Ludobójstwo Słowian to zaplanowane dzieło judeo-satanistów

Słowianie, największa grupa ofiar ludobójstwa doktryn cywilizacyjnych wymyślonych i wdrożonych przez judeo-satanistów, a zwanych faszyzmem i komunizmem nie mają swojego muzeum.

 

6e7f7ad675d24e608daa07ebcb05e0d6.jpg

Obowiązkiem każdego Słowianina /Chrześcijanina/ jest pisać o Naszej masowej zagładzie w kontekście wirtualnej liczby 6 mln żydów, która to liczba jest trującą pożywką dla młodych ludzi na lekcjach historii. Nawet dla większości Niemców oczywistym pozostaje gescheft wyłączności śmierci żydów i oczywiście propagowanie fałszu intelektualnego polegającego na tzw. załatwieniu rzekomych odszkodowań za II wojnę światową.

Natomiast Słowianie to ten naród, który ma być kojarzony jako faktyczni mordercy biednych żydów, ewentualnie kolaboranci faszystów.

Słowianie największa liczebnie grupa ofiar ludobójstwa nowych doktryn cywilizacyjnych wymyślonych i wdrożonych przez judeo-satanistów, a zwanych faszyzmem i komunizmem nie posiadają swoich muzeów zagłady, marszów pamięci, pomników, programów edukacyjnych, nagłośnienia w mediach. W świadomości świata niesłowiańskiego praktycznie nie istnieją jako ofiary masowych mordów w większości dokonanych przez żydów lub z ich polecenia. Monopol na holokaust wyklucza nas nawet w Polsce i innych krajach Słowiańskich nie wspominając już o krajach gdzie aktualnie władzę sprawują żydzi lub ich namiestnicy [A w Polsce to kto niby rządzi? - admin]

Po zakończonej II wojnie światowej wszystkie Narody Słowiańskie znalazły się po okupacją żydów z Rosji, którzy przejęli władzę w wyniku krwawej rewolucji w 1917 roku i zamordowali całą rodzinę Cara w mordzie rytualnym. Należy przyjąć charakter międzynarodowy prawa karnego popełnionego czynu, który jednoznacznie definiuje mord rytualny jako akt zbrodni popełniony przez osobników tej samej społeczności wyznaniowej w szczególnie okrutny sposób. http://rafzen.wordpress.com/2011/10/29/hold-cara-rosji-dla-krola-polski-i-chazarscy-mordercy-cara/

Początkowo żydzi z Rosji sprawujący do dnia dzisiejszego władzę w tym kraju podawali liczbę ofiar faszyzmu na ok. 7 mln. Słowian zamordowanych w wyniku II wojny światowej. Teraz ta liczba gwałtowanie wzrosła na podstawie nowych badań naukowych do ok. 20 mln Słowian zamordowanych, a którą to liczbę podają naukowcy z Rosji, Heller i Niekricz.

Ludobójstwo Słowian to zaplanowane dzieło judeo-satanistów i potwierdzone odbytymi czterema konferencjami Gestapo i NKWD. Gdy w Rzeszy Hitlera, a tak naprawdę Rzesza Wielkiego Izraela ponieważ nie tak dawno dowiedzieliśmy się o żydowskim pochodzeniu Hitlera, który był żydem berberyjsko-aszkenazyjskim i zasięgu jej ekspansji na wschód aż po Ural jest zawarta teza wielkiego Izraela od Atlantyku po Ural. http://rafzen.wordpress.com/2013/01/15/adolf-hitler-was-a-jew-his-dna-this-confirmed/

Tę doktrynę wskrzesza Unia Europejska i jej kryminalne struktury władzy które okradają rolników Słowiańskich nie tylko z dopłat rolniczych ale w wielu przypadkach z ich własności. Ziemie nabywają najczęściej różnego rodzaju spółki prawa handlowego gdzie głównymi udziałowcami są żydzi z innych krajów Europy.

Najlepiej udokumentowanym przypadkiem takiego okradania jest Prezes Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce, Pan Rafał Gawroński upominający się o bezprawnie zagarnięte Terytorium Rzeczypospolitej po II wojnie światowej. Jak wiemy wschodnie tereny Rzeczpospolitej nadal są terytorium Polaków ponieważ tak stanowi Traktat Wersalski, natomiast Traktat Poczdamski po zakończonej II wojnie światowej regulował li tylko granicę zachodnią, a w żadnym przypadku nie regulował granicy Polski na wschodzie. http://poloniae.wordpress.com/2011/11/21/polacy-maja-prawo-do-polski/

Pan Rafał Gawroński został brutalnie pozbawiony wolności na 5 miesięcy za treści zawarte w Petycji 1248/2007 do Parlamentu Europejskiego i okradziony z dopłat rolniczych pomimo, iż posiada certyfikat gospodarstwa ekologicznego wydany przez jednostkę certyfikującą Unii Europejskiej.

Zdumiewająca jest cisza polityków wszystkich opcji, władzy oraz mediów przy tak jaskrawym bezprawnym pozbawieniu wolności człowieka i okradania go z należnych prawem Traktatu dopłat rolniczych jako przedstawiciela reprezentującego prawnie działającą organizację.

http://poloniae.nowyekran.net

 

Źródło: Marucha