroków nieszczęścia”. Pojęcia takie, jak: zrównoważony rozwój, ekologia, bomba demograficzna, wyczerpywanie się zasobów, natura jako dobro ważniejsze niż człowiek, rozwój i zanieczyszczenie środowiska zostały wyjaśnione w swoim właściwym znaczeniu. Autorzy pokazują między innymi, jak słuszne idee ekologiczne zostały wypaczone koncepcją nihilizmu antropologicznego, według której człowiek jawi się jako rak toczący planetę, a natura to bogini Gaja, której należy oddawać cześć. Oto wnikliwa analiza Antonio Gaspariego.

http://www.m.pch24.pl/bogini-gaja-przeciwko--bogu-chrzescijanskiemu-,428,i.html

 

Ekosocjalizm globalny

Obrona środowiska naturalnego to nieprzerwanie dyżurny temat w mediach. Mówi się w katastroficznym tonie o „efekcie cieplarnianym”, „globalnym ociepleniu”, „wyczerpaniu zasobów planety”. Stoimy wobec kwestii ściśle naukowych czy też będących wynikiem ideologicznej propagandy? Podejrzenie rodzi się wówczas, kiedy jako sprawcy ekologicznych problemów wytykane są palcem kraje „bogate”. Mają one bowiem narzucać innym kapitalistyczny model rozwoju, z którego należałoby zrezygnować. Dokładnie tak, jak chciała tego ideologia komunizmu – pisze Julio Loredo.

http://www.m.pch24.pl/ekosocjalizm-globalny,438,i.html

 

Ks. Dariusz Oko: Genderrewolucja

Ideologia gender to w prostej linii dziedzictwo ideologii marksistowskiej – nie mniej od niej zbrodnicze, a szkodliwe jeszcze bardziej, bo atakujące ze strony najmniej, jak się wydaje, upolitycznionej – przekonuje nawrócona z lewactwa na katolicyzm ceniona niemiecka socjolog Gabriele Kuby.

https://www.pch24.pl/genderrewolucja,13036,pch.html

 

Mowę nienawiści wymyślili neomarksiści

Pojęcie „mowy nienawiści” (hate speach) zostało wprowadzone przez neomarksistów inspirujących ruch Nowej Lewicy, która na gruncie nauk prawnych znalazła wyraz w tzw. ruchu krytycznych studiów nad prawem (Critical Legal Studies). Generalnie, pojęcie „mowy nienawiści” oznacza określoną strategię rewolucyjną, która realizowana jest w pierwszej kolejności na płaszczyźnie kulturowej i dopiero później przenoszona jest na grunt polityki – podkreśla profesor Aleksander Stępkowski.

http://www.pch24.pl/mowe-nienawisci-wymyslili-neomarksisci,4033,i.html#ixzz51FBCxQQ3

 

Całkowity upadek obyczajów. W Paryżu ruszyła restauracja dla nudystów

Jeśli Francuzi mieli zamiar uczynić cywilizacyjny krok wstecz, to są na właściwej drodze. W Paryżu ruszyła właśnie restauracja dla nudystów. Sąsiedzi pozostają niewzruszeni tą demoralizującą inicjatywą, bo nie widzą co tam się dzieje. Rewolucja kulturalna widać ma się całkiem dobrze.

https://www.pch24.pl/calkowity-upadek-obyczajow--w-paryzu-ruszyla-restauracja-dla-nudystow,55889,i.html

 

Nowa religia, nowe przykazania. Ideologia „zrównoważonego rozwoju” dzisiaj

Podstawową wartością „nowej religii” jest m.in. zabijanie dzieci nienarodzonych. Karta przygotowana została przez „niezależną komisję”, którą powołano w 1992 r. w celu „stworzenia globalnego uzgodnionego stanowiska co do wartości i zasad zrównoważonego rozwoju”. Dokument był przygotowywany w ciągu prawie dziesięciu lat i pracowało nad nim ponoć 5 tysięcy osób. Zawiera on szereg kategorycznych stwierdzeń, nie dopuszczających jakichkolwiek sprzeciwów wobec proponowanych „wartości” – pisze Agnieszka Stelmach w porażającym artykule o ideologii zrównoważonego rozwoju.

https://www.pch24.pl/nowa-religia--nowe-przykazania--ideologia-zrownowazonego-rozwoju-dzisiaj,47365,i.html

 

Agnieszka Stelmach: Zrównoważony rozwój – „walka z rakiem”, którym jest... człowiek

Słyszymy i czytamy o nim często. Zajmują się nim najważniejsi przywódcy polityczni świata. Mówią o nim duchowni, a nawet papież Franciszek. Jednak dziwi fakt, że mało kto rozumie jego naturę. Tymczasem – jak się wyraził jeden z polskich uczonych – jest to koncepcja „prawdopodobnie bardziej niebezpieczna niż wszystkie poprzednie aberracje intelektualne ludzkości”. Skąd się wzięła? Kto był na tyle szalony by ja sformułować i dość silny by skutecznie forsować?

http://www.pch24.pl/zrownowazony-rozwoj---walka-z-rakiem--ktorym-jest----czlowiek,47539,i.html

 Read more: http://www.pch24.pl/najwieksze-zagrozenie-wspolczesnosci--czwarta-rewolucja---raport-pch24-pl,56959,i.html#ixzz51yvWv5lO