Kiedy trzeba zapłacić podatek od spadku?

Podatku nie musi płacić najbliższa rodzina spadkodawcy.

Podatku nie musi płacić najbliższa rodzina spadkodawcy.

 


Osoby, które należą do I grupy podatkowej i dziedziczą po:

  • matce, ojcu, małżonku, dziadkach, rodzeństwie, ojczymie, macosze, pasierbie

nie muszą odprowadzać podatku do urzędu skarbowego.

Jeżeli jednak Twój spadek wynosi więcej niż 9673 zł, musisz zawiadomić o tym urząd skarbowy. Należy to zrobić w ciągu 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o nabyciu spadku lub daty podpisania aktu u notariusza. Trzeba o tym pamiętać, bo jeżeli nie zrobimy  tego w podanym terminie,to trzeba będzie zapłacić podatek, tak jak pozostali członkowie I grupy podatkowej.

Tak więc należy wybrać się do urzędu skarbowego i wypełnić formularz SD-Z. Druk możesz wydrukować także z Internetu .

Do pierwszej grupy podatkowej należą także:

  • teściowie, synowa, zięć

Te osoby muszą zapłacić podatek od spadku.

Wysokość podatku wynosi:

  • 3 % podatku - jeżeli wartość odziedziczonego majątku nie przekracza 10278 zł
  • 308,30 zł oraz 5% nadwyżki ponad kwotę 10278 zł - jeżeli spadek wynosi powyżej 10278 zł do 20556 zł
  • 822 zł i 7 % nadwyżki ponad 20556 zł - gdy spadek jest wyższy niż 20556 zł

Do II grupy podatkowej należą dalsi krewni spadkodawcy. Są to:

  • dzieci i wnuki rodzeństwa zmarłego, wujkowie i ciotki zmarłego, dzieci i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa oraz rodzeństwo małżonków.

Osoby te nie muszą zgłaszać spadku w urzędzie skarbowym, gdy jego wartość nie przekracza 7276 zł.

Jeżeli tym osobom przypadło więcej, ale nie przekracza to 10278 zł - urząd skarbowy zabierze 7 %.

Gdy kwota jest większa niż 10278 zł, ale mniejsza od od 20556 zł - podatek wyniesie 719,50 zł i 9 % od nadwyżki ponad 10278 zł. Od kwoty powyżej 20556 zł , należy zapłacić podatek w wysokości 1644,50 zł i 12 % od nadwyżki ponad 20556 zł.

Osoby z II grupy podatkowej zgłaszają spadek w urzędzie skarbowym na druku SD-3.

Licencja: Creative Commons - bez utworów zależnych