Krzyż z trupią główką

W opinii przeciętnego Polaka w 1939 roku dwaj antychryści - Hitler i Stalin – napadli na chrześcijańską Polskę.

 

  spacer.gif Adolf Hitler doszedł do władzy 30 stycznia 1933 roku, a pół roku później Niemcy podpisały z Watykanem konkordat, otrzymując przy tym błogosławieństwo do krucjaty na wschód. Papież Pius XII informowany przez Hitlera o zamiarze napaści na Polskę, milcząco aprobował niemiecką ekspansję, której celem był ZSRR, ale oczywiście po trupie Polski.

Hitler-katolik

Tak więc II wojna światowa wybuchła w łonie chrześcijaństwa, a hitlerowskie armie z „błogosławieństwem” kleru, walczyły i mordowały w imię obrony zachodniej cywilizacji i chrześcijaństwa przed ateistycznym Wschodem.

Nie będzie pomyłką twierdzenie, że 90% (a może 99%) SS-manów, gestapowców, strażników i katów obozowych było ochrzczonymi członkami jednego z dwóch kościołów chrześcijańskich.

spacer.gif Nazistowscy przywódcy dorastali w pobożnych, chrześcijańskich rodzinach - katolickie wychowanie otrzymali m.in. Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich, Joseph Goebbels czy komendant obozu oświęcimskiego Rudolf Hoess. Chrześcijanie jako żołnierze Wermachtu zabijali codziennie - również jeńców i ludność cywilną.

To właśnie żołnierze Wermachtu nosili wojskowe pasy z napisem na klamrze GOTT MIT UNS czyli Bóg jest z nami.

ced17e806e9877dc92f849a88d92ab8c.jpg

spacer.gif Hitlerowska armia miała swoich kapelanów, którzy odprawiali msze polowe, błogosławili żołnierzy przed walką i rozgrzeszali np. po pacyfikacji wiosek - polegającej na wymordowaniu ludzi i spaleniu zabudowań.

adf411ddc248bfa57fad45eefb8dad30.jpg 374b442864c2f94bf36d4ac2871161bb.jpg

komunia-_Wielkanoc_1942.jpg981482fb49e1d41597876ba016aa6979.jpg

2dd9ebdfbd1dac15743837448cb65584.jpg34f6129f41da35c95985ae9b96e1ec77.jpg

Struktura administracji kościelnej w Wehrmachcie po podpisaniu Reichskonkordatu wyglądała następująco:

 - Feldbischof (biskup polowy) der Wehrmacht Franz Justus Rarkowski

 -Feldgeneralvikar (polowy wikariusz generalny) Georg Werthmann – pełniący funkcję łącznika między biskupem polowym, a biurami szefów grup „Duszpasterstwo” utworzonymi przy wszystkich 5 dowództwach wojsk (http://www.katholische-militaerseelsorge.de/index.php?id=114 )

Rarkowski

Przykład umiejscowienia oficerów-kapelanów w strukturze dywizji na przykładzie 22 Dywizji Piechoty Wermachtu: http://www.historic.de/Militar/22.%20ID/Stellenbesetzung22ID.htm patrz: IV Div. Pfarrer (Pfarrer – pastor, kapłan, kapelan)

spacer.gif W niemieckich miastach, gdzie stacjonował Wehrmacht ustanawiano Standortpfarrera (kapelana garnizonowego) ze statusem urzędnika państwowo-wojskowego (Beamte) na okres wojny i był nim zazwyczaj proboszcz lub ksiądz z miejscowej parafii.

W przypadku miast okupowanych jak np. Paryża, przysyłano z Rzeszy odpowiedniego księdza jako Standortpfarrera z podpisaną umową na czas wojny jako Beamte.

spacer.gif Jak komponował się krzyż ze swastyką czy trupią główką (niem. Totenkopf)? Całkiem nieźle.

czapka 1czapka3

kapelan1kapelan2kapelan3kapelan4

mundur1mundur3mundur4

Biskup polowy Wehrmachtu, Franz Justus Rarkowski, swoją korespondencję  na ogół kończył pozdrowieniem: Heil Hitler. Znaleźć można również zdjęcia biskupów katolickich z wyciągniętą ręką w hitlerowskim pozdrowieniu.

biskupimsza


spacer.gif W październiku 1942 sytuacja się zmieniła - wprowadzono zakaz zatrudniania nowych kapelanów w Wehrmachcie, a od 1944 Himmler, ze względów oszczędnościowych, zabronił wykazywania etatów w dywizjach grenadierów ludowych. To było jednak kilka lat po rozgromieniu polskiej armii.

spacer.gif Na koniec cytat z Józefa Becka, ministra spraw zagranicznych RP, który po zakończeniu Kampanii Wrześniowej w 1939 r. powiedział w Bukareszcie: Do najbardziej odpowiedzialnych za tragedię mojego kraju należy Watykan. Zbyt późno uświadomiłem sobie, że prowadziliśmy politykę zagraniczną służącą jedynie egoistycznym celom Kościoła katolickiego.

 

Opis fotografii:
1. Adolf Hitler wychodzący z kościoła.
2. Klamry pasów żołnierzy Wermachtu.
3. i 4. Msza polowa.
5. Komunia - Wielkanoc 1942
6. Kapelan (pierwszy z prawej - krzyż na piersiach) prowadzi modlitwę pogrzebową.
7. Kapelan pod krzyżem przykościelnym.
8. Kapelan SS udziela ślubu w Wawelsburgu.
9. Franz Justus Rarkowski - biskup polowy Wermachtu.
10. i 11. Czapki kapelanów.
12., 13., 14. i 15. Kapelani.
16., 17. i 18. Mundury kapelanów.
19. Heilujący biskupi (pierwszy z prawej to Joseph Goebbels).
20. Msza św. dla formacji S.A. (Sturmabteilung - Oddziały Szturmowe NSDAP).

 Źródłem wszystkich fotografii jest Internet, jednak były one "kolekcjonowane" przez dłuższy czas, bez zamiaru publikowania i teraz nie jestem w stanie podać źródła. Autorzy zdjęć w większości zapewne nie żyją, ale jeśli naruszyłem czyjeś prawa autorskie, to proszę o kontakt - natychmiast usunę fotografię.