Koło zamachowe Jana Pająka i mechanizm powstawania cyklonów

Jak powstają cyklony?...dla kogo powstawanie cyklonów jest tajemnicą, dla tego jest, a dla nas za chwilę nie będzie to już tajemnicą...

 

Na stronie http://totalizm.nazwa.pl/free_energy_pl.htm można zapoznać się z zasadą działania wiecznie obracającego się koła zamachowego. W rozdziale #F3. Jak zabrać się za zbudowanie opisywanego tutaj wiecznie obracającego się koła zamachowego: autor pisze:

“Zbudowanie samego opisywanego tutaj wiecznie obracającego się koła zamachowego jest relatywnie proste. Wystarczy w tym celu pozyskać ze zbiornicy złomu jakieś stare koło zamachowe wraz z na stałe zespoloną z nim jego osią, lub pozyskać dowolne inne ciężkie i dobrze wybalansowane koło na osi - np. duże koło kolejowe. Następnie należy koło to lekko ułożyskować tak aby jego oś obrotu była równoległa do osi obrotu Ziemi. W tym celu jego oś obrotu należy ustawić w kierunku geograficznej linii północ-południe, nachylając tą oś do poziomu pod kątem równym szerokości geograficznej miejsca w jakim koło to się montuje. Przykładowo, dla takich kół montowanych na obszarze Polski, kąt ich nachylenia do poziomu będzie wynosił gdzieś pomiędzy 49 stopni a 55 stopni - zależnie od położenia miejscowości w której ktoś będzie je budował. Po zmontowaniu koło to należy jeszcze raz dokładnie sprawdzić na jego precyzyjne wybalansowanie przy kątowym ustawieniu, oraz na lekkość jego obrotów. Jeśli będzie ono precyzyjnie wybalansowane i łatwo obracające się, dowolne oznaczenie na jego obwodzie wykaże że koło to faktycznie samo się obraca o jeden obrót na dobę.”

Na stronie http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80355,5645388,Jak_sie_rodza_huragany.html Tomasz Ulanowski w artykule “Jak się rodzą huragany” pisze:

 

"Pomimo dziesiątków lat badań cyklony tropikalne, nazywane w zależności od miejsca występowania np. huraganami lub tajfunami, pozostają dla naukowców tajemnicą. Badaczom nie udało się dotąd jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie: dlaczego cylkony powstają.

A ja wam powiadam, że dla kogo powstawanie cyklonów jest tajemnicą, dla tego jest, a dla nas za chwilę nie będzie to już tajemnicą. Do wyjaśnienia mechanizmu powstawania cyklonu można wykorzystać mechanizm działania “wiecznego” koła zamachowego, które opisuje Jan Pająk. Wprawdzie to zamachowe koło ma niezwykle wysokie wymagania, aby ono wiecznie się obracało, ale to, co może uruchomić koło zamachowe, z powodzeniem uruchamia rozwój cyklonu.

Co to jest takiego, co w sprzyjających warunkach może obracać wiecznym kołem zamachowym Jana Pająka, i jakież to warunki muszą być spełnione?

Czynnik, o którym tu mowa można nazwać słowem “nic”. Tak bowiem się dzieje, że nie jest potrzebne cokolwiek, aby to koło obracać względem powierzchni Ziemi. Jest wprost przeciwnie - trzeba usunąć, bądź przynajmniej zminimalizować, oddziaływanie więzów, które łączą to koło z Ziemią i które to więzy ten obrót uniemożliwiają.

Dzieje się bowiem tak, że te więzy łączą trwale koło z Ziemią przyczyniając się do tego, że koło jest nieustannie zwrócone tą samą stroną w kierunku centrum Ziemi (i nie obraca się względem powierzchni Ziemi). Na te więzy składa się tarcie w łożyskach, na których to koło jest podparte oraz brak prawidłowego wyważenia koła. Praktycznie rzecz biorąc, więzy istnieją z powodu grawitacyjnego oddziaływania Ziemi. Można je zminimalizować umieszczając koło na łożyskach magnetycznych, w szczelnej obudowie, z której można (i należy) odpompować powietrze.

A teraz zwróćcie uwagę na to, na jakiej szerokości geograficznej powstają cyklony. Autor artykułu “Jak się rodzą huragany” pisze, że:

“+ powstają w pasie międzyzwrotnikowym, pomiędzy 5 a 25 st. szerokości geograficznej (nie obserwuje się ich w pobliżu równika), nad morzami w ośmiu miejscach na Ziemi.(...)
+ rozwija się on od dwóch dni do trzech tygodni.
+ przypomina olbrzymi wir o średnicy od kilkudziesięciu do kilkuset kilometrów, taką trąbę powietrzną w skali makro.
+ na półkuli południowej powietrze w cyklonie wiruje zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a na północnej + przeciwnie do tego ruchu.(...)”

Porównajcie kierunki obrotów samoczynnie obracającego się wiecznego koła zamachowego oraz cyklonów wirujących (obracających się) na półkuli południowej i półkuli północnej - są one identyczne.

Nie może być inaczej, bo mechanizm tych zjawisk jest ten sam. Ale istnieje także istotna różnica, która dotyczy narastania obrotów wirowania koła zamachowego i cyklonu. Tarcie, niewyważenie, oddziaływanie grawitacyjne..., jeśli nawet jest znikome, hamują i tak nikłe obroty (1 obrót na dobę) koła zamachowego. Natomiast w przypadku cyklonu ruchy termiczne powietrza są wyrazem zerwania więzi grawitacyjnej powietrza z Ziemią. Te ruchy najwyraźniej przyczyniają się do narastania i prędkości obrotowej cyklonu, i z uwagi na dużą średnicę tego wiru, przyczyniają się do narastania prędkości mas powietrza wokół oka cyklonu. A przyczyniają się głównie z tego powodu, że masy powietrza są lepiej “ułożyskowane” i mają większą swobodę ruchu niż koło zamachowe.

Przypuszczam, że podczas tarcia mas powietrza dochodzi do specyficznego porządkowania cząsteczek gazu. To uporządkowanie staje się przyczyną samoczynnego ruchu tych cząsteczek w określonym kierunku i narastania energii mas powietrza. Mechanizm samoczynnego ruchu cząsteczek przedstawiam na stronie http://www.pinopa.republika.pl/ZakonDSD_pl.html .

Wszystkiego dobrego. Pinopa

________________________

...może teraz nareszcie badacze będą wiedzieli, jaki jest mechanizm powstawania cyklonów...

____________________________________

Odkrycie fizyki na trzecie tysiąclecie - http://pinopa.republika.pl/

 

Źródło: http://swobodna.energia.salon24.pl/91880,index.html

Licencja: Creative Commons