List do Pana Prezesa Prawa i Sprawiediwości Jarosława Kaczyńskiego.

 

 

Aleksander Szumański                                                   Kraków, 12 stycznia 2017 r.

"Lwowskie Spotkania"

 

 

 

Wielce Szanowny Pan Prezes Prawa i Sprawiedliwości

Dr Jarosław Kaczyński

 

 

W imieniu własnym oraz światowej prasy polonijnej, jako niezależny dziennikarz składam Panu najserdeczniejsze gratulacje za umiejętne, pełne zrozumienia i doświadczenia politycznego zmuszenie współczesnej Konfederacji targowickiej do zakończenie okupacji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie była to żadna groteska, ani też kabaret, jak twierdzili niektórzy dziennikarze. Była to poważna destrukcyjna działalność, zagrażająca Narodowi Polskiemu i polskiej racji stanu, jak potwierdził to publicznie Marszałek Senatu  dr Stanisław  Karczewski.

Opozycja parlamentarna i poza parlamentarna z oszustwem KOD-u w tle planowała obalenie rządu Pani premier Beaty Szydło i powrót do władzy koalicji PO - PSL.

Decydenci okupując Polskę kierowali się własnym scenariuszem:

 

"Trzeba rozłożyć ten naród od wewnątrz, zabić jego moralność. Jeżeli nie da się uczynić zeń trupa, należy przynajmniej sprawić, żeby był jako chory ropiejący i gnijący w łożu...Trzeba mu wszczepić zarazę, wywołać dziedziczny trąd, wieczną anarchię i niezgodę... Trzeba nauczyć brata donoszenia na brata, a syna skakania do gardła ojcu. Trzeba ich skłócić tak, aby się podzielili i szarpali, zawsze gdzieś szukając arbitra. Trzeba ogłupić i zdeprawować, zniszczyć ducha, doprowadzić do tego, by przestali wierzyć w cokolwiek oprócz mamony i pajdy chleba.

Będą oni walczyć długo, bardzo długo, nasze prochy przepadną, ale przyjdzie czas, gdy sami sprzedadzą swój kraj , sprzedadzą go jak najgorszą dziwkę. My rozpoczniemy ten proces pań! Korupcją" milczących psów", którzy będą nimi rządzić. Bogactwem i głodem, które biednych podjudzą przeciw możnym, tych drugich zaś napełnią takim strachem i podłością, że uczynią wszystko dla zachowania swojego bogactwa. Zepsujemy ich kultem prywaty, złodziejstwa, rozpusty, wszelaką demoralizacją i wiodącym ku niej alkoholem i narkomanią.

Stworzymy tam nową oligarchię, która będzie okradać własny naród nie tylko z godności i siły, lecz po prostu ze wszystkiego, głosząc przy tym, że wszystko co czyni dla dobra ojczyzny i obywateli. Niższe szczeble tych krwiopijców będą uzależnione od wyższych w nierozerwalnej strukturze formalnej i nieformalnej piramidy. Trzeba będzie starać się by w piramidę wpasowany był każdy zdolny i inteligentny człowiek, by sam zmasakrował się i spodlał. Nieziszczonych szaleńców, nieuleczalnych fanatyków, nałogowych wichrzycieli i każdą inną wartościową jednostkę wyeliminujemy operacyjnie. Polska zniknie w samych Polakach. Wtedy właśnie, gdy będzie wydawało się im, że mają wolność, expressis verbis".

 

                                                           Łączę wyrazy wielkiego szacunku i zaufania

                                                           Aleksander Szumański, dziennikarz niezależny,

                                                           urodzony we Lwowie.

 

http://niepoprawni.pl/blog/aleszumm/list-do-pana-prezesa-prawa-i-sprawiedliwosci-jaroslawa-kaczynskiego

 

http://3obieg.pl/do-pana-prezesa-prawa-i-sprawiedliwosci-dr-jaroslawa-kaczynskiego

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009664654533

 

 

Do wiadomości:

 

  1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan dr Andrzej Duda
  2. Prezes Rady Ministrów Pani mgr Beata Szydło
  3. Marszałek Sejmu Pan Marek Kuchciński
  4. Marszałek Senatu Pan dr Stanisław Karczewski
  5. v-ce Marszałek Sejmu Pan prof. Ryszard Terlecki
  6. v-ce Marszałek Sejmu Pan mgr Joachim Brudziński

 

Autor: Apolinary1871