Komputerowe wspomaganie w procesie produkcji mebli.

Komputerowe wspomaganie wytwarzania (CAM), komputerowe wspomaganie projektowania(CAD) i komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych (CNC) w latach 80 stały się bardzo ważną częścią  i nową opcją dla przemysłu meblarskiego. Technologie te mają bardzo ważny, często decydujący wpływ na usprawnienie wielu procesów produkcji. 

Nie można również zapomnieć o kluczowym znaczeniu sprzedaży internetowej i prowadzenia skutecznych kampanii marketingowych w sieci.

Żyjemy w czasach, w których przedsiębiorstwa muszą stoczyć prawdziwą walkę, aby utrzymać się na rynku. Muszą przekonywać swoich potencjalnych klientów nie tylko niską ceną oferowanych usług, ale przede wszystkim ich wysoką jakością i niezawodnością. Potencjalne pomyłki i wady zostaną przez użytkowników wykryte i mogą szybko dotrzeć do większej liczby osób, co prowadzi do spadku zaufania do wyrobów takiego producenta. Dlatego tak ważne jest uprawnianie procesów produkcji na każdym jej etapie i wprowadzania nowych koncepcji i technologii.

Technologie cyfrowe są dostępne do wspomagania projektowania, wytwarzania i marketingu we wszystkich sektorach produkcji. Wiele firm szybko odczuło zwiększenie efektywności fazy projektowania i produkcji po inwestycji w technologii cyfrowe.

Najbardziej znanymi są wspomniane już CAD, CNC i CAM. Większość producentów mebli używa więcej niż jednej technologii do maksymalnego zoptymalizowania operacji i komunikacji. Stopień wykorzystania zaawansowanych technologii w przemyśle meblarskim jest oparty na zbieraniu i dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem przez użytkowników tych systemów, co w dużym stopniu pomaga radzić sobie z wszechobecnym gospodarczym spowolnieniem.

W opinii firm korzystających z technologii cyfrowych największymi korzyściami są :

- znaczna poprawa dokładności obróbki drewna

- zwiększona zdolność do wykonywania złożonych zadań

-poprawa elastyczności produkcji

- łatwość nauczenia i posługiwania się nową technologią

 

Czynniki wpływające na szybkość zinformatyzowania produkcji.

Po przeprowadzeniu wielu badań i ankiet został przyjęty czynnik ANOVA wyrażający się wzorem :

 

Gdzie

N = liczba stosowanych technologii cyfrowych

P = typ produktów

S = wielkość firm (zmienna oparta na liczbie pracowników firmy).

Na podstawie tego czynnika obliczono,(na podstawie danych 1500 amerykańskich firm związanych ściśle z produkcją mebli w latach 2001-2006) że firmy zatrudniające więcej niż 50 osób stosują średnio 4.3 technologii cyfrowych, średnie firmy (15-49 pracowników) 3 typy technologii, a firmy które zatrudniają poniżej 15 osób stosują 1.3 systemy informatyczne.

Przeprowadzone analizy (w latach 2006-2011 )wskazują, że firmy korzystające z kilku lub kilkunastu cyfrowych technologii zanotowały w tym okresie wzrost przychodów, w przeciwieństwie do takich firmy, które nie zaadoptowały żadnej. Jednak nie można jednoznacznie dowieść i stwierdzić, że firmy stosujące większą ilości technologii mają większe zyski. Np. większy przepływ środków pieniężnych związanych z większym przychodem firmy daje firmie możliwość zakupu nowych technologii. Dlatego w zależności - więcej technologii , większe przychody należy brać pod uwagę inne czynniki np. wielkość firmy.

 

Cyfrowe technologie w marketingu i sprzedaży.

Kolejną i jedną z najczęściej stosowanych technologii w przemyśle meblarskim jest sprzedaż i marketing w sieci internetowej. Ciężko sobie wyobrazić, że w tak bardzo skomputeryzowanym świecie tak ważna gałęź przemysłu z nich nie korzysta. Środki masowego przekazu są najszybszym i teoretycznie najprostszy sposób dotarcia do klienta, zaprezentowania swojej oferty. Jednak coraz ważniejsze jest wyróżnienie się na tle konkurencji czymś wyjątkowym, przykuwającym uwagę. Jest to właśnie spowodowane wpływem technologii już od fazy projektowania mebli, produkcji, aż po marketing. Większość producentów dostarcza nam produkty wysokiej jakości, w konkurencyjnych cenach, dlatego potrzebne jest coś więcej niż stosunek jakości do ceny. Dużą role odgrywa tutaj marketing nie zależny wprost od producenta, a jednocześnie jest to sytuacja oczekiwana przez każda firmę, kiedy to zadowolony klient dzieli się w wśród znajomych, mass mediach pozytywną opinią o danym producencie, co może przyciągnąć kolejnych kupujących.

 

Bardzo jasno widać pozytywny wpływ nowych technologii w przemyśle meblowym i szeroki wachlarz możliwości i korzyści jakie oferuje. Ciągłe ich doskonalenie przyczyni się zapewne do jeszcze większej optymalizacji procesów produkcji i jeszcze większych korzyści dla producentów związanych z przemysłem meblowym. Możemy być również dumni, że Polska stanowi czwartą siłę na świecie wśród producentów mebli drewnianych i stale się rozwija.

 

http://www.wikiwood.edu.pl/