Kultura osobista

'

.

Wynalazki i innowacje często powodują zmiany społeczne wymagające uregulowań prawnych. Czasem jest to rozbudowa, albo modyfikacja istniejących już rozwiązań. Może też wystąpić stanowienie zupełnie nowego prawa.

Jestem przeciwny rozbudowaniu prawa, które już teraz jest dla większości ludzi nieznane i niezrozumiałe. W szczególności powiększanie kodeksu karnego, czyli ziobrowanie, przynosi przeważnie więcej szkód niż korzyści.

Czasem jednak stanowienie nowego prawa jest koniecznym.

Wynalazek samochodu spowodowaqł w konsekwencji zaistnienie rozbudowanego prawa o ruchu drogowym. Podobnie powstało prawo o ruchu lotniczm, a wcześniej prawo morskie.

Wiek XIX i początek XX wieku to okres wprowadzania w życie wynalazków dotyczących transportu. Druga połowa XX wieku i początek wieku XXI jest okresem gwałtownego wprowadzania wynalazków komunikacyjnych. Te wynalazki również wymagają nowych uregulowań prawnych.

To był wstęp na temat ogólnorozwojowy.

.

Artykuł będzie o chamstwie i kulturze osobistej.

Zanim wynaleziono telefon żadne uregulowania dotyczące korzystania z telefonu nie były potrzebne. Ani uregulawania prawne ani jakiekolwiek inne. - Dlatego w starych podręcznikach savoir-vivre ani słowa o kulturze posługiwania się telefonem.

Uważam, że ten brak powinniśmy nadrobić. Powinniśmy napiętnować chamskie sposoby posługiwania się telefonem

 .

Wymienię trzy zasady kulturalnego posługiwania się telefonem, które moim zdaniem należy wprowadzić.

1) Od dosyć dawna obowiązuje niepisana zasada, że nie należy telefonować w prywatnych sprawach i do prywatnych osób między godzinami 22.00 a 8.00. Wyjątki mogą być jedynie w absolutnie wyjątkowych sprawach.

2) Za chamstwo należy uważać każde telefonowanie do obcej osoby na prywatny numer. Niezależnie: -  komórkowy czy stacjonarny.

3) Innym objawem chamstwa jest nagminne nieodbieranie telefonów. Powiązane z nieoddzwanianiem. Nieodbierający telefonów mają rozmaite usprawiedliwienia najczęściej związane z masowym bezkarnym łamaniem zadady No. 2.

.

PS. Piętnowanie zachowań. Określanie ich jako niekulturalne, chamskie itp. nie zawsze jest beznadziejną walką z wiatrakami. - Podam taki przykład; Gdy byłem Małym dzieckiem w wielu miejscach publicznych takich jak np. dworce kolejowe były ustawione tzw. spluwaczki oraz można było przeczytać na tabliczkach (wywieszkach) napis: - "Pluj tylko do spluwaczki". Dziś już tego w Polsce nie uświadczysz ...-:)

.

Adam Jezierski

.

.