JustPaste.it

Katastrofy nuklearne

Francja w 75%produkuje energię elektryczną w elektrowniach jądrowych, argumentując że, właściwie eksploatowane i obsługiwane, są źródłem taniej i czystej energii.

Francja w 75%produkuje energię elektryczną w elektrowniach jądrowych, argumentując że, właściwie eksploatowane i obsługiwane, są źródłem taniej i czystej energii.

 

1945 r.- wybuch bomb atomowych zrzuconych na japońskie miasta Hiroszimę i Nagasaki (nazwy bomb: "fat man" i "little boy"), uświadamiają, po raz pierwszy, naukowcom i ludziom całego świata, straszliwe konsekwencje jakie może wywołać promieniowanie radioaktywne.


Badania środowiska skażonego radioizotopami wykazały że promieniowanie rozprzestrzenia się w całym ekosytemie, jest trujące dla wszystkich organizmów żywych, kumuluje się w materii żywej i martwej.

Rozszczepienie jądra atomowego może być wykorzystywane do produkcji ogromnej ilości energii (co wykorzystać można w celach pokojowych i niestety - militarnych). Powstał nowy problem - awarii elektrowni jądrowych.

Po II wojnie światowej zaczęto wykorzystywać energię jądrową do produkcji prądu elektrycznego.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1951 w U.S.A uruchomiono pierwszą instalacją elektryczną, której źródłem energii był reaktor jądrowy.

1954 w Obmińsku na terenie b. ZSRR, oddano do użytku pierwszą elektrownie jądrową. Była to elektrownia o charakterze doświadczalnym.


1956 w Calder Hall (Wlk.Bryt) zaczęła pracować elektrownia jądrowa wytwarzająca energię elektryczną na skalę przemysłową.
imagesqtbnand9gcsyklmouu4aiydritujpqdeqhlrfia0h-65oi0bimift-6kqhb1ea.jpg

Do ważnych katastrof nuklearnych możemy zaliczyć:

1.
1943-46 (Semipatałyńsk, Kazachstan)około 10 000 osób ucierpiało z powodu skażenia radioaktywnego w rejonie ośrodka prób nuklearnych. Testowano tutaj pierwszą radziecką bombę A i przeprowadzano liczne próby nuklearne w atmosferze.
imagesqtbnand9gcresdty8mkqs-4rloil8yhekmrsp0iclbn0velnm49htyzbkp8xpa.jpg
2.
IX.1957 r.-katastrofa nuklearna koło Swierdłowska (południowy Ural). Wybuch w ośrodku składowania odpadów nuklearnych powoduje śmierć ponad 100 osób i zmusił do opuszczenia swych domostw około 10 000 osób.
imagesqtbnand9gcsr4h3rdg3srcx1sgjoekqb-nauqkvjd3rui1dueybllg4zpanw9q.jpg
3.
X.1957 - wypadek w ośrodku wytwarzającym pluton do celów militarnych w Sellafield (Wielka Brytania). Zostaje całkowicie zniszczony rdzeń reaktora, wypadek otrzymuje "5" w siedmio- stopniowej skali katastrof nuklearnych.
902dc5b6014aa60b84fb380a24f97017.jpg
4.
1968 - samolot B-52 rozbija się w pobliżu Thule (Grenlandia), 400 g plutonu 239, pochodzącego z głowicy nuklearnej przedostaje się do atmosfery.
imagesqtbnand9gcrti4f4nb7tftcxmjw5vp7i3ppgbarva82k9i5v8sq-tvuttr.jpg
5.
VIII.1969 -poważny wypadek w chińskim kompleksie atomowym, około 10 robotników zostaje skażonych wyższą, od “normalnej”, dawką promieniowania.
imagesqtbnand9gcql3re3m3ar-xbht5oemke2xyvx2uwen2glnvoljv1xya05hpb.jpg
6.
Styczeń i luty 1974 oraz październik 1975-wypadki w elektrowni w Leningradzie. Co najmniej 3 ofiary śmiertelne. Substancje radioaktywne przedostają się do środowiska.
8e5dec9f06fbfaa0c7ec496ba7f4d471.jpg
7.
III.1979 -uszkodzenie rdzenia reaktora i duże skażenie w elektrowni atomowej Three Mile Island (U.S.A). Wypadek 5. stopnia. Nie było ofiar ale 140 000 osób zostaje czasowo ewakuowanych.


8.
VIII.1979 -podczas wycieku uranu w tajnym ośrodku nuklearnym w U.S.A, koło Erwin (stan Tennessee), dochodzi do skażenia około 1000 osób
9.
I-III 1979 - 4 wycieki radioaktywne w elektrowni atomowej w Tsuruga (Japonia). Napromieniowaniu ulega 278 osób.
10.
26 kwietnia 1986- najpoważniejsza w dziejach elektrowni atomowych katastrofa w Czarnobylu (Ukraina). Wypadek ma miejsce w niezabezpieczonym reaktorze. Według oficjalnego bilansu, około 200 osób zostało poważnie napromieniowanych, 32(?) z nich zmarły w ciągu 3 miesięcy po katastrofie. Wypadek uznany został za katastrofę 7. stopnia.
001d5a29507a55835a77cfc08aedea03.jpg
11.
Kwiecień 1993 -po wybuchu w fabryce przetwarzania paliwa nuklearnego, w Tomsku-7, tajnym mieście w zachodniej Syberii. Tworzy się chmura radioaktywna. Wypadek powoduje rozprzestrzenienie się substancji radioaktywnych zawierających uran 235, pluton 237, i inne substancje rozszczepialne.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siłownia jądrowa, jako obiekt wybudowany przez człowieka, może ulec awarii, lecz człowiek nie może być bezsilny wobec tych zagrożeń. Awarie nastąpiły w wyniku błędów popełnianych poprzez operatorów, jak i błędnych rozwiązań technicznych.

Awaria w Czarnobylu była bardzo groźna, gdyż opad radioaktywny rozprzestrzenił się na znaczną część Europy. Skutki katastrofy w Czarnobylu są do dzisiaj odczuwalne nie tylko na Ukrainie, ale także w krajach od niej oddalonych. Wielu ekspertów jednak sądzi, że energia jądrowa jest bez porównania lepsza i korzystniejsza od klasycznych źródeł energii.

Pamiętajmy, że na półkuli północnej jest znacznie więcej elektrownia atomowych niż na południowej.

Francja w 75%produkuje energię elektryczną w elektrowniach jądrowych, argumentując że, właściwie eksploatowane i obsługiwane, są źródłem taniej i czystej energii.

Polska jest krajem nie posiadającym (jeszcze) elektrowni jądrowej. Niepokoić może fakt, że w odległości do 550 km od granic Polski znajduje się aż 29 czynnych elektrowni jądrowych. W tym 22 tzw. pierwszej generacji...
….........................................................................................................................

Promieniowanie

Jest to energia jaką traci promieniowanie, a pochłania ośrodek przez który przechodzi, na jednostkę masy tego ośrodka: D= E / M Gdzie: E to średnia energia promieniowania jonizującego, przekazana materii w elemencie objętości M.
imagesqtbnand9gcqk3lbgssvnpydvvpzd-e-dz-jlctqehha9s9filntyypnnbl1.jpg

Promieniowanie obejmuje pewna klasę obiektów i procesów fizycznych. Mianem promieniowania określamy na ogół cząstki jądrowe lub fale elktromagnetyczne jako nośniki energii, ewentualnie promieniowaniem określamy także samą emisję cząstek czy fal.


Do obiektów atomowych i subatomowych (tzw.obiektów kwantowych) nie stosuje się klasycznych pojęć "cząstka" czy "fala". w koncepcji dualizmu korpuskularnofalowego każda cząstka może w pewnych zjawiskach zachowywać się jak fala i odwrotnie. Przyjęło się mówić o cząstkach promieniowania (np.cząstki alfa).

Powszechnie znane są takie rodzaje promieniowania elektromagnetycznego jak:


-fale radiowe,
-promieniowanie mikrofalowe,
-podczerwone (cieplne),
-promieniowanie widzialne (świetlne, zakres długości fal tego promieniowania od 450 - 750 nm określany jest jako tzw.okno widzialne)
-promieniowanie nadfioletowe (UV),
-rentgenowskie (X).

Nośnikami energii są fotony (kwanty promieniowania widzialnego) czy kwanty X (promieniowanie rentgenowskie, określane także jako promieniowanie X).

Promieniowanie jądrowe to cząstki emitowane (wysyłane) spontanicznie przez jądra niektórych pierwiastków (np.uran).

Najważniejsze przykłady promieniowania jądrowego to:

-promieniowanie alfa, beta, gamma, neutronowe(n),
-promieniowanie neutrin i antyneutrin elektronowych,

Promieniowanie X oraz wszystkie rodzaje promieniowania jądrowego (alfa, beta, gamma, etc.) należą do klasy promieniowania jonizującego. Tzn.kwanty tego promieniowania potrafią wywołać jonizację ośrodka materialnego. Także podzakresy promieniowania nadfioletowego (podzakres C i D) o energii niższej od promieniowania rentgenowskiego wywołują jonizację ośrodka, lecz, zwyczajowo, nie zalicza się go do promieniowania jonizujacego.
imagesqtbnand9gcrrwvrp160x1zyryhuyxi1lllrk2lut0xbvoivvt-xu9-pp8.jpg

Jonizacją ośrodka nazywamy oderwanie jednego lub kilku elektronów od atomu lub cząsteczki, czy też ich wybicie ze struktury krystalicznej.

 

Promieniotwórczość oznacza zdolność substancji do emisji promieniowania jonizujacego. Pierwiastek promieniotwórczy nazywamy radionuklidem a jego izotopy radioizotopami.

 

 


 

Źródło: NN

Licencja: Domena publiczna