Kod daty urodzenia (1) – a data urodzenia

Ciągle szukamy, dopytujemy, chcemy się dowiedzieć jacy jesteśmy, jakie tkwią w nas cechy pozytywne i negatywne. Czy to magia? Odpowiadam: Magia to brak wiedzy - więc czytaj o KDU!

 

Zapraszam do odsłuchania wywiadu przeprowadzonego przez redaktora Włodzimierza Raszkiewicza z "Radia Gdańsk": http://www.yasni.info/ext.php?url=http%3A%2F%2Farchiwum.radiogdansk.pl%2Findex.php%2Fblog-wlodzimierza-raszkiewicza%2F36170-mieczysaw-parfianowicz-niezy-numer.html&name=Lucjan+Mieczys%C5%82aw+Parfianowicz&showads=1&lc=pl-pl&lg=pl&rg=pl&rip=pl 

Istnienie człowieka na Ziemi zawsze było związane z zainteresowaniem się drugim człowiekiem. Pragnął poznać wszystkich, z którymi, na co dzień się stykał. Przy stadnym byciu zawsze ktoś z grupy był osobą dominującą. Demokracji wówczas nie znano, więc wodzem zostawał ten, kto prezentował siebie w sposób waleczny, zdecydowany i posiadał predyspozycje do zarządzania. A więc musiał być silną osobowością. Ta dominacja człowieka nad drugim człowiekiem dotrwała do obecnych czasów i w dalszej części istnienia nas na Ziemi nie zmieni się. Skąd ona się bierze?

Ciągle zastanawiamy się nad swoim sposobem reagowania i zachowania w różnych sytuacjach. Każdy z nas zastanawia się nad swoim charakterem. Każdy z nas pragnie poznać swoje negatywne i pozytywne cechy charakteru. Szukamy najłatwiejszych sposobów poznania siebie przez czytanie różnych opracowań, rozwiązywania testów, czy czytania horoskopów, które dotyczą osób urodzonych w okresie trwania danego znaku zodiaku – rozpiętość ilości dni bardzo duża itp. Okazuje się, że są to informacje tylko połowiczne, a interpretacje nie zawsze nam odpowiadają. Natomiast na wizytę u znawców tematu czy w pracowni psychologicznej nie mamy czasu.

Również i ja szukałem rozwiązania tego problemu w stosunku do siebie i innych. W pracy przewodząc grupie pracowników złożonych po połowie z mężczyzn i kobiet zacząłem zastanawiać się nad różnicami, jakie wynikają z ich zachowań. Wziąłem do ręki książki traktujące o numerologii, bo były łatwe w nabyciu i jeszcze łatwiejsze w przyswajaniu wiedzy. Prawie natychmiast zacząłem zastanawiać się nad wpływem liczb w dacie urodzenia wg wskazań numerologów. Po zsumowaniu całej daty urodzenia okazało się, że w tej grupie kilka osób posiada tą samą liczbę. Jednak różnice między tymi osobami były bardzo duże, byli prawie do siebie niepodobni. Dalej chodziłem z problemem, gdzie szukać wyjaśnienia tych różnic, mimo, że mają tą samą liczbę wynikającą zsumowania całości daty urodzenia. I znalazłem. Data urodzenia składa się z trzech członów tj. pierwszy człon - dzień urodzenia, drugi człon - miesiąc urodzenia, a trzeci człon - rok urodzenia. Okazało się, że trafiłem w dziesiątkę.

W ten sposób powstał tzw. kod daty urodzenia (dalej będę używał formy skróconej: KDU), który rozwiązał problem. Wówczas wszystkim pracownikom zacząłem tworzyć te KDU np. urodzony 13.12.1961 r. to KDU jest następujące: każdy człon sprowadzamy do liczby podstawowej przez zsumowanie cyfr. Dzień 13 to 1+3=4 to człon A. Tę liczbę 4 posiadają również ci, którzy urodzeni są dnia 04; 22 i 31. Człon B po zsumowaniu to liczba 3, ponieważ miesiąc urodzenia 12 to 1+2=3, człon C to rok urodzenia 1961=1+9+6+1=17=1+7=8 i ta liczba 8 jest liczbą roku urodzenia. Człon D jest zsumowaniem wyliczonych wcześniej liczb w członach A+B+C. Więc układ wyliczonych liczb po zapisaniu w układzie kodowym wg wzoru A – B – C = D jest następujący: wyliczone liczby utworzyły KDU: 4 – 3 – 8 = 6. I to jest cały kod daty urodzenia.

