Kiedy przedawniają się różne płatności?

Czy wiesz kiedy przedawniają się płatności?

 

Nawet, jeśli dług z tytułu domowych płatności jest już przedawniony, nie oznacza to, że staje się automatycznie umorzony i jeśli sprawą niezapłaconego rachunku zajmie się windykacja lub sąd, to trzeba te instytucje o tym powiadomić.

Uwaga! Przedawnienie długu będzie brane pod uwagę dopiero po spisaniu porozumienia między dłużnikiem i wierzycielem.

Opłaty i czynsze za mieszkanie


Opłaty eksploatacyjne za wodę, ogrzewanie oraz inne związane z korzystaniem z lokali mieszkalnych (komunalnych, spółdzielczych, we wspólnocie) - przedawniają się po 3 latach.

Uwaga! Nawet, gdy po tym terminie dostaniesz wezwanie do zapłaty lub wezwanie do sądu - nie wolno zlekceważyć takiego pisma. Trzeba iść na rozprawę lub skontaktować się windykatorem.

 

Rachunki za gaz i energię elektryczną


Te opłaty przedawniają się po 3 latach od upływu terminu płatności, który został wyznaczony na fakturze przez dostawcę prądu lub firmę gazowniczą.

Uwaga! Odbieraj wezwania do zapłaty, a w sytuacji gdy nie jesteś w stanie całej kwoty od razu, możesz prosić dostawcę o rozłożenie jej na raty.


Opłaty za telefon, internet i kablówkę


Płatności z rachunków telefonicznych i inne związane z umową z operatorem, czyli za internet i telewizję przedawniają się z upływem 3 lat od daty na fakturze.

Uwaga! Jeżeli otrzymasz wezwanie do zapłaty od windykatora, lepiej zadzwoń do tej firmy i negocjować warunki spłaty w korzystnych dla nas ratach.

Opłaty za wywóz śmieci i abonament RTV


Opłaty za wywóz śmieci przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności.

Termin przedawnienia opłat za abonament RTV


O to są spory między prawnikami. Jednak większość twierdzi, że jest to 5 lat. Ten 5-letni okres przedawnienia liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym wymagana była płatność rachunku.

Uwaga na firmy skupujące długi 


Niektóre firmy, które odkupują długi (np. od operatorów telefonicznych i tv kablowej), stosują bezprawne metody w ściąganiu tych długów.

Uwaga! Niezgodne z prawem są np.:

  • SMS-y z zapowiedzią wizyty służb windykacyjnych;
  • telefony z pogróżkami słownymi i użyciem wulgaryzmów;
  • oznaczenie miejsc zamieszkania lub pracy dłużnika (napisy typu: "tu mieszka dłużnik").


Gdy będziesz miał do czynienia z taką sytuacją, należy się bronić i jak najszybciej złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury lub na policję, powołując się na art. 191 par. 2 kodeksu karnego. Za takie czyny grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Masz prawo też domagać się odszkodowania od sprawcy.

Licencja: Creative Commons