Liczby cybernetyczne. Liczbowego układu trójkowego

Kierunki rozwoju sztucznej inteligencji poprzez zastosowanie liczb cybernetycznych w (a,b), (a,b,c) oraz (a(b,c))

 

Założenie dla : Schematu programu komputerowego liczbowego układu trójkowego {Lu3} w oparciu o kolejność wykonywanych działań w zbiorach dobrego porządku. Stopień sztucznej inteligencji jaki będą wykazywały liczby cybernetyczne będzie uzależniowny od liczbowego układu zbiorów równolicznych. Układu obiektów zbioru skończonego, domkniętego od wewnątrz a otwartego na zewnątrz przedziału liczbowego. Działania dla liczb cybernetycznych będziemy wykonywać poprzez nanoszenie danych na zapisy graficzne obliczając przestrzeń trójwymiarową. 

1. Jeżeli popełnimy błąd w domknietym przedziale liczbowym ( zbiorze skończonym), to liczbowe układy obiektów z których są zbudowane elementy podzbiorów nie powinny pozwolić na otwarcie go na zewnątrz. A domknięty przedział liczbowy wskazać pełny zakres działań jakie musimy wykonać w zbiorach równych.Zgodnie z definicją : Zbiory równoliczne są zbiorami tej samej mocy przeliczalnej, powinny wykazywać równą moc, czyli : każdy podzbiór, grupa lub inne obiekty wystepujące w { A } ~  { B } okresla liczba kardynalna. Zadaniem liczb cybernetycznych jest wskazanie zróżnicowanej mocy by wskazać popełniony błąd.

2. potwierdzić możliwość kodowania elementów należących do wyodrębnionych podzbiorów w grupie podzbiorów należących do dwóch brzegów i trzech grup podzbiorów występujących w dopełnieniu zbiorów równolicznych.

3. Uwzględnić silnię obliczanego układu liczbowego np: {<1,2,...,9>} = <(1,2,3),(4,5,6),(7,8,9)> = 9 ! bo 280 * 1 296 = 9 ! 

4. W podzbiorach dobrego porządku   (< { A } ~  {B } >) powinien być spełniony warunek dla dziedziny i przeciwdziwdziny f : (X) --> f : (Y). więcej informacji na temat liczb cybernetycznych jest w pliku.

 

Źródło: http://www.eioba.pl/files/user3793/sztuczna_inteligencja_liczby_cybernetyczne_teleportacja.doc