Znak pauzy „–” spełnia rolę oddzielenia jednego członu od drugiego dla lepszej czytelności, nie jest znakiem działania matematycznego.

 Prezentowanie zachowań wg kolejności zapisanych liczb w KDU:

- człon A podporządkowałem naszej podświadomości, to nasze niekontrolowane zachowania,

- człon B podporządkowałem świadomości, to nasze logiczne postępowanie,

- człon C podporządkowałem nadświadomości, to nasza duchowość i filozofia życia,

- człon D określa nasze zachowania w miejscach publicznych jak kino, teatr, kawiarnia itd.

Uzewnętrznianie cech charakteru przyporządkowanym członom A; B; C; D następuje spontanicznie, a w zależności od sytuacji tematycznej i emocjonalnego zaangażowania będą prezentowane z dominacją któregoś z tych członów.

Zacząłem szukać podręczników opisujących każdą liczbę z przyszeregowanymi cechami charakteru. W tym czasie została wydana książka autorstwa Helen Palmer pt. ENNEAGRAM. Autorka jest amerykańską psycholog, która propaguje starą suficką metodę oceny człowieka. Zacząłem wykorzystywać tę książkę pod kątem przypisanych cech charakteru liczbom. Pominąłem opisaną wiedzę enneagramu, ponieważ w oparciu o KDU moja metoda odbiega znacząco od sposobu analizy przedstawionej w tej książce - jest o wiele szybsza i prawie dogłębna. Nie wymaga obserwacji i wypełniania ankiet. Jedynie musimy znać cechy charakteru przypisane liczbom i datę urodzenia danej osoby. Wówczas możemy w miarę bezbłędnie ocenić, opisać prawie natychmiast zachowania danej osoby, nawet jej nie znając. Książki z opisami cech charakteru należy czytać w kolejności zapisanych członów i ich znaczenia.

Nie do końca akceptowałem informacje podawane np. w radio, że w danym dniu urodzili się jacyś znaczący ludzie. Jak mieli utożsamiać się z tymi osobami ci, którzy mieli inny rok urodzenia? Otóż informacje, kto w jakim dniu urodził się winny być podawane zgodnie z liczbą roku urodzenia. Obecny rok 2009 ma liczbę 2, więc podawane informacje dotyczą osób urodzonych w danym dniu i miesiącu z liczbą roku urodzenia 2 tzn. w obecnym roku kalendarzowym, jak i co dziewięć lat wstecz tj. 2000; 1991; 1982; 1973; 1964; 1955; 1946; 1937; 1928 itd. Rok 2010 będzie miał liczbę 3, więc będzie dotyczył wszystkich urodzonych w tym 2010 roku i co dziewięć lat wstecz. Osoby urodzone z takim KDU np. 4 – 3 – 8 = 6 mogą utożsamiać się w około 80 proc. z podanymi informacjami danych osób np. w radio lub jakimś innym kalendarium wydarzeń, którzy posiadają dzień urodzenia 04; 13; 22; 31, m-c ur. 03 lub 12 i rok urodzenia z liczbą 8.

Szczególnie zainteresowali mnie politycy, aktorzy, których widzimy i słyszymy w codziennych relacjach telewizyjnych czy radiowych, lub czytamy o nich w wywiadach prasowych. I ten KDU wyjaśnił mi, dlaczego jedni zachowują się tak, a nie inaczej, natomiast drudzy niby podobni reagują w inny sposób. Należy pamiętać, że prezentowanie cech charakteru będzie również wynikać z pochodzenia, z przyjętych nawyków występujących w środowisku podwórkowym, szkolnym jak i kultury osobistej, inteligencji nabytej czy wrodzonej jak i wielu innych czynników.

Jak podchodzić do podanych informacji? Czy z przymrużeniem oka, lub przeciwnie, poważnie lub bardzo poważnie? To już zależy od osobistego podejścia do tego tematu. Proponuję najpierw sprawdzać tą metodę na sobie i na gronie najbliższych. Możecie tą moją metodę traktować tak, jak traktujecie wiedzę z dziedziny astrologii i horoskopów – z przymrużeniem oka, bo to magia, a to jest brak wiedzy w danym temacie.

Wiem, że jest dużo prawdy w tej idei. To nie jest metoda sprawdzająca się w 100 proc. - bo nikt takiej analizy obecnie nie wymyślił i z pewnością nie wymyśli. Metoda ta jest nowatorska i sprawdza się w około 80 proc. Nie jest jeszcze zbadana przez akademickich psychologów, bo uważają, że to numerologia, jedna z dziedzin parapsychologii. A zanim wiedza została tematycznie poklasyfikowana, jako nauka akademicka, najpierw musiała być parapsychologią.

Metodę KDU praktykuję w oparciu o swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie. Ta praktyka upoważnia mnie do propagowania tego tematu. Metodę tą opisałem w książce „Parapsychologia w życiu codziennym” cz. II „Numerologiczne aspekty daty urodzenia” - można zakupić na www. czarymary.pl. Poszerzoną ideę KDU przedstawiłem w 12 tomach książek zapisanych na płycie CD-R. W takiej postaci zostały porozsyłane do bibliotek w kraju wskazanych przez Bibliotekę Narodową w Warszawie. W tych książkach zapisałem wg KDU od 1-1-1 do 9-9-9 przedstawicieli znaczących w naszej i światowej społeczności. Osoby posiadające dany KDU mogą prawie w 80 proc. utożsamiać z zapisanymi osobami w tych książkach pod danym układem liczb. Książki można nabyć w formie e-booków na stronie wydawnictwa ARDIUS: www.ardius.pl

Proszę się zastanowić nad trafnością przypisanych zwięzłych cech charakteru podanych niżej osób.

- Znana w Polsce i w świecie, o niepospolitej osobowości i powierzchowności, z bardzo poważnymi osiągnięciami, nawet wymagającymi dużego wysiłku fizycznego i hartu ducha pani M.W. posiada KDU 1 – 9 – 3 = 4, a więc jest bardzo dobrze zorganizowana, z uporem osiąga zaplanowane cele, posiada zdolności twórcze i jest nowatorska. Zwięzła ocena cech charakteru wg kolejności zapisanych liczb w KDU tej pani to: perfekcjonista, szef, pionier - mediator, metafizyk - wykonawca, twórca = romantyk, rewolucjonista.

- Znany polityk J.P. posiada KDU 8 - 1 - 2 = 2, jest człowiekiem walczącym z niesprawiedliwością, jest bardzo zorganizowany i rycerski, jeżeli coś mówi jest to wcześniej przemyślane, posiada cechy o dużej serdeczności w stosunku do ludzi, nie znosi pobłażania. Zwięzłe cechy charakteru to: zdobywca, wojownik-perfekcjonista, szef, pionier-dawca, opiekun = dawca, opiekun, a więc posiada dwukrotne wzmocnienie cech charakteru przyporządkowanych liczbie 2.

- Generał Elżbieta Zawacka ur. 19.03.1909 r., to KDU 1 – 3 – 1 = 5, a więc zwięźle to: perfekcjonista, szef, pionier - wykonawca, twórca - perfekcjonista, szef, pionier = kolekcjoner, obieżyświat.

- Pani Irena Sendlerowa ur. 15.02.1910 r., to KDU 6 – 2 – 2 = 1, to zwięźle: adwokat, strażnik – dawca, opiekun - dawca, opiekun = perfekcjonista, szef, pionier.

- Chesley Burnett "Sully" Sullenberger III pilot samolotu z 150 pasażerami na pokładzie wodował 15.01.br. na rzece Hudson w NJ ur. 23.01.1951 r., to KDU 5 – 1 – 7 = 4, zwięźle to: kolekcjoner, obieżyświat - perfekcjonista, szef, pionier - epikurejczyk, fantasta = romantyk, rewolucjonista.

- Nowy prezydent USA Barack Hussein Obama ur. 04.08.1961, to KDU 4 – 8 – 8 = 2, a zwięzłe cechy charakteru to: romantyk, rewolucjonista - zdobywca, wojownik - zdobywca, wojownik = dawca, opiekun. Oby się spełnił!

- Naomi Campbell ur. 22.05.1970 r., to KDU 4 – 5 – 8 = 8, zwięźle to: romantyk, rewolucjonista – kolekcjoner, obieżyświat - zdobywca, wojownik = zdobywca, wojownik.

Proszę czytać następne opracowania z serii pt. "Kod daty urodzenia".

Lucjan MieczySław Parfianowicz 1-1-9=2

Sław