Kod daty urodzenia (8) - porównanie z metodą opartą na enneagramie

Czy metody, które pozwalają analizować siebie są idealne? Nie! Jeszcze nikt nie wymyślił i nie wymyśli idealnej oceny człowieka.

 

Dla zrozumienia poniższego tekstu proszę czytać poprzednie artykuły o KDU..

 Tym tekstem przystępuję do polemiki z osobami posiadającymi wiedzę enneagramu.

Przedstawię teraz znane osoby zaszeregowane do danego typu liczbowego sposobami analitycznymi stosowanymi w metodyce enneagramu, a opisane w książce pt. „Enneagram” autorstwa Helen Palmer – wydanie Ag. Wyd. J. Santorski W-wa 1992 r.

 

Dla porównania tych przyszeregowań z moją metodą KDU posłużę się np. członem A – członem najsilniej działającym na nasze zachowania, cechami najsilniej uzewnętrznianymi.

Rozbieżność między metodą analityczną, ankietową, porównawczą enneagramu, a KDU tych osób jest bardzo duża.

 Słynne Jedynki - perfekcjonista, szef, pionier - str. 104. Tabela 1.

 MARCIN LUTHER

10.11.1483

1 - 2 - 7 = 1

 przypisany dobrze

 KAROL DICKENS

07.02.1812

7 - 2 - 3 = 3

 powinien być typem 7

 GEORGE BER. SHAW

26.07.1856

8 - 7 - 2 = 8

 powinien być typem 8

 Słynne Dwójki – dawca, opiekun str.131.  Tabela 2.                                                                                              

 ELIZABETH TAYLOR

27.02.1932

9 26   = 8

powinien być typem 9

 ELVIS PRESLEY

08.01.1935

8 19   = 9

powinien być typem 8

 DOLLY PARTON

19.01.1946

1 1 – 2   = 4

powinien być typem 1

 Słynne Trójki – wykonawca, zdobywca –str. 157. Tabela 3.

 WALT DISNEY

05.12.1901

5 - 3 - 2   = 1

powinien być typem 5

 RONALD REAGAN

06.02.1911

6 - 2 - 3   = 2

powinien być typem 6

 JOHN F. KENNEDY

29.05.1917

2 - 5 - 9   = 7

powinien być typem 2

 Słynne Czwórki – tragiczny romantyk, ekscentryk – str. 193. Tabela 4.

 ALLAN WATTS

06.01.1915

6 - 1 - 7   = 5

powinien być typem 6

 ORSON WELLES

06.05.1915

6 - 5 - 7   = 9

powinien być typem 6

 MARLON BRANDO

03.04.1924

3 - 4 - 7   = 5

powinien być typem 3

 Słynne Piątki – obserwator, obserwator – str. 229. Tabela 5.

 FRANZ KAFKA

03.07.1883

3 - 7 - 2   = 3

powinien być typem 3

 JEREMY IRONS

19.09.1948

1 - 9 - 4   = 5

powinien być typem 1

 MERYL STREEP

22.06.1949

4 - 6 - 5   = 6

powinien być typem 4

 Słynne Szóstki – adwokat diabła, strażnik – str. 258. Tabela 6.

 ADOLF HITLER

20.04.1889

2 - 4 - 8   = 5

powinien być typem 2

 WIELEBNY J. JONES

13.05.1931

4 - 5 - 5   = 5

powinien być typem 4

 JANE FONDA

21.12.1937

3 - 3 - 2   = 8

powinien być typem 3

Słynne Siódemki – epikurejczyk, fantasta – str. 293. Tabela 7.

 KURT VONNEGUT

11.11.1922

2 - 2 - 5   = 9

powinien być typem 2

 RAM DASS

06.04.1931

6 - 4 - 5   = 6

powinien być typem 6

 BHAGW. RAJNEESH

11.12.1931

2 - 3 - 5   = 1

powinien być typem 2

 Słynne Ósemki – szef, wojownik – str. 330. Tabela 8.

 PABLO PICASSO

25.10.1881

7 - 1 - 9   = 8

powinien być typem 7

 LEROY EL. CLEAVER

31.08.1935

4 - 8 - 9   = 3

powinien być typem 4

 SEAN PENN

17.08.1960

8 - 8 - 7   = 5

   przypisany dobrze

 Słynne Dziewiątki – mediator, osadnik – str. 355. Tabela 9.

 DWIG. EISENHOWER

14.10.1890

5 - 1 - 9   = 6

powinien być typem 5

 LUCIANO PAVAROTTI

12.10.1935

3 - 1 - 9   = 4

powinien być typem 3

 RINGO STARR

07.07.1940

7 - 7 - 5   = 1

powinien być typem 7

 Prowadząc dalszą analizę powyższych danych ujętych w książce „Enneagram” i posługując się dominacją członu np. B lub C czy D da również duży wynik nietrafności w danym typie liczbowym. W przypadku członu A - na 27 osób przypisanych danej liczbie trafność oceny występuje tylko u dwóch osób, w członie B i C to z 27 jest po 5 osób, a w D to z 27 jest 3 osoby.

Uważam, że przypisanie danej osoby w „Enneagramie” do danego typu liczby powinno wynikać z liczb będących w KDU, ponieważ takie liczby otrzymaliśmy w dniu urodzenia. Nikt ich nie zmieni, bo te wibracje, energie są za bardzo mocno w nas utrwalone. Możemy jedynie różnymi metodami relaksacyjnymi, medytacyjnymi wyciszać uzewnętrzniane negatywne cechy, a bardziej uwypuklić pozytywne.

Klasyfikacja ludzi wyłącznie metodami stosowanymi w „Enneagramie” będzie subiektywna, mimo to może być pomocna w badaniach.

Odpowiadając jedynie na pytania ankietowe wyniki mogą być różne, ponieważ powtórzone w odstępach kilku dni dadzą nam całkiem inną odpowiedź. Za każdym razem jesteśmy w innym stanie psychicznym spowodowanym np. wpływem pogody, zdrowotnością organizmu, sytuacjami powstałymi z rozdrażnień tuż przed badaniem itd.

Bardzo trafnie ujęła ten temat pani Grażyna K. w korespondencji do mnie, cytuję: „…rozwiązywanie testu to również okłamywanie siebie samego. Często wypieramy pewne informacje, jako nieprzystające do naszego widzenia, a one jednak tkwią w nas. Dlatego nie wierzę testom. Można je okłamać, jak wprawieni okłamują maszynę do wykrywania kłamstwa, bowiem na wszystko istnieje sposób. Trzeba go tylko znać”.

A przy zapoznaniu się z metodą KDU nie ma możliwości oszukiwania siebie, bo liczby tkwią w nas od samego urodzenia, pierwszego oddechu i tego z pamięci nikt nam nie usunie – nie ma takiej możliwości – a faktycznie jest, wówczas będzie to już inny pozafizyczny etap - po śmierci.