Konfiguracja serwera APACHE

Linux w firmie to nie tylko serwer plików.  W przypadku kiedy chcielibyśmy publikować wewnętrzne dokumenty w postaci stron www możemy zainstalować oraz skonfigurować serwer HTTP.
Taki serwer HTTP pozwolił by nam stworzyć namiastkę intranetu, innym zastosowaniem może być testowanie na takim serwerze zachowania strony firmowej którą tworzymy, a chcielibyśmy zobaczyć jak będzie wyglądała po wgraniu na serwer providera. Z pomocą przychodzi nam serwer httpd APACHE ( http://www.apache.org ).

Poniżej omówię parametry polecenia httpd
 start      - start serwera
 stop       - powoduje zakończenie pracy serwera
 restart    - zatrzymuje prace serwera po czym uruchamia go ponownie


Jeżeli po instalacji serwera APACHE nie wiemy, gdzie przetrzymywane są pliki, które sterują demonem httpd możemy się posłużyć dość przydatnym poleceniem, które pokazuje szereg przydatnych informacji charakterystycznych dla naszej instalacji.

httpd -V

Struktura katalogów oraz ich zawartość w serwerze Apache jest następująca (może się ona nieco różnić w zależności od rodzaju dystrybucji systemu linux).
/bin - zawiera pliki wykonywalne
/usr/sbin - zawiera pliki wykonywalne związane z serwerem apache
/etc/httpd/conf - folder zawiera pliki konfiguracyjne serwera
/usr/lib/apache - tutaj znajdziemy moduły, z którymi działa nasz apache
/usr/lib/apache-extramodules - folder zawiera dodatkowe moduły takie jak obsługa php, perl czy ssl
/etc/httpd/logs - pliki z logami, gdzie zapisane są informacje dotyczące działania serwera apache
/var/www/cgi-bin - katalog zawierający skrypty CGI
/var/www/perl - katalog zawierający skrypty PERL
/var/www/icons - katalog z ikonami
/var/www/html - katalog, który zawiera strony z treściami publikowanymi przez nasz serwer

Poniżej przedstawię podstawowe parametry pliku konfiguracyjnego httpd.conf:

ServerAdmin adres_ e-mail_ administratora
Adres mailowy administratora serwera WWW

ServerName nazwa_serwera
Nazwa hosta podawana w przypadku pobierania danych z serwera

ServerRoot ścieżka_do_katalogu
Definicja ścieżki do katalogu, gdzie znajdują się pliki używane przez demon httpd

ServerType typ
Tu może być ustawione jako standalone (uruchamiany samodzielnie ) lub inetd (serwer jest uruchamiany przez inetd

Port nr_portu
Numer poru jakiego będzie używał nasz serwer ( domyślnie jest to port 80 )

User nazywa [#identyfikator]
Pozwala zdefiniować nazwę konta ( czy też identyfikator ) używanego przez demona httpd w przypadku działania jako samodzielny proces.

Group nazwa [#identyfikator]
Pozwala zdefiniować nazwę grupy ( czy też identyfikator ) używanej przez demon httpd w przypadku działania jako samodzielny proces.

BindAddress adres_IP
Definiuje adres służący do komunikacji z serwerem

Listen port
Listen adres:port
Definiuje adresy oraz porty, które prócz domyślnego portu i adresu są nasłuchiwane w celu pojawiających się żądań www

MinSpareServers liczba
MaxSpareServers liczba
Określa się minimalną oraz maksymalną liczbę bezczynnych procesów potomnych serwera standalone

StartServers liczba
Liczba procesów potomnych demona httpd uruchamianych podczas startu systemu

MaxClients liczba
Maksymalna liczba jednocześnie obsługiwanych klientów.

DocumentRoot ścieżka_do_katalogu
Ścieżka do katalogu ze stroną www, która ma wyświetlić serwer

UserDir ścieżka_do_katalogu
Definicja ścieżki do katalogu, w którym użytkownicy systemu mogą przechowywać swoją własną stronę www.

DirectoryIndex nazwa_pliku
Nazwa pliku, który przesyłany jest do klientów kiedy żądanie nie zawiera nazwy pliku

< Direktory ścieżka_do_katalogu  ... < /Direktory >

Definicja dyrektyw związanych z danym katalogiem

< VirtalHost „nazwa_domeny > ... < /VirtualHost >
Definicja nazwy, na którą odzywa się serwer

 

Źródło: http://www.linuxwbiznesie.pl/firmowy-serwer/konfiguracja-serwera-apache-2.html