JustPaste.it

Kabała i Izaak Newton.

Izaak Newton był Żydem i kabalistą. W jego przypadku oba te fakty miały ogromne znaczenie. Wpłynęły również w sposób decydujący na jego dzieło, a poprzez to dzieło na cały świat nowożytny. Czyli na nas.

Newton był Żydem prawdziwym. Wykształcenie zdobył w rabinackiej szkole. Tam także zapoznał się z Kabałą, która stała się jego prawdziwą życiową pasją.

Czym jest Kabała?

Z Tory, czyli ze Starego Testamentu, w wersji uznawanej przez Judaizm, wyciągnięto wniosek, że Wszechmocny i Wszechwiedzący Bóg Stworzyciel Świata stworzył ten świat razem z planem (programem) dalszego (jego) rozwoju.

Kabaliści uwierzyli w to i starali się odkryć(rozszyfrować) ten Boży Plan. Ich tezą było, że został on (ten plan) przekazany ludziom, w tekście Tory, w sposób zaszyfrowany.

Złamanie szyfru umożliwiłoby odkrycie tajemnic przeszłości, oraz przewidywanie przyszłości. Próbowano wielu metod. Czytano co któreś słowo. Co którąś literę. Próbowano wybierać litery zgodnie z różnymi wzorami (ciągami matematycznymi), licząc na to, że ukryty tekst objawi się po zastosowaniu jednej z tego typu metod.

Ludzie nadal fascynują się Kabałą, ale nikomu, jak do tej pory, nie udało się uzyskać sensownych wyników. (Takie jest przynajmniej moje zdanie).

Zainspirowany Kabałą i w powiązaniu z Arystotelesowską koncepcją przyczynowości Izaak Newton zaproponował wizję mechanicystycznego świata, niejako na obrzeżu rozważań kabalistów.

Założywszy bezwyjątkowość przyczynowości stworzył model, w którym wszystko wynika ze stanu początkowego (pierwszej przyczyny) i jest w 100% przewidywalne.

Dla tego modelu znalazł adekwatny system matematyczny nazywany dzisiaj rachunkiem różniczkowo całkowym. Zajęło mu to 20 lat.

Jeśli chodzi o ten model matematyczny, to wszedł później w konflikt ze współpracującym z nim filozofem Gotfriedem Leibnitzem. Obydwaj uważali się za autorów rachunku różniczkowo całkowego. I najprawdopodobniej obydwaj byli jago autorami. (Takie przynajmniej jest moje zdanie). Właściwie do tej pory naukowcy niezupełnie są zgodni co do tego, czy autorem twierdzenia jest ten, który zadał pytanie, czy też ten, który znalazł na to pytanie odpowiedź. Moim zdaniem obydwaj są równoprawnymi autorami.

Wbrew temu, co często twierdzi się w obiegowych (potocznych) opiniach, Mechanika Newtona nigdy nie została obalona i nie ma przesłanek aby mogła być obalona kiedykolwiek.

Mechanika Einsteina (Ogólna Teoria Względności) rozszerza (a nie obala) model Newtona.

Również Ogólna Teoria Względności  wymaga rozszerzenia (jest niekompletna), o czym najlepiej wiedział sam Einstein, który próbował rozszerzyć jej możliwości, poszukując czegoś, co nazywał Kwantową Teorią Pola.

Nowe teorie grawitacji, jeżeli powstaną i zostaną pozytywnie zweryfikowane, nie obalą twierdzeń Newtona i Einsteina, tylko rozszerzą możliwości nauki.

Wracając do Newtona, to szukał on nadal rozwiązania zagadki Bożego Planu prowadząc kabalistyczne obliczenia i analizy. Umarł nieszczęśliwy, ponieważ nigdy nic ciekawego w tej dziedzinie nie osiągnął. Czyli nie osiągnął celu, któremu poświęcił całe swoje życie, wyrzekając się dla niego niemal wszystkiego. Np. Nie założył rodziny...Warto o tym poczytać choćby w internecie.

Sławni (dziś sławni uczeni) na ogół mieli bardzo ciężkie życie. Warto o tym wiedzieć.

Kabaliści nadal próbowali odkryć tajemnice przyrody, ale z czasem stracili uznanie i szacunek. Szczególnie, że wielu oszukiwało zajmując się wróżbiarstwem.

Kabała wróciła około 20 lat temu, w unowocześnionej wersji, pod nazwą Kod Biblii. (było wydawnictwo pod takim tytułem).

Również idea Bożego Planu została reanimowana przez neokreacjonistów, przeciwników ewolucjonizmu i ostatnio ma wielu zwolenników. Najwięcej w Polsce oraz wśród Świadków Jehowy.