Legalizacja GMO w Polsce.

Tylko do 3 października 2015 roku można poinformować Komisję Europejską o zamiarze wprowadzenia zakazu upraw genetycznie modyfikowanych (GMO) .

 

a

Z klauzuli opt-out, która daje członkom Unii możliwość wyboru skorzystały już Niemcy, Łotwa, Grecja i Szkocja. Inne kraje również rozpoczęły ten proces. Wymienione kraje skorzystały z nowych przepisów dopuszczających możliwość wyłączenia członka UE z obowiązku wypełniania części unijnych wymogów (tzw. klauzula opt-out). Dzięki temu mogą wyrazić swój sprzeciw wobec upraw GMO i zadecydować o zaprzestaniu ich kultywacji i/lub dystrybucji nawet w przypadku, gdy poszczególne gatunki roślin genetycznie modyfikowanych zostały zaakceptowane przez UE. NIE WIADOMO CO PLANUJE ZROBIĆ RZĄD RP. W dniu 11.09.2015  Komisja Sterująca Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO wysłała w tej sprawie zapytanie do trzech ministrów (rolnictwa, środowiska i zdrowia) prosząc O PILNĄ ODPOWIEDŹ. Niestety do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

‚…Wiadomo NATOMIAST, ŻE RZĄD PO&PSL PROWADZI POLITYKĘ PRZYCHYLNĄ MIĘDZYNARODOWYM KORPORACJOM, które  w dramatyczny sposób niszczą lokalną ekonomię, zdrowie ludzi i zwierząt, naturalne i kulturowe bogactwo wsi oraz wypierają tradycyjne i ekologiczne gospodarstwa rodzinne… – mówi Edyta Jaroszewska-Nowak, kandydatka na posła RP, rolniczka, członek Komisja Sterująca Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO.

I DODAJE:

…rząd ani też żadna partia polityczna nie proponują jasnych i twórczych rozwiązań dotyczących ochrony polskiej wsi, tradycyjnego  ekologicznego rodzinnego rolnictwa. Tymczasem stan naszego rolnictwa oraz jego atuty nie dają żadnych podstaw do naśladowania obecnego, wielkoobszarowego rolnictwa w innych krajach UE. Przeciwnie! Polska wieś i z jej tradycyjnym pro-ekologicznym rolnictwem to ciągle niedoceniane bogactwo, które stanowi fundament. Na nim Polacy muszą się oprzeć bowiem od niego zależy narodowe bezpieczeństwo żywnościowe i zdrowie Narodu. W Polsce nastąpił szybki wzrost (z ogromną tendencją wzrostową) zachorowań na nowotwory, otyłość i inne tzw. choroby cywilizacyjne. Dramatycznie zniża się wiek tych zachorowań – chorują dzieci; umierają ludzie młodzi. Jest to niewątpliwie związane ze spożywaniem niskowartościowej i trującej żywności powszechnie sprzedawanej w supermarketach.

Należy NATYCHMIAST WPROWADZIĆ USTAWOWY ZAKAZ GMO ABY ZACHOWAĆ NIEZALEŻNOŚĆ ŻYWNOŚCIOWĄ I ZDROWIE NARODU! Polacy mają bardzo utrudniony dostęp do dobrej jakości żywności produkowanej naturalnymi metodami. To też wymaga natychmiastowych zmian rolnicy muszą mieć możliwość sprzedaży bezpośredniej produktów przetworzonych w domu i lokalnych sklepach bez skomplikowanych procedur. Dlatego w pełni popieram krajową akcję BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA  http://www.bezposrednioodrolnika.pl/ …

KONTAKT: Edyta Jaroszewska-Nowak, edytaj66@tlen.pl, tel.: 609645386

INFORMACJIE DODATKOWE kopia listu wysłanego do ministrów:

Warszawa, Gliwice, Kluczkowo, Stryszów 11.09.2015

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marek Sawicki
ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa
Sekretariat: tel.: 22 623 15 10; fax: 22 623 17 88   kancelaria@minrol.gov.pl

Minister Środowiska
dr inż. Maciej H. Grabowski
tel.: (+48 22) 36-92-400, 36-92-222, faks: 36-92-224
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa tel.: (+48 22) 36-92-353, e-mail: Biuro.Ministra@mos.gov.pl

Minister Zdrowia
prof. Marian Zembala
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
Telefon: (22) 634 93 26
Fax: (22) 634 92 13 lub (22) 831 12 12 (po godz. 16:00)   kancelaria@mz.gov.pl

Szanowny Panie,

Prosimy o PILNĄ odpowiedź na pytanie czy poinformował Pan Komisję Europejską o zamiarze wprowadzenia zakazu upraw genetycznie modyfikowanych (GMO) w Polsce na mocy tzw. klauzuli opt-out. Termin, w którym należy to uczynić, upływa 3 października 2015 roku.

Prosimy o przekazanie nam kopii korespondencji z przedstawicielami UE, w której przedstawiony jest zamiar skorzystania z klauzuli opt-out, by zakazać upraw GMO w Polsce.

Z klauzuli opt-out, która daje członkom Unii możliwość wyboru skorzystały już Niemcy, Łotwa, Grecja i Szkocja. Inne kraje również rozpoczęły proces.

Wymienione kraje skorzystały z nowych przepisów dopuszczających możliwość wyłączenia członka UE z obowiązku wypełniania części unijnych wymogów (tzw. klauzula opt-out). Dzięki temu mogą wyrazić swój sprzeciw wobec upraw GMO i zadecydować o zaprzestaniu ich kultywacji i/lub dystrybucji nawet w przypadku, gdy poszczególne gatunki roślin genetycznie modyfikowanych zostały zaakceptowane przez UE.

Szanowny Panie,

Jeśli zamiar ten nie został jeszcze przez Pana przedstawiony odpowiednim instytucjom UE, wzywamy Pana do podjęcia natychmiastowych działań, by wprowadzić to stanowisko w życie!

Zgodnie z nowymi przepisami UE, państwa członkowskie mają czas do 3 października 2015 r. na poinformowanie Komisji o ich decyzji w sprawie wykorzystania prawa do sprzeciwu i przyjęcia, bądź odrzucenia, nowych unijnych zasad dotyczących kultywacji GMO. Rozumiemy, że krajowy zakaz upraw GMO w Polsce nie będzie wymagał walidacji UE pod warunkiem, że działania zostaną podjęte przed upływem wyznaczonego terminu, tj. 3 października 2015.

Z poważaniem,

w imieniu Komisji Sterującej Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO:

Anna Szmelcer,  annaszmelcer@wp.pl   Stowarzyszenia  POLSKA WOLNA OD GMO

Edyta Jaroszewska-Nowak,  edytaj66@tlen.pl  EKOLAND o/d Zachodniopomorski

Jadwiga Łopata,  jadwiga@icppc.pl  laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)

Sir Julian Rose,  julian@icppc.pl  Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC

Paweł Połanecki,  mocart@mocart.home.pl  specjalista ds. GMO

Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO reprezentuje ponad 400 podmiotów.

Zródło:

www.polska-wolna-od-gmo.org

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/legalizacja-gmo-w-polsce-2015-09

P.S.

Najpopularniejsze artykuły

 

 

 

Autor: polska-wolna-od-gmo.org

Licencja: Domena publiczna