Kod daty urodzenia (10a) – geniusze Art-B

Czy genialność danego człowieka zależy od liczb w KDU – tak, i to nie przypadek, bo przypadków nie ma

 

Dla zrozumienia mojej idei proszę zapoznać się z wcześniejszymi opracowaniami z tej serii począwszy od tekstu „Kod daty urodzenia (1) - …”.

 Na stronie: http://www.eioba.pl/a103665/o_dwoch_takich_co_ukradli_ksiezyc autor: Jazz Man opublikował tekst pt.  „O dwóch takich co ukradli księżyc”.                                                                                                                                                                                    W trakcie czytania tego artykułu nasunęła mi się myśl o doskonałości postępowania wymienionych tam osób. Więc jakie mają KDU te osoby, które spowodowały tak duże zamieszanie, między innymi w bankowości i w polityce naszego kraju. Poszukałem ich dat urodzenia w celu sporządzenia KDU.

 W tekście zostały wymienione osoby związane z Art-B:

1. Maciej Zalewski          ur.  26.06.1956 r. to KDU         8 – 6 – 3 = 8                

2. Meir Bar (Brandwain)  ur.  17.10.1951 r. to KDU         8 – 1 – 7 = 7

3. Bogusław Baksik        ur.    8.04.1963 r. to KDU        8 – 4 – 1 = 4

4. Aleksander Gawronik ur.  30.08.1948 r. to KDU          3 – 8 – 4 = 6

5. Andrzej Gąsiorowski – brak danych urodzeniowych

 Zwięzłe cechy charakteru tych osób:

ad. 1. zdobywca, wojownik – adwokat, strażnik – wykonawca, twórca = zdobywca, wojownik

ad. 2. zdobywca, wojownik – perfekcjonista, szef, pionier – epikurejczyk, fantasta =  epikurejczyk, fantasta

ad. 3. zdobywca, wojownik – romantyk, rewolucjonista – perfekcjonista, szef, pionier = romantyk rewolucjonista

ad. 4. wykonawca, twórca – zdobywca, wojownik – romantyk, rewolucjonista = adwokat, strażnik

ad. 5. brak danych urodzeniowych.

          W poprzednim opracowaniu pt. „Kod daty urodzenia (10) – geniusze” zasugerowałem, że osiągnięcia wskazanych tam osób były spowodowane ich osobowością, która właśnie wynikała z występujących m.in. liczb osiem w którymś członie KDU. W powyższym artykule autorstwa Jazz Mana jest poparcie mojej tezy o ich w tym przypadku genialnym rozpracowaniu ówczesnej polskiej bankowości i możliwości szybkiego się wzbogacenia.

         Jeżeli ktoś z czytających zna datę urodzenia pana Andrzeja Gąsiorowskiego to proszę o podanie mi jej e-mailem.

         W gazecie „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 21.10.2009 r. ukazał się artykuł pt. „Tak żyje za kratami oszust stulecia” na stronie: http://www.dziennik.pl/swiat/article462633/Tak_zyje_za_kratami_oszust_stulecia.html

 Treść tego artykułu dotyczy potężnego oszusta i wielkiego filantropa Bernarda Madoffa.                                                              Urodził się 29.04.1938 r. to KDU   2 – 4 – 3 = 9.

 Zwięzłe cechy charakteru to:

dawca, opiekun – romantyk, rewolucjonista – wykonawca, twórca = mediator, metafizyk

         W opracowaniu pt. „KDU (10) – geniusze” wskazałem w tabeli 1 jakie liczby występują w KDU wymienionych tam osób. Wspomniałem również o tzw. liczbie ukrytej wynikającej ze wzoru A + B = E.                                                                                    Pan B. Madoff w członie A ma liczbę 2, w członie B liczbę 4. Więc 2 + 4 = 6.

       Ilość liczb występujących w KDU wymienionych osób w tabeli 1, przedstawiłem w tabeli 2. Okazuje się że najwięcej jest liczb  2.; 3.; 4.; 6. i 8. W przypadku tego pana w jego KDU występują liczby 2.; 4.; (6.); 3.

 Ocena pana B. Madoffa jako akceptacja samego siebie w oparciu o jego KDU.

  1. Jaki jest układ podświadomości ze świadomością (współgranie prawej półkuli z lewą półkulą) – to człon A : B =                                     = 2 : 4 = ocena dobra (4).
  2. Jak się ma wspólne działanie podświadomości i świadomości człon A + B = E to 2 + 4 = 6 do nadświadomości człon C to 3.   A więc oceniany układ liczb E : C to 6 : 3 = i jest to ocena dobra (4).

Liczba 9 jako suma całości określa jego mistycyzm czy wrażliwość z pogranicza nawet jasnowidzenia.

       Przypuszczam, że środowisko jego (jak w Art.-B) podsunęło mu temat do łatwego zwiększania zasobów finansowych                 i materialnych. Rozpracował tę metodę i wspaniale działał system w społeczeństwie USA, a jego osobowość wynikająca z cech charakteru przyporządkowanych liczbom w jego KDU, przyciągała do niego masę ludzi.