Kategorie Prawa Jazdy

L/p Kat. Rodzaj pojazdu
1 A motocykl o pojemności skokowej silnika przekraczającej 125 cm sześć., który może osiągnąć prędkość co najmniej 100 km/h
2 A1 motocykl o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm sześć., i mocy nie przekraczającej 11 kW
3 B pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczejącej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu lub motocykla), ciągnik rolniczy (z przyczepą lekką), pojazd wolnobieżny (z przyczepą lekką), rower, motorower, pojazd zaprzęgowy. 
4 B1 trójkołowy lub czterokołowy samochód osobowy o masie własnej nie przekraczającej 550 kg.
5 C pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny.
6 C1 pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nie przekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny,
7 D autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nie mniejszej niż 9 m.
8 D1 autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nie mniejszej niż 5 m.
9 B+E samochód osobowy określony w poz.3 z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 1 t.
10 C+E zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 18 t. i długości co najmniej 12 m. złożony z samochodu ciężarowego określonego w poz.6 i przyczepy lub ciągnika siodłowego i naczepy
11 C1+E zespół pojazdów o długości co najmniej 8 m. złożony z samochodu ciężarowego określonego w poz.6 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 2 t.
12 D+E autobus określony w poz.7 z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 1,25 t.
13 D1+E autobus okreslony w poz.8 z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 1,25 t.
14 T zespół pojazdów o długości co najmniej 7,5 m. złożony z ciągnika rolniczego i przyczepy wieloosiowej innej niż lekka
15 Trolejbus trolejbus
16 Pozwolenie pojazd szynowy wieloczłonowy lub skład tramwajów co najmniej 2 - wagonowy