Kolektory próżniowe i płaskie

Podstawowe różnice między kolektorami próżniowymi oraz płaskimi

 

Kolektor płaski i próżniowy 

 

Kolektor słoneczny to urządzenie służące do pozyskiwania energii słonecznej, która w postaci ciepła przechodzi poprzez układ solarny do zasobnika z wodą użytkową. Dzieje się tak, dzięki zdolnościom absorpcyjnym powierzchni kolektora, która gromadzi ciepło i odsyła je do pozostałych elementów systemu. Wydajność kolektorów słonecznych jest uzależniona przede wszystkim od ich budowy. Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje kolektorów: płaskie oraz próżniowe

Kolektory płaskie

Typowy kolektor płaski charakteryzuje się prostą nieskomplikowaną budową oraz stosunkowo niską ceną. Może absorbować zarówno promieniowanie bezpośrednie, jak i rozproszone, jednak ze względu na duże straty ciepła nie osiąga tak wysokich uzysków energetycznych jak kolektor próżniowy. Głównym problemem kolektorów płaskich jest powietrze znajdujące się pomiędzy absorberem a szybą solarną. Nieszczelności w tych punktach powodują parowanie powierzchni szyby co znacznie zmniejsza uzyski i ogólną sprawność kolektora. Zmieniające się wraz z pogodą warunki atmosferyczne w obudowie kolektora powodują szybsze zużycie (utlenienie) powłoki absorbera. 

Kolektory próżniowe

Zupełnie inna konstrukcja zastosowana jest w kolektorach próżniowych. Zbudowane one są z rur w których znajduje się „próżnia” – doskonały izolator. Istotną różnicą pomiędzy kolektorami płaskimi a próżniowymi jest dużo lepszy uzysk energii kolektora z promieniowania rozproszonego przy zachmurzonym niebie oraz mniejsze straty energii w niskich temperaturach zewnętrznych (kolektory te pracują efektywnie również w zimie). Lepsze parametry uzyskano głównie ze względu na zastosowaną izolację absorbera, gdyż próżnia to lepszy izolator. W kolektorach próżniowych o bezpośrednim przepływie czynnika roboczego zastosowano dwie rurki miedziane, umieszczone współśrodkowo. Do wewnętrznej wpływa chłodny czynnik roboczy, ogrzewa się od absorbera i wraca rurką zewnętrzną do obiegu. Takie rozwiązanie wywołuje turbulentny przepływ cieczy, przez co przekazywanie energii jest bardziej wydajne. Rurki przenoszące ciepło oraz absorber osadzone są wewnątrz jedno ściennej rury próżniowej, która zamknięta jest za pomocą metalowej osłony wykonanej w taki sposób aby utrzymywać „próżnię” wewnątrz rury oraz kompensować różnice w rozszerzalności cieplnej szkła i metalu.

 

Źródło: http://depsol.pl/pl/technika-solarna/wiedza-kolektory-sloneczne/budowa-kolektora-sonecznego.html

Licencja: Creative Commons - bez utworów zależnych