JustPaste.it

Katyń

Polskich oficerów nie rozstrzelali Rosjanie. Sprawdzaliśmy przynależność etniczną enkawudzistów -wykonawców wyroku. Wszyscy byli syjonistami i wypełniali rozkazy sobie podobnych

Polskich oficerów nie rozstrzelali Rosjanie. Sprawdzaliśmy przynależność etniczną enkawudzistów -wykonawców wyroku. Wszyscy byli syjonistami i wypełniali rozkazy sobie podobnych

 

Bardzo ważna informacje podał pan Aleksander Barkaszow w roku 1994 lider partii o nazwie Rosyjska Jedność Narodowa. W wypowiedzi dla życia Warszawy z 4 października 1994r. stwierdził:

„Wiem, jaka tragedia jest dla was sprawa, katyńska, ale oświadczam :

Polskich oficerów nie rozstrzelali Rosjanie. Sprawdzaliśmy przynależność etniczną enkawudzistów -wykonawców wyroku. Wszyscy byli syjonistami i wypełniali rozkazy sobie podobnych, stojących wyżej w ówczesnej hierarchii. Rosjanie są z natury przyjaźnie nastawieni do Polski.”

Szokujące wyznania - Izraelska prasa donosi o żydach, którzy wymordowali Polaków (tłumaczenie z ameryk.; Trust at Last; nr 336)

d382f4dc8a6e8ed151b6fee50b6c1855.jpg

Do wymordowania Polaków w Katyniu, Stalin wybrał żydów. W rezultacie paktu nazistowsko sowieckiego z 1939 roku Sowieci zajęli wschodnia, a Niemcy zachodnia połowę Polski.

Tajna policja Stalina, NKWD (dzisiaj zwana KGB) systematycznie przeczesywała miasta znajdujące się pod jej kontrola.Miała rozkazy, aby dokonywać obławy na wszystkich tych, którzy mogli być antykomunistycznymi działaczami w przeszłości.

Aresztowali ok. 15.000 Polaków. 10.000 stanowili oficerowie armii polskiej, pozostałe 5.000 to cywile: lekarze, prawnicy, dziennikarze,przemysłowcy,biznesmeni, profesorowie wyższych uczelni, księża, a nawet nauczyciele szkół średnich  Przetransportowano ich do trzech obozów koncentracyjnych w Rosji. Znamy jedynie los więźniów z obozu w Kozielsku,ponieważ ich ciała odkryte zostały w Katyniu przez Niemców w 1943r. Sowieci ostatnio przyznali się do swojej odpowiedzialności za te ohydna zbrodnie,po próbie przypisania jej Niemcom, w ciągu minionych 46 lat.

Stalin był przekonany,że ci wykształceni przywódcy polscy mogą pierwszego dnia przeszkodzić jego planom skomunizowania okupowanego terytorium. Stanowili utalentowana elitę narodu, co automatycznie czyniło ich niebezpiecznymi dla stalinowskich planów zniewolenia kolejnego podbitego narodu.

KTO ZAMORDOWAŁ POLAKÓW ?

Rzeź 15.000 niewinnych ludzi jest makabrycznym zadaniem nawet dla najbardziej zatwardziałego oprawcy.Stalin zwrócił się do głowy tajnej policji sowieckiej,żyda Ławrentija Berii. Obaj przedyskutowali masowe morderstwo i zdecydowali,że powinno to być wyłącznie zadaniem żydów, którzy zajmowali czołowe stanowiska w tajnym aparacie. Ich odwieczna nienawiść do katolickich Polaków była powszechnie znana.

Polakom w Kozielsku powiedziano, że będą odesłani do domu jako wolni ludzie. Pozwolono im radośnie to uczcić w noc poprzedzającą ich wyjazd pociągiem. Salwy i okrzyki do zobaczenia w Warszawie wypełniły powietrze. Wkrótce jednak przestali się uśmiechać, kiedy odkryli, że pociągi zmierzały na wschód, a nie na zachód, i że byli pod ścisłą strażą.

W momencie, gdy pociąg zatrzymał się na ostatnim przystanku na stacji Gniazdowo, blisko lasku katyńskiego, przerażenie ogarnęło polskich więźniów. Ich samych pozamykano w budach w ciężarówkach i zawieziono do chat drwali. Skazani na zagładę ludzie byli brani po trzech do tych chat.

Odbierano im resztę własności jak zegarki, obrączki itd. Następnie zabrano ich do olbrzymich dołów i to, co zobaczyli musiało być horrorem przekraczającym wszystkie horrory. Na dnie, leżeli ich towarzysze, którzy opuścili pociąg przed nimi. Ciała leżały jedne na drugich, przy czym każda następna warstwa ciał ułożona była w przeciwna stronę, jak sardynki.

Mała grupa żydów stała w głębokich kałużach krwi, cierpliwie czekając na następna partie ofiar wpadających do dołu. Miały być umieszczone na wierzchu innych ciał, tak, by zrobić miejsce dla wciśnięcia większej ilości warstw, których było 12. Niektórzy Polacy opierali się, gdy żydzi próbowali wiązać ręce z tyłu. Innym zarzucano płaszcze na głowy i wiązano z przodu. Niektórym wypełniano usta trocinami,które NKWD uznało za skuteczny sposób kneblowania ofiar. Ich, bowiem okrzyki mogły spowodować dodatkowy opór innych grup trójkowych czekających w ciężarówkach na ostatni spacer do chaty.

Niektórych znaleziono z ranami po bagnetach z tyłu i na piersiach, do innych oddano kilka strzałów, zamiast regularnego pojedynczego w tył głowy. To pokazuje, że walczyli przed śmiercią do końca...W sumie 4253 ofiary pochowano w Katyniu i Polacy domagają się ujawnienia miejsca spoczynku pozostałych 10.000 ofiar. Ostatni rozdział tej odrażającej zbrodni jest jeszcze do opowiedzenia.

75fc09ba61238316dc3630c02ba10f9d.jpg

ŻYDZI, KTÓRZY MORDOWALI POLAKÓW W KATYNIU

Izraelski dziennik Maariv ukazał światu nazwiska sowieckich oficerów NKWD zamieszanych w zbrodnie katyńską. Polski żyd Abraham Wydro, który obecnie mieszka w Tel Avivie (Maariv 21 lipiec 1971r.) zgodził się na wywiad, ponieważ chciał ujawnić sekret Katynia zanim umrze. Opisał spotkania z trzema oficerami żydowskimi z NKWD wojskowym obozie wypoczynkowym w Rosji. Powiedzieli mu,iż osobiście uczestniczyli w mordzie na Polakach w Katyniu.

Byli to major Joszua Sorokin, płk Aleksander Susłow, płk Samyun Tichonow. Susłow wymógł na Wydro obietnice,że nie ujawni tej historii, aż 30 lat po jego śmierci, ale sam Wydro zadecydował, że może nie żyć tak długo.

Major Sorokin zwierzył się Wydro,że świat nie uwierzy, w to, czego byłem świadkiem. Wydro powiedział gazecie: żydowski major w służbie sowieckiej NKWD i dwóch innych oficerów bezpieczeństwa przyznało mi się, że okrutnie zamordowali tysiące polskich oficerów w lasach katyńskich. Susłow powiedział do Wydro chce powiedzieć ci o moim życiu,tylko tobie, ponieważ jesteś żydem i chyba możemy sobie mówić wszystko! Nie chce robić między nami żadnych podziałów … zabiłem Polaków moimi własnymi rękoma!

Wystrzelałem ich osobiście. Cześć tej historii jest odtworzona na tej samej stronie obok fotografii Wydro. Interesujące jest, że w Katyniu zabito także kilku żydów. Sowiecka policja była rozważna i działała selektywnie wobec 15.000 aresztowanych. Dzisiaj wiadomo, że co najmniej 10% żydów popierało Bunt, który przekształcił się w Komunistyczną Partie Polski. 20% tych, którzy nie popierali Buntu było traktowanych jak reszta Polaków. Polityka Stalina zmierzała do zadanie śmierci wszystkim tym, którzy mogli w jakikolwiek sposób przeszkodzić komunizmowi.

Stalin wyznaczył żydów do prowadzenia obozów koncentracyjnych Gułag.

589f5aee6838d7f5a6e74551c52cb008.jpg

 

 Katyń - DOWODY ZBRODNI

5 marca 1940 roku notatka szefa NKWD - Ławrientija Berii do Józefa Stalina, dotycząca propozycji rozstrzelania 25.700 Polskich oficerów, urzędników i innych osób pełniących ważne funkcje społeczne, znajdujących się w obozach radzieckich, zyskała poparcie najwyższego kierownictwa ZSRR. Groby ofiar mordu znaleziono później w Katyniu, Charkowie i Miednoje.

11 marca 2005 roku, niejaki Aleksandr Sawienkow, poinformował świat o tym, że Główna Prokuratura Wojskowa Federacji Rosyjskiej "nie znalazła podstaw do uznania mordu katyńskiego za ludobójstwo".

Przetłumaczony fragment Notatka Ławrientija Berii (wniosek do Politbiura z 5.03.1940 r.)

W obozach dla jeńców wojennych przetrzymywanych jest ogółem (nie licząc żołnierzy i kadry podoficerskiej) - 14 736 byłych oficerów, urzędników, obszarników, policjantów, żandarmów, dozorców więziennych, osadników i agentów wywiadu - według narodowości ponad 97% Polaków.

Wśród nich jest:
Generałów, pułkowników i podpułkowników - 295
Majorów i kapitanów - 2 080
Poruczników, podporuczników i chorążych - 6 049
Oficerów i młodszych dowódców policji, straży granicznej i żandarmerii - 1 030
Szeregowych policjantów, żandarmów, dozorców więziennych i agentów wywiadu - 5 138
Urzędników, obszarników, księży i osadników [wojskowych] - 144

W więzieniach zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi przetrzymywanych jest ogółem 18 632 aresztowanych (wśród nich 10 685 Polaków), w tej liczbie:
byłych oficerów - 1 207
byłych policjantów, agentów wywiadu i żandarmów - 5 141
Szpiegów i dywersantów - 347
Byłych obszarników, fabrykantów i urzędników - 465
Członków różnorakich k-r [kontrrewolucyjnych] i powstańczych organizacji i różnych k-r [kontrrewolucyjnych] elementów - 5345
Zbiegów - 6 127

3099a4864884e906d00cfeffe903bbad.jpg

 

Źródło: http://archiwaipn.wordpress.com