Komu zależy na walce z korupcją?

Przepis prawny, którego sensu nijak nie mogę zrozumieć.

 

Od "komuny" aż do dziś wszystkie ekipy rządzące nie dostrzegły lub nie chciały dostrzec pewnego kuriozum. Art. 296a K-K, paragraf 1 i 2 traktują dokładnie tak samo "łapówkobiorcę", jak i "łapówkodawcę". W takim razie obaj sprawcy czynu zabronionego, jadą na tym samym wózku.

Jak ludzie zachowują się w takiej sytuacji, jaki mają nadrzędny interes - jest wszystkim dobrze znane. Od razu widać, że te wszelkie akcje "brygad Tygrysa", czy to od Ziobry, czy od Pitery, czy od następnego "zwalczacza" korupcji można o "kant roztrzaskać". Czy to są tacy sami przestępcy? Nie! Łapówkobiorca ponadto, popełnia przestępstwo podatkowe, łapówkodawca - nie zawsze. Mógł np. załatwić sobie, po normalnej cenie, działkę z widokiem na morze. 

Nie wiem, czy złamanie przysięgi jest rozpatrywane w kategorii karnej, czy tylko moralnej, ale wiem, że łapówkobiorca, często, dopuszcza się tego. Ponadto, łapówkobiorca popełnia czyn antypaństwowy - naraża państwo na utratę wiarygodności w oczach obywateli. Działanie antypaństwowe, w niektórych ustrojach, karane jest nawet śmiercią. W RP, jak widać, pozostaje bezkarne.

Według amerykańskiego KK, gdzie kary są sumowane, łapówkobiorca otrzymałby znacznie, ale to znacznie wyższą karę od łapówkodawcy. Wygląda na to, że kolejne ekipy utrzymują ten przepis z myślą o sobie i swoich przyjaciołach. Różnica w szkodliwości czynu, między obiema stronami, biorącymi udział w tym procederze, jest tak duża, że cała sprawa wydaje się bardzo podejrzana.

Czy Pan, ministrze Gowin, ma zamiar pozostawić ten przepis w niezmienionej formie? Jeśli tak, to w imię czego?

 

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

BIURO MINISTRA

Wydział Skarg i Wniosków

Warszawa, dnia 22 grudnia 2011 r.

 

 

 

 

BM-III-R-054-2868/11/2

Pan

Leszek Małkowski

 

 

 

Potwierdzam wpływ Pana pisma nadesłanego do tutejszego Ministerstwa 21.12.2011 r. drogą elektroniczną, dotyczącego art. 296 a k.k. i jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 118 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej
i Radzie Ministrów.
Inicjatywa ustawodawcza przysługuje również grupie co najmniej 100.000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Minister Sprawiedliwości samodzielnie takiej inicjatywy nie posiada.

Wskazuję jednak, iż projekty aktów prawnych, w tym kodeksów zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl, są one jednak w trakcie prac legislacyjnych i w związku z tym ich treść może ulegać zmianom.

Stan prac nad projektami ustaw przekazanymi do Sejmu można sprawdzić na:stronie internetowej Sejmu RP: www.sejm.gov.pl.

W związku z powyższym proszę o skorzystanie z ww. stron.

 

z upoważnienia

Dyrektora Biura Ministra

                                                                                                                                   

 

GŁÓWNY SPECJALISTA

w Biurze Ministra

mgr Bogusława Safiejko-Sielska

 PS. Może ktoś z czytelników, mający prawnicze wykształcenie, zechciał by łaskawie wytłumaczyć mi zasadność istniejącej sytuacji.