Komornik - czy to naprawdę najbardziej znienawidzony zawód?

Zawód komornika należy do takich, które nie wzbudzają na ogół sympatii społeczeństwa. Do jego obowiązków należy wykonywanie postanowień sądu w drodze przymusu egzekucyjnego.

 

W każdym postępowaniu egzekucyjnym są dwie strony. Pierwszą z nich jest wierzyciel, który rozpaczliwie usiłuje odzyskać zaległe należności. Z drugiej natomiast znajduje się dłużnik, do którego przychodzi komornik w celu odzyskania długu. W związku z tym na komorniku skupiają się wszystkie negatywne emocje.  

komornik-gdansk_small.jpg

Komornik często bywa mylony z windykatorem, chociaż ich zadania i zakres czynności znacznie się różnią.

Istnieje przekonanie, że komornik jest osobą, która nachodzi domowników, wręcz nęka, a przede wszystkim zabiera. Warto nadmienić, że dług może być odzyskany poprzez zajęcie ruchomości i nieruchomości dłużnika, jego rachunku bankowego, akcji i udziałów oraz sprzedaż posiadanego przedsiębiorstwa, gospodarstwa czy firmy. Należy jednak pamiętać, że komornik realizuje postanowienie sądu i jednocześnie oddaje dług w ręce osoby poszkodowanej, często oszukanej z premedytacją i bez jakichkolwiek wyrzutów sumienia. Dlatego trudno jest w takim przypadku mówić, że jest to złe postępowanie. Z całą pewnością jest to potrzebny zawód. Wszystkie czynności komornicze mają za zadanie stać po stronie prawa, a nie bezkarności i bezprawia. Jeżeli więc są osoby, które wyrażają negatywne opinie na temat tego zawodu, to opowiadają się jednocześnie za bezkarnością i dają w ten sposób przyzwolenie oszustom.  Obraz takiej sytuacji powinien utwierdzić , dlaczego komornicy muszą istnieć i wykonywać swoje zadania.

Ile zarabia komornik?
Niewątpliwie kontrowersyjną kwestią są zarobki komornika. Komornik pomimo, że działa przy sądzie, to nie pobiera z sądu wynagrodzenia za swoje czynności. Nie otrzymuje też zapłaty z budżetu państwa czy podatków. Za prowadzenie egzekucji komornik pobiera tzw. opłatę egzekucyjną, która nie stanowi jego wynagrodzenia. Jest ona źródłem finansowania działalności kancelarii komorniczej, a nie tylko kosztów poniesionych w danym postępowaniu.  Zarobki komorników są zależne od liczby spraw prowadzonych przez daną osobę oraz od spraw tzw. skutecznych. Opłaty egzekucyjne są naliczane proporcjonalnie do uzyskanej dla wierzyciela kwoty i dotyczą tylko spraw skutecznych.

Podsumowując
Komornik jest kojarzony przede wszystkim z wykonywaniem w drodze przymusu egzekucji sądowych. Oprócz tego wykonuje również inne czynności, takie jak: przygotowanie protokołu stanu faktycznego i spisu inwentarza przed rozpoczęciem procesu, doręcza zawiadomienia sądowe i inne rodzaje dokumentacji, poszukuje majątku dłużnika. Poza tym komornik musi być doskonale przygotowany do wykonywania swojego, nie zawsze łatwego zawodu. Z całą pewnością obowiązki wykonuje on zgodnie ze swoimi uprawnieniami, broniąc w ten sposób prawa. Działa nie przeciwko dłużnikowi, ale przede wszystkim dla wierzyciela i w jego imieniu.

---

Artykuł powstał przy pomocy:
http://komornikgdanskpolnoc.pl/ - Komornik Sądowy w Gdańsku, kancelaria komornicza Gdańsk.