"Już Hitler zalecał prezerwatywy"

W Republice Weimarskiej siły bolszewickiej dekadencji promowały wolną miłość i aborcję, a stawały przeciwko rodzinie i wychowaniu rodzinnemu. W gąszczu miast kwitła pornografia i prostytucja.
Jednym ze wzbogacających się na fali uwolnienia seksualnego był niemiecki Żyd Julius Fromm († 1945), produkujący prezerwatywy pod nazwą „Fromms Act“.

fot. Pisemko narodowo-socjalistyczne dla panów

fot. Pisemko narodowo-socjalistyczne dla panów

Lisa Abelin pisze o „uprawianiu wolnej miłości” w Hitlerjugend czy Wehrmachcie.

Państwo

W Republice Weimarskiej siły bolszewickiej dekadencji promowały wolną miłość i aborcję, a stawały przeciwko rodzinie i wychowaniu rodzinnemu. W gąszczu miast kwitła pornografia i prostytucja.
Jednym ze wzbogacających się na fali uwolnienia seksualnego był niemiecki Żyd Julius Fromm († 1945), produkujący prezerwatywy pod nazwą „Fromms Act“.

„Narodowy socjalizm przyniósł dalszą intensyfikację tych tendencji” – tak pisała Dagmar Herzog, amerykańska feminiskta, w swojej książce „Upolitycznienie żądzy”.

Bezwstydna niemoralność seksualna mogła się dobrze rozprzestrzeniać poprzez masowe organizacje w III Rzeszy. W roku 1934. podręcznik dla liderek ruchu dziewczęcego (Bund Deutscher Mädel) nakazywał zachęcanie podopiecznych do aktywności seksualnej przed ślubem.

Pisarz Victor Klemperer († 1980) pisał w swoim dzienniku, iż szpitale były przepełnione nie tylko piętnastoletnimi ciężarnymi, ale również chorymi na rzeżączke.

Promiskuityzm był oficjalnie akceptowany. Propaganda rozwiązłości seksualnej szła w parze z promocją prezerwatyw, które były dostępne na każdym kroku – na przystankach autobusowych, w metrze, toaletach publicznych. Produkty te były skierowane głównie do celów „rekreacji” przed- i pozamałżeńskiej.

Z początkowej sprzedaży 25 milionów prezerwatyw rocznie (1922) w III Rzeszy sprzedaż wzrosła do 70 milionów, w podzięce za co, Fromm kazał wywiesić w kantynie fabryki flagi hitlerowskie i portrety Hitlera. Poprzez swoje reklamy Fromm dodawał narodowemu socjalizmowi cech liberanej wolności do przyjemności.

Media

Zwykle jedna dziesiąta dzieł na corocznych wystawach artystycznych przedstawiała realistyczną nagość. Pisma kolorowe zawierały często zdjęcia lekko ubranych kobiet, lub całkiem nagich. Nie ustępowały tutaj dzienniki i tygodniki SS czy NSDAP. Niektóre organizacje państwowe sprzedawały nawet kalendarze ze zdjęciami nagich kobiet.

Ułatwienia w przeprowadzaniu rozwodów, walka z tabu dotyczącego pozamałżeńskich dzieci oraz wielości partnerów seksualnych oraz wczesna inicjacja były głównymi nurtami propagowanymi w tym czasie. Walter Gmelin, lekarz, mówił wtedy o „zdrowj reakcji na głosicieli moralności”. Poddawanie się w pełni żądzy ciała, czyli bogom natury, zastępowało chrześcijańską samokontrolę – skutecznie.

Wehrmacht

Podczas wojny, każdy żołnierz otrzymywał 12 prezerwatyw na zaspokojenie potrzeb seksualnych w miejscowych, lub finansowanych przez Wehmachr burdelach. Była to nagroda oraz rodzaj stymulacji dla żołnierzy. „Zadbać o zaspokojenie potrzeb seksualnych, musi być jednym z najważniejszych instrumentów propagandowych. Nie mogę zabraniać naszym chłopcom dobrej zabawy.” – Adolf Hitler.

Julius Fromm nie mógł już w tym czasie korzystać z boomu seksualnego. Jego dobra zostały znacjonalizowane, a on sam uciekł z rodziną do Londynu.

www.kreuz.net
tłum. Filip Zabijak

Od Redakcji: Zaciekawiła nas bardzo postać Juliusa Fromma, oto co o nim czytamy:


Julius Fromm (1883-1945) to wynalazca prezerwatyw, następnie ich producent. Pochodził z rodziny żydowskiej, która osiedliła się w Niemczech, przybywszy ze Wschodu, z Rosji. Prezerwatywy zaczął produkować w 1916 roku, na potrzeby niemieckich żołnierzy.

Najciekawsze jest to, co stało się z fabryką prezerwatyw w okresie nazistowskim: w 1936 roku - w ramach "aryzacji" ("Arisierung"), Fromm został zmuszony do sprzedaży swoje fabryki Elisabeth Edle von Epenstein-Mauternburg, która była matką chrzestną Hermanna Goringa.

Po wojnie syn Juliusa Fromma, Herbert, odkupił od rodziny Goringa prawo do nazwy za 174.000 marek.

Oprac. Adam Wielomski na podstawie:

Zobacz też

 

Źródło: www.kreuz.net