Kod daty urodzenia (13a) – towarzystwo księżnej Izabeli Czartoryskiej

Czy miałem wpływ na ks. Izabelę Czartoryską, by otaczała się takim towarzystwem, z takimi nie innymi KDU? Zrobiła to sama, bez mojej podpowiedzi. To Ona i Goście się wyróżniali.

 

W celu zrozumienia czym jest KDU, proszę uważnie przeczytać moje poprzednie teksty wg kolejności nadanych im numerom.

W ostatnim czasie, byłem z koleżankami i kolegami w trójkącie turystycznym PKN (Puławy, Kazimierz Dolny, Nałęczów) oraz w Kozłówce i Sandomierzu - 26 osób. Zwiedzaliśmy z przyjemnością, a ja na moment wróciłem na stare śmieci.Dlatego chciałem przypomnieć sobie coś więcej o historii Puław, by podróżników wprowadzić trochę w czasy przeszłe.                                            

Wszedłem na stronę internetową: http://www.ipulawy.pl/historia                                                                                                   W opisie historii Puław zostały wymienione osoby, które przyczyniły się do ich rozsławienia.                                                         W poniższym zestawieniu wymienione osoby z powyższej strony internetowej posiadają pełne daty urodzenia.                              Osoby będące na stronie internetowej, a nie wymienione w zestawieniu nie posiadają pełnej daty urodzenia.                       

Daty urodzenia czerpałem ze stron "Wikipedii". 

W nawiasach podałem człon A+B= E, tzw. liczba ukryta - bardzo ważna.                                                                                      Znak „–” myślnik zastosowany w KDU nie jest znakiem działań matematycznych. Służy jedynie do oddzielenia poszczególnych członów dla lepszej czytelności.                                                                                                                                              

Oto zestawienie tych wymienionych w internecie osób:

Lp    Imię i nazwisko                                                  Data urodzenia    KDU to: A-B-(człon E w nawiasie)-C=D
1    Tylman z Gameren..................................................03.07.1632..................3 –  7 -  (1) – 3 = 4
2    August III Sas..........................................................17.10.1696..................8 –  1 -  (9) – 4 = 4
3    Karol XII Wittelsbach...............................................17.06.1682..................8 –  6 -  (5) – 8 = 4
4    Aleksander August Czartoryski...............................09.11.1697..................9 –  2 -  (2) – 5 = 7
5    Adam Kazimierz Czartoryski...................................01.12.1734..................1 –  3 -  (4) – 6 = 1
6    Izabela Czartoryska................................................03.03.1746...................3 –  3 -  (6) – 9 = 6
7    Jerzy Fleming.........................................................03.03.1699...................3 –  3 -  (6) – 7 = 4
8    Grzegorz Piramowicz.............................................25.11.1735....................7 –  2 -  (9) – 7 = 7
9    Franciszek D. Kniaźnin...........................................04.10.1750...................4 –  1 -  (5) – 4 = 9
10    Julian Ur. Niemcewicz..........................................16.02.1757....................7 –  2 -  (9) – 2 = 2
11    Adam T. St. Naruszewicz......................................20.10.1733...................2 – 1 -  (3) – 5 = 8
12    Jan Paweł Woronicz.............................................03.07.1757...................3 – 7 -  (1) – 2 = 3
13    Franciszek Karpiński.............................................04.10.1741...................4 – 1 -  (5) – 4 = 9
14    Franciszek Zabłocki..............................................02.01.1752...................2 – 1 -  (3) – 6 = 9
15    Piotr Norblin..........................................................15.07.1745...................6 – 7 -  (4) – 8 = 3
16    Marcello Bacciarelli..............................................16.02.1731....................7 – 2 -  (9) – 3 = 3
17    Adam Jerzy  Czartoryski......................................14.01.1770....................5 – 1 -  (6) – 6 = 3
18    Konstanty A. Czartoryski......................................28.10.1774....................11 -  (2) – 1 = 3
19    Maria Wirtemberska.............................................15.03.1768....................6 – 3 -  (9) – 4 = 4
20    Tadeusz Kościuszko............................................04.02.1746....................4 – 2 -  (6) – 9 = 6                              

Zakończę wymienianie osób z powyższej strony internetowej na wersecie 39 od góry: "...Adam Jerzy i Konstanty zostali zmuszeni do opuszczenia Puław i zamieszkania w Petersburgu".                                                                                                              

Gros osób wymienionych w tabeli są to goście księżnej Izabeli  przez nią zapraszani do Puław. Osoby te posiadają w KDU podwójne, a nawet potrójne te same liczby (zaznaczone pogrubieniami i kolorem na czerwono) więc posiadają te same cechy charakteru podwójnie i potrójnie wzmocnione – tak pozytywne jak i negatywne przypisane danej liczbie.                                     Są osobami szczególnymi, wyróżniającymi się znanymi literatami czy twórcami artystycznymi. 

Wszyscy ludzie, którzy posiadają w KDU podwójne, potrójne, a nawet i poczwórne zestawienie takich samych liczb są ludźmi na których należy zwrócić szczególną uwagę pod względem ich predyspozycji – w jakimś temacie, zawodzie itp. Dzieci takie trzeba właściwie prowadzić, żeby pomóc im rozwijać ukryte talenty. 

Także zaznaczyłem czcionką pogrubioną w kolorze niebieskim te osoby, które posiadają w którymś członie liczbę trzy występującą pojedynczo.                                                                                                                                                       Ogólnie - ludzie, którzy mają taką liczbę  posiadają predyspozycje do tworzenia i umiejętnego odbioru sztuki, tak właśnie jak większość osób z powyższego zestawienia.    

Nie należy się dziwić, że księżna Izabela Czartoryska i jej rodzina otaczała się takimi ludźmi. Sama posiadała w KDU właśnie dwie liczby trzy, a członkowie rodziny przynajmniej mieli po jednej liczbie trzy. Więc posiadali predyspozycje do chronienia dóbr kultury  i gromadzenia eksponatów sztuki i robili to z zamiłowaniem.                                                                                                      To nie snobizm, tylko potrzeba ducha.     

Takie KDU dotyczy ludzi całego świata posiadających podobne układy liczb. Mogą oni praktykować różne zawody, w których będą dobrzy, a nawet bardzo dobrzy i nie należy im w tym przeszkadzać a wręcz pomagać. Mogą też być przez to bardziej podatni na wypaczenia swoich życiowych losów.                                          

Wielu aktorów, wokalistów, malarzy, rzeźbiarzy i innych twórców  posiada właśnie w którymś członie KDU liczbę trzy.          Występujące w KDU liczby trzy i osiem w którymś członie to ludzie o cechach charakteru pełnych ekspresji w jakichś wykonywanych zawodach np. wymienieni: Adam Naruszewicz, Piotr Norblin.                                                                   

Dla przypomnienia podam, że najsilniej uzewnętrzniamy cechy charakteru przypisane członowi A w sposób podświadomy, niekontrolowany.  Pozostałe cechy charakteru przypisane danej liczbie wynikające z członu B, C, D, E uzewnętrzniane są w zależności od tematu myśli, czy dyskusji z dominacją innego członu. Nie ma tak, aby poszczególne człony A, B, E, C, D uzewnętrzniane były osobno. To wszystko jest wymieszane jak groch z  kapustą. Od nas, od naszych zachowań zależy jaką dominację cech charakteru będziemy silniej uzewnętrzniać.

Może to być układ członów np. A+B+E+C+=D; A,B+E+D+C, A,C,B,+E,D, A,C+B,D,E itd.                                              Pamiętajmy, że nie określają nas idealne, jednoznaczne liczby numerologiczne, tylko ich zbiór (w zależności od KDU). Jeżeli chcemy określać siebie numerologicznie to mówimy o sobie, że jestem liczbą np. pięć - wynika z członu A, a nie numerologicznie z członu D - suma całej daty urodzenia. Nie można określać kogoś jednoznacznie, bo nie ma w nas cech charakteru idealnie tych samych. Występują one w jednym jedynym przypadku -  tylko przy zestawieniu czterokrotnie - poszukajcie ją.           

Cechy charakteru są niezmienne.  Zmienny jest temperament - ?.                                                                           

Chcąc dowiedzieć się więcej o danej osobie należy poznać datę urodzenia danej osoby w układzie KDU. Dlatego proponuję czytać życiorysy, biografie, artykuły o tej osobie, oglądać wywiady telewizyjne. Będziecie mieli jej obraz jak na dłoni pod kątem cech charakteru.                                                                                                                                                                    Dlatego zacznijcie od najbliższych, ponieważ na co dzień mamy z tymi osobami do czynienia.       

Dla humoru dodam, że nie miałem żadnego osobistego wpływu na księżnę Izabelę, by zapraszała takie osoby, z takim właśnie układem liczbowym w KDU – ja się urodziłem dopiero w 1944 r. i też mieszkałem w pałacu, księżna nie znała wówczas oceny cech charakteru metodą KDU. 

Zastanówmy się nad sobą i najbliższymi. Sięgajmy po wiadomości o innych.           

KDU to właśnie nasze cechy charakteru – takie same jak nasze układy liczb. Oczywiście ludzie mogą różnić się intelektem.      

"Człowieka tworzą maniery i charakter" - autor Cyceron                                                                                                                                                                                         

 

.