Komory rękawicowe - co warto o nich wiedzieć?

Komory rękawicowe to sprzęt, który możemy spotkać w wielu laboratoriach. Do czego służy i z jakich elementów się składa? O tym w dalszej części artykułu.

 Czym są komory 
rękawicowe?

Komory rękawicowe to jeden z częściej spotykanych sprzętów laboratoryjnych. Są to specjalne urządzenia, w których w kontrolowanej atmosferze ochronnej możliwa jest realizacja, różnych procesów produkcyjnych i laboratoryjnych. Dzięki komorze rękawicowej możliwe jest odizolowanie danego obiektu od otaczających go normalnie czynników atmosferycznych. Żeby wprowadzić badany obiekt do wnętrza komory, stosuje się specjalną śluzę podawczą z próżnią. Śluza ma za zadanie dostosować atmosferę, w jakiej dotąd znajdował się badany obiekt do atmosfery kontrolowanej panującej w komorze rękawicowej.

Najczęściej spotyka się dwa rodzaje komór rękawicowych. Są to komory:

  • Do pracy z substancjami wrażliwymi na działanie powietrza lub wilgoci.
  • Do pracy z substancjami niebezpiecznymi – czyli takimi, które mogą wywołać skażenie chemiczne, biologiczne lub są radioaktywne.

Zastosowanie komór rękwicowych

W pierwszym rodzaju urządzeń pracuje się głównie z takimi materiałami jak wapń, srebro, złoto i krzem. W przemyśle stosuje się komory do pracy nad foliami, wyświetlaczami OLED, ogniwami fotowoltaicznymi i innymi urządzeniami elektrycznymi.

W drugim przypadku praca polega nad badaniem niebezpiecznych związków chemicznych, biologicznych lub radioaktywnych, które są szczególnie niebezpieczne dla człowieka i innych żyjących istot. Pracując z tego typu materiałem badawczym, mimo odpowiednich zabezpieczeń, należy zachować szczególną ostrożność.

Przykłady zastosowań komór rękawicowych to:

  • stanowisko do skrawania anod,
  • stanowisko zgrzewania punktowego,
  • stanowisko ściskania ogniw,
  • stanowisko spawania baterii.

    Oczywiście to tylko niewielki ułamek zastosowań, jaki znajdują komory rękawicowe.

Z czego składają się komory rękawicowe?

Główne elementy komór rękawicowych:

Komora główna – może być wykonana z różnych materiałów, najczęściej jest to jednak stal z szybami ze szkła hartowanego lub innych bezpiecznych materiałów przeźroczystych.
Rękawice robocze- drugim niezbędny elementem każdej komory rękawicowej są oczywiście rękawice, które znajdują się w portach. Pracując przy ich użyciu, należy uważać na to, by nie uszkodzić ich mechanicznie, ponieważ może to fałszować wyniki badań lub być niebezpieczne dla osoby badającej, np. w przypadku kiedy bada ona substancje niebezpieczne.
Śluzy do podawania materiału – kolejnym elementem, z którego składa się komora rękawicowa to śluza, dzięki której możliwe jest włożenie badanego materiału do komory, bez zanieczyszczenia atmosfery w środku.
Czujniki wilgotności i stężenia tlenu – przydają się do tego, żeby kontrolować atmosferę znajdująca się w środku komory.
Pompa próżniowa – dzięki której możemy wytworzyć próżnię.
Butla z gazem obojętnym – pozwalająca na stworzenie obojętnej atmosfery